Fara í efni

Útflutningur hunda

Ef flytja á hund úr landi skal kynna sér reglur viðkomandi móttökuríkis. Skilyrðin geta verið mjög ólík hvað varðar bólusetningar, sýnatökur, vottorð og fleira. Mælt er með því að afla upplýsinga á opinberum vefsíðum viðkomandi ríkis, þ.e. dýralæknayfirvalda í viðkomandi landi og hefja undirbúning í samráði við dýralækni tímanlega. 

Evrópusambandið, Noregur, Sviss - hundur fluttur með fylgd

 • Samræmdar kröfur gilda um innflutning hunda og katta til landa innan Evrópusambandsins, Noregs og Sviss. 
 • Ólíkar reglur gilda um flutning hunda eftir því hvort þeir ferðast í fylgd með eiganda/útflytjanda eða eru fluttir án fylgdar t.d. með frakt.
 • Hundurinn skal vera örmerktur og bólusettur gegn hundaæði. Í fyrsta lagi 3 vikum (21 degi) eftir bólusetningu skal heilbrigðisvottorð vegna útflutnings gefið út af dýralækni. Sé hundurinn að fara til Noregs, Bretlands, Írlands, Finnlands eða Möltu skal hundurinn einnig meðhöndlaður gegn bandormum 1-5 dögum fyrir útflutning.
 • Vottorðið skal svo yfirfarið og áritað af opinberum dýralækni (Matvælastofnun). 

Nánari upplýsingar

Evrópusambandið, Noregur, Sviss - hundur fluttur án fylgdar

 • Samræmdar kröfur gilda um innflutning hunda og katta til landa innan Evrópusambandsins, Noregs og Sviss. 
 • Ólíkar reglur gilda um flutning hunda eftir því hvort þeir ferðast í fylgd með eiganda (útflytjanda) eða eru fluttir án fylgdar t.d. með frakt.
 • Hundurinn skal vera örmerktur og bólusettur gegn hundaæði en flytja má hundinn út í fyrsta lagi 21 degi eftir bólusetningu. 
 • Sé hundurinn að fara til Noregs, Bretlands, Írlands, Finnlands eða Möltu skal hundurinn einnig meðhöndlaður gegn bandormum. Sú meðhöndlun skal fara fram  24-120 dögum fyrir brottför, þ.e. í mesta lagi 5 dögum fyrir brottför en ekki á síðasta sólarhringnum fyrir brottför. 
 • Innan við 48 tímum fyrir brottför skal hundurinn heilbrigðisskoðaður af dýralækni og heilbrigðisvottorð gefið út. 
 • 24-48 tímum fyrir brottför skal leggja fram eftirfarandi gögn til Matvælastofnunar, Dalshrauni 1B, Hafnarfirði: 1) heilbrigðisvottorð þar sem fram kemur staðfesting á heilbrigðisskoðun, hundaæðisbólusetningu og ormahreinsun (ef við á) auk upplýsinga um sendanda og viðtakanda hunds og farmbréfsnúmer; 2) heilsufarsbók þar sem fram koma upplýsingar um örmerki og bólusetningu gegn hundaæði.
 • Endanlegt heilbrigðisvottorð er gefið út af Matvælastofnun í Traces (tölvukerfi til skráningar á innflutningi dýra og dýraafurða til ESB). 
 • Frumrit vottorðsins skal fylgja hundinum við útflutning. 
 • ATH! Útflutningur með þessum hætti getur ekki átt sér stað á mánudagsmorgni þar sem heilbrigðisskoðun skal fara fram í síðasta lagi 48 klst fyrir útflutning og nauðsynlegt er að skila gögnum til MAST tímanlega. Útgáfa heilbrigðisvottorðs kostar 1904 kr.

Nánari upplýsingar

 • Örmerki: dýrið skal vera örmerkt áður en það er bólusett.
 • Hundaæðisbólusetning: lágmarksaldur hunda og katta fyrir bólusetningu gegn hundaæði er 12 vikur. Bólusetning skal fara fram a.m.k. 21 degi fyrir innflutning (að mesta lagi ári fyrir). Hafið samband við dýralækni í tæka tíð til þess að panta bóluefni (sérpanta þarf hundaæðisbóluefni fyrir hvert og eitt dýr). 
 • Bandormahreinsun: þau lönd þar sem bandormurinn Echinococcus multilocularis finnst ekki, gera kröfu um bandormahreinsun hunda fyrir innflutning. Um er að ræða Noreg, Bretland, Írland, Finnland og Möltu. Þetta skal gera 1-5 sólarhringum fyrir innflutning, þ.e. má ekki gerast á síðasta sólarhringnum. 

Bandaríkin 

 Vegna útflutnings á hundum til Bandaríkjanna þarf dýralæknir að gefa út heilbrigðis- og upprunavottorð þar sem eftirfarandi er staðfest:

 • Að hundurinn hafi engin einkenni smitsjúkdóms.
 • Að hundurinn hafi verið á Íslandi í a.m.k. 6 mánuði (eða frá fæðingu sé um yngra dýr að ræða)
 • Æskilegt er að vottorðið sé gefið út í mesta lagi 10 dögum fyrir brottför. Ekki er krafa um að vottorðið skuli áritað af dýralæknayfirvöldum.

ATH! Ekki er krafa um bólusetningu hunda gegn hundaæði vegna flutnings frá Íslandi til Bandaríkjanna. Þó gera sum fylki kröfu um hundaæðisbólusetningu og mælt er með því að innflytjendur kanni skilyrði innflutnings á ákvörðunarstað.

Upplýsingar um innflutning gæludýra á vef CDC í Bandaríkjunum

Önnur lönd

Tenglar á vefsíður dýralæknayfirvalda þar sem finna má upplýsingar um innflutningsskilyrði gæludýra.