Fara í efni

Rannsóknastofur

Tilnefning rannsóknastofa til mælinga á sýnum teknum sem hluti af opinberu eftirliti og innlendar tilvísunarrannsóknastofur

Hér birtist yfirlit yfir rannsóknastofur sem tilnefndar eru til mælinga á sýnum teknum sem hluti af opinberu eftirliti (opinberar rannsóknastofur), en helsta forsenda þess að rannsóknastofa fái tilnefningu er skv. 12.gr. EU/882/2004, (rlg. 106/2010) að hún hafi faggildingu fyrir mælinguna. Sænska faggildingastofan, SWEDAC kemur reglulega til Íslands og tekur út rannsóknastofur fyrir hönd ISAC–Einkaleyfastofu. 

Einnig er listi yfir rannsóknastofur sem Matvælastofnun tilnefnir til að sinna rannsóknum fyrir mismunandi sýnagerðir vegna salmonellu.

Að lokum er listi yfir erlendar rannsóknastofur sem Matvælastofnun tilnefnir til að sinna ýmsum rannsóknum sem ekki er hægt að fá framkvæmdar hjá innlendum rannsóknastofum. 

Yfirlit yfir tilnefningar á rannsóknastofum fyrir matvælaeftirlit

Svið rannsókna NRL Rannsóknastofur tilnefndar til að taka við opinberum sýnum.
I. Rannsóknastofur fyrir matvæli og fóður    
2. Rannsóknastofur sem sinna greiningu og prófun vegna mannsmitanlegra dýrasjúkdóma (salmonella) Matís ohf Matís ohf, Keldur, Sýni hf, Promat ehf.  Sjá töflu yfir sýnagerð
3. Rannsóknastofa fyrir sjávarlífeitur (marine biotoxins) Matís ohf Matís ohf., Marine Institute (Ireland)
4. Rannsóknastofa vegna eftirlits með veiru- og bakteríumengun í samlokum (bivalve molluscs) Matís ohf Matís ohf
5. Rannsóknastofa fyrir greiningar á Listeria monocytogenes Matís ohf Matís ohf,  Promat ehf, Sýni hf.
6. Rannsóknastofa fyrir kóagúlasa-jákvæðum Staphylococci, þ.m.t. Staphylococccus aureus Matís ohf Matís ohf, Promat ehf, Sýni hf.
7. Rannsóknastofa fyrir greiningar á Escherichia coli, þ.m.t. E. Coli (VTEC) sem mynda verósýtótoxín Matís ohf Matís ohf, Promat ehf, Sýni hf.
8. Rannsóknastofa fyrir Campylobacter Keldur  Keldur, Sýni hf, Matís ohf.
9. Rannsóknastofa fyrir sníkla (einkum tríkínu Trichinella, sullabandorm Echinococcus og hringorm Anisakis) Keldur  Keldur, Promat hf, Starlab, Sjörnugrís
10. Rannsóknastofa fyrir þol gegn sýklalyfjum (antimicrobial resistance) Keldur Keldur 
12. Rannsóknastofa fyrir leifar dýralyfja og aðskotaefna í matvælum úr dýraríkinu (a), (b), (c) og (d) Livsmedelsverket SE (a) (b) (c) Livsmedelsverket SE Foedevarestyrelsen DK, Eurofins SE, (d) Matís ohf
13. Rannsóknastofa fyrir smitandi heilahrörnun (transmissible spongiform encephalopathies TSEs) Keldur  Keldur
17.  Rannsóknastofur fyrir varnarefnaleifar (a), (b), (c) og (d) Matís ohf Matís ohf
18. Rannsóknastofa fyrir rannsóknir á þungmálmum í fóðri og matvælum Matís ohf Matís ohf
19. Rannsóknastofa fyrir rannsóknir á sveppaeitri Matís ohf Matís ohf
20. Rannsóknastofa fyrir rannsóknir á fjölhringja, arómatískum vetniskolefnum (PAH) Matís ohf Matís ohf
21. Rannsóknastofa fyrir rannsóknir á díoxíni og fjölkóruðum bífenýlum (PCB) í fóðri og matvælum Matís ohf Matís ohf
II. Rannsóknir á heilbrigði dýra og á lifandi dýrum    
6.  Rannsóknastofa fyrir fisksjúkdóma Keldur  Keldur
7.  Rannsóknastofa fyrir rannsóknir á lindýrasjúkdómum Keldur  Keldur
15. Rannsóknastofa fyrir sjúkdóma í krabbadýrum Keldur  Keldur

 

Varðandi eftirlit með salmonellu er misjöfn sérhæfing hjá rannsóknastofum. Þessi tafla er sett upp til að auðvelda eftirlitsmönnum að velja hvert senda skal sýni sem tekin eru við opinbert eftirlit.

Sýnagerð

Rannsóknastofur með faggildingu fyrir salmonellu í sýnagerðinni

Kjöt og egg

Keldur, Sýni ehf., Matís ohf.

Fiskur og fiskafurðir

Promat, Sýni ehf., Matís ohf.

Fóður

Sýni ehf. Keldur.

Matvæli

Matís ohf., Sýni ehf.

Saursýni, eggjaskurn og umhverfissýni úr frumframleiðslu

Keldur, Matís ohf

Sýklalyfjaþol

Keldur *

Greiningar á sermisgerð

Sýklafræðideild LSH *

* með fyrirvara um að faggilding fáist 2019.

Faggildingarsvið rannsóknastofa á sviði matvæla og dýrasjúkdóma

Rannsóknastofur sem tilnefndar eru af Matvælastofnun vegna mælinga á sýnum sem tekin eru sem hluti af opinberu eftirliti með matvælum og fóðri. 

Rannsóknastofa

Heimilisfang

Vefslóð á heimasíðu SWEDAC

Matís ohf.

Vínlandsleið 12, Reykjavík

Svið faggildingar

Matís ohf. 

Mýrargata 10, Neskaupstað

Svið faggildingar

Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum

Keldnavegi 3, Reykjavík

Svið faggildingar

Sýni hf, Rannsóknarþjónusta

Lynghálsi 3, Reykjavík

Svið faggildingar

Promat hf.

Furuvellir 1, Akureyri

Svið faggildingar 

Sýklafræðideild LSH

Barónstíg, Rannsóknahús 6 og 7

 

Hafrannsóknastofnun

Skúlagötu 4, Reykjavík

 

 

Erlendar rannsóknastofur í ýmsum mælingum

Þær rannsóknir sem ekki er hægt að fá gerðar á rannsóknastofu hérlendis eru nokkrar. Hér er listi yfir þær erlendu rannsóknastofur sem Matvælastofnun leitar til með slóð á faggildingarskjöl þeirra. 

Rannsóknastofa

Faggildingaraðili

Mæliþættir

Marine Institute (Ireland)

INAB- Ireland

Marine biotoxins

Lufa Nord-West (Þýskal.)

Accredited by DAR

Feed

Eurofins Hamburg

Accredited by DAR

Organic substances, Aflatoxin

Eurofins Food & Agro, Sweden

Accredited by SWEDAC

Chlorinated and phosphorus organic substances, Sudan Red, 

Livsmedelsverket Sweden

Accredited by SWEDAC

Residues of VMP, Heavy metals

SVA Sweden

Accredited by SWEDAC 

Promazins, Mycotoxins

FERA (The Food and Environment Research Agency)

Accredited by UKAS

Plant diseases

Födevarestyrelsen Danmark

Accredited by DANAK

Measurements in fish from aquaculture,

    Plant and seed health

Heilsufrødiliga Starvsstovan

Accredited by DANAK

Infectