Fara í efni

Gjaldskrá Matvælastofnunar

Reglubundið og annað eftirlit

Reglubundið eftirlit með fyrirtækjum sem hafa verið áhættuflokkuð

Greitt er fyrir eftirlit sem framkvæmt er á staðnum og fyrir hvern hafinn stundarfjórðung.

 • Áhættuflokkað eftirlit, tímagjald - 23.375 kr.

Reglubundið eftirlit með fyrirtækjum sem hafa ekki verið áhættuflokkuð

 • Sáðvara, framleiðsla, gæðavottun og/eða sala - 65.450 kr.
 • Sáðvara, eftirlit með sölu innanlands - 60.775 kr.
 • Framleiðsla á umbúðum úr viði - 32.725 kr.
 • Áburður, framleiðsla lífræns áburðar úr aukaafurðum dýra - 88.825 kr.
 • Áburður, framleiðsla lífræns áburðar úr öðru en aukaafurðum dýra - 37.400 kr.
 • Matfiskeldi, framleiðsla, < 25 tonn á ári - 18.700 kr.
 • Matfiskeldi, framleiðsla, 25-50 tonn á ári - 28.050 kr.
 • Matfiskeldi, framleiðsla, > 50 tonn á ári - 37.400 kr.
 • Klakstöð/seiðaeldi, < 100.000 seiði - 23.375 kr.
 • Klakstöð/seiðaeldi, > 100.000 seiði - 37.400 kr.

Annað eftirlit

Falli reglubundið eftirlit með fyrirtækjum ekki undir 1. (áhættuflokkuð) eða 2. mgr. (starfsemi skv. töflu) skal greiða eftirlitsgjald skv. 9. gr., tímagjald. Það á einnig við um vinnu vegna leyfisveitinga, eftirfylgniskoðana, eftirlits vegna ábendinga/kvartana, umbeðið eftirlit, úttekta o.fl. Fjöldi tíma er m.t.t. eftirlits á staðnum, ferðatíma, undirbúnings og frágangs.

 • Tímagjald dagvinna (08:00-17:00) - 9.350 kr.
 • Tímagjald yfirvinna (17:00-08:00) - 13.815 kr.

Akstursgjald

Akstursgjald fylgir hverri eftirlitsheimsókn, óháð fjarlægð.

 • Akstursgjald - 3.300 kr.

Útgáfa/endurnýjun starfsleyfis

Af leyfisskyldri starfsemi skal greiða gjald fyrir útgáfu/endurnýjun leyfis.

 • Útgáfa/endurnýjun starfsleyfis - 9.350 kr.

Fóður

 • Skráning fóðurs - 4.675 kr.
 • Skráning fóðurfyrirtækis - 4.675 kr.
 • Viðbótarskráning fóðurs - 9.350 kr.

Árlegt eftirlitsgjald vegna opinberra eftirlitssýna í fóðri

Gjaldið er greitt á 6 mánaða fresti, fyrir tímabilin janúar - júní og júlí - desember. Gjaldið byggir á áhættuflokkun fóðurframleiðslufyrirtækis.

 • Fyrirtæki í áhættuflokki 2 - 764.729 kr.
 • Fyrirtæki í áhættuflokki 3 - 409.676 kr.
 • Fyrirtæki í áhættuflokki 4 - 300.429 kr.
 • Fyrirtæki í áhættuflokki 5 - 218.494 kr.
 • Fyrirtæki í áhættuflokki 7 - 60.086 kr.
 • Fyrirtæki í áhættuflokki 8 - 40.285 kr.

Inn- og útflutningur

Greiða skal gjald vegna vinnu við inn- og útflutning:

 • Útflutningur dýraafurða, allt að 5,0 kg. - 2.688 kr.
 • Útflutningsvottorð dýraafurða umfram 5,0 kg - 6.545 kr.
 • Útflutningsvottorð á heyi - 6.545 kr.
 • Útflutningsskoðun hrossa pr. dýr - 6.389 kr.
 • Útflutningsvottorð, sjávarafurðir - 4.675 kr.
 • Útflutningsvottorð, lifandi hrogn - 4.675 kr.
 • Útflutningsvottorð, lifandi seiði - 4.675 kr.
 • Útflutningur plantna og plöntuafurða, þar með talið viðarumbúðir og fræ - 4.675 kr.
 • Innflutningseftirlit, notaðra landbúnaðartækja - 32.725 kr.
 • Innflutningseftirlit, sæði hunda - 9.350 kr.
 • Innflutningseftirlit, hundar og kettir - 37.400 kr.
 • Innflutningseftirlit, önnur gæludýr - 9.350 kr.
 • Innflutningseftirlit, með sáðvöru (s.s. fræ og sáðkorn), utan EES - 9.350 kr.
 • Innflutningseftirlit, áburður, 1-5 tegundir í sendingarnúmeri - 1.403 kr.
 • Innflutningseftirlit, áburður, 6-10 tegundir í sendingarnúmeri - 2.337 kr.
 • Innflutningseftirlit, áburður, yfir 10 tegundir í sendingarnúmeri - 2.805 kr.
 • Innflutningseftirlit, áburður, skráning áburðarinnflytjanda - 4.675 kr.
 • Innflutningseftirlit, áburður, skráning áburðartegundar, hver tegund - 4.675 kr.
 • Afgreiðsla tilkynninga um innflutning fóðurs fyrir dýr til matvælaframleiðslu - 4.675 kr.
 • Afgreiðsla tilkynninga um innflutning fóðurs fyrir gæludýr - 4.675 kr.
 • Útflutningseftirlit, sauðfjársæði - 4.675 kr.
 • Útflutningsáritun, hundar og kettir - 1.904 kr.

