Fara í efni

Skýrslur

Ársskýrslur Matvælastofnunar

Áburður, fóður og plöntur

Áburður

Fóður

Plöntur og sáðvara

Upplýsingar um innflutning plantna og sáðvöru frá 2008 er að finna í ársskýrslum Matvælastofnunar.

Búfé

Almennt - búfé

Hross

Nautgripir

Svín

Dýralæknaráð

Eldisfiskur og skel

Eldisfiskur

Skel

Efni í matvælum

Koffín í orkudrykkjum

Efnaleifar í dýraafurðum

Leifar varnarefna í grænmeti og ávöxtum

Fram til ársins 2002 einskorðaðist eftirlit með varnarefnaleifum í matvælum við ávexti og grænmeti, en árið 2002 voru einnig tekin sýni af ávaxtasafa og barnamat og árið 2003 voru einnig tekin sýni af korni og kornvörum

Áætlun um sýnatöku er gerð árlega. Við gerð hennar er þess gætt að fjöldi sýna endurspegli neyslu. Stuðst er við tölur um framleiðslu og innflutning. Einnig er tekið mið af því í hvaða matvælum aðrar þjóðir finna helst varnarefnaleifar. Á hverju ári leggur Evrópusambandið sérstaka áherslu á greiningu varnarefnaleifa í tilteknum vörum. Við gerð sýnatökuáætlana er þetta einnig haft til hliðsjónar. Þeim fjölda varnarefna sem leitað er að (skimað fyrir) hefur fjölgað nokkuð frá því mælingar hófust og í dag er skimað fyrir 40 efnum. Þau hafa verið valin með tilliti til reynslu erlendis frá, hvaða efni innlendir framleiðendur nota og hvaða áherslur koma frá Evrópusambandinu. Valið er endurskoðað reglulega og stefnt er að því að fjölga þeim varnarefnum sem skimað er fyrir á næstu árum.

Aukefni og bragðefni

Mataræði
Neysluvatn

Rekjanleiki

Súnur

Annað

Uppfært 08.04.2024
Getum við bætt efni síðunnar?