Fara í efni

Tilkynningaskylda dýralækna

Dýralækni er skylt að tilkynna Matvælastofnun:

  1. þegar tilkynningarskyldur sjúkdómur greinist í dýrum:
    Verði dýralæknir var við eða hafi hann grun um að upp sé kominn alvarlegur smitsjúkdómur í dýrum á starfssvæði hans skal hann gera nauðsynlegar bráðabirgðaráðstafanir til að staðfesta gruninn, hefta útbreiðslu sjúkdómsins og koma í veg fyrir tjón sem af honum getur leitt. Hann skal tafarlaust tilkynna Matvælastofnun um sjúkdóminn og gera í samráði við stofnunina ráðstafanir sem þurfa þykir.
  2. þegar hann hyggst hefja dýralæknisstörf og aðsetur starfsemi sinnar,
  3. flutning aðseturs,
  4. starfslok sem dýralæknir.

Dýralæknum, sem hefja störf á Íslandi, ber að kynna sér íslensk lög og reglur um dýralækningar. Heimilt er að gera kröfu í reglugerð um að dýralæknir búi yfir kunnáttu í íslensku eftir því sem við á hverju sinni, enda sé slík kunnátta talin nauðsynleg í starfi.

Uppfært 04.11.2019
Getum við bætt efni síðunnar?