Gjald fyrir annað inn- og útflutningseftirlit:

 • Tímagjald dagvinna (08:00-17:00) - 9.350 kr.
 • Tímagjald yfirvinna (17:00-08:00) - 13.815 kr.
 • Akstursgjald - 3.300 kr. 

Eftirlitsgjald vegna aðskotaefnamælinga

Greiða skal eftirlitsgjald vegna aðskotaefnamælinga í mjólk, eggjum og lagardýrum samkvæmt framlögðum framleiðslumagnstölum framleiðenda á hverju sex mánaða tímabili, annars vegar janúar - júní og hins vegar júlí - desember

Upplýsingar um framleiðslumagn skulu hafa borist Matvælastofnun eigi síðar en 15 dögum eftir lok tímabils og berist upplýsingar ekki innan tilskilins frests skal Matvælastofnun innheimta eftirlitsgjald samkvæmt áætluðu framleiðslumagni.

 • Eftirlitsgjald fyrir aðskotaefnamælingar í mjólk, á hverja þúsund lítra - 74 kr.
 • Eftirlitsgjald fyrir aðskotaefnamælingar í eggjum, fyrir hvert framleitt tonn - 643 kr.
 • Eftirlitsgjald fyrir aðskotaefnamælingar í lagardýrum, fyrir hvert framleitt tonn af lagardýrum/óslægðum fiski hjá eldisstöðvum - 492 kr.

Gjald fyrir umsókn um rekstrarleyfi í fiskeldi

Umsókn um rekstrarleyfi í fiskeldi er ekki tekin til afgreiðslu fyrr en gjald fyrir umsókn um rekstrarleyfi í fiskeldi (ný umsókn, breytt tegund eða stækkun) er greitt

 • 1. flokkur - landeldi B/C* flokkur (51 klst.) - 476.850 kr.
 • 2. flokkur - landeldi A* flokkur (62 klst.) - 579.700 kr.
 • 3. flokkur - sjókvíaeldi annað B/C* flokkur (76 klst.) - 710.600 kr.
 • 4. flokkur - sjókvíaeldi annað A* flokkur (86 klst.) - 804.100 kr.
 • 5. flokkur - sjókvíaeldi laxfiskar B/C* flokkur (118 klst.) - 1.103.300 kr.
 • 6. flokkur - sjókvíaeldi laxfiskar A* flokkur (158 klst.) - 1.477.300 kr.

*A flokkur á við þegar framkvæmdir eru háðar mati á umhverfisáhrifum hjá Skipulagsstofnun, en B og C flokkur er ekki háður slíku mati.

Fyrir aðra vinnu vegna rekstrarleyfa fiskeldis, meðal annars endurnýjun rekstrarleyfis, framsal, breytingu á staðsetningu búnaðar innan starfssvæðis o.fl., skal greitt tímagjald. Hið sama gildir um eftirlit í fiskeldi.

 • Tímagjald dagvinna (08:00-17:00) - 9.350 kr.
 • Tímagjald yfirvinna (17:00-08:00) - 13.815 kr.
 • Akstursgjald - 3.300 kr. 

Orkudrykkir og önnur matvæli með íblönduðu koffíni

Eftirfarandi gjöld gilda um umsóknir fyrir framleiðslu, markaðssetningu eða innflutning matvæla með íblönduðu koffíni:

 • Tímagjald - 9.350 kr.

Matvælastofnun innheimtir gjald vegna forskoðunar á umsóknar fyrir framleiðslu, markaðssetningu eða innflutnings matvæla með íblönduðu koffíni. Gjaldið samanstendur af móttöku umsóknarinnar, forskoðun, ákvörðun um áhættumat og umsýslu.

 • Forskoðun - 18.700 kr.

Áhættumat

Matvælastofnun innheimtir í kjölfar forskoðunar, gjald vegna mats á áhættu, skoðunar á áhættumati, umsýslu og útgáfu leyfis. Kostnaður fer eftir því hvort og til hve margra utanaðkomandi sérfræðinga þarf að leita til við áhættumatið.

 • Mat Matvælastofnunar á áhættu (8 klst.) - 74.800 kr.
 • Mat Matvælastofnunar á áhættu - sams konar vara áður skoðuð (4 klst.) - 37.400 kr.
 • Mat áhættu og mat á umsögn/-um ytri aðila (4 klst.) - 37.400 kr.
 • Endurmat/-skoðun á áhættumati frá stjórnvaldi annars ríkis (4 klst.) - 37.400 kr.
 • Ritun rökstuðnings vegna ákvörðunar (2 klst.) - 18.700 kr.
 • Umsögn frá Rannsóknarstofu HÍ í næringarfræðum (8 klst.) - 98.400 kr.
 • Umsögn frá embætti landlæknis (8 klst.) - 80.000 kr.
 • Umsögn frá Rannsóknarstofu HÍ í lyfja- og eiturefnafræðum (8 klst.) - 115.864 kr.

Gjaldskrár Matvælastofnunar á vef Stjórnartíðinda

Gjaldtakan byggir á:

Sé munur á gjöldum setningu á þessari síðu og í útgáfu Stjórnartíðinda, gildir hið síðarnefnda.

Uppfært 28.01.2020
Getum við bætt efni síðunnar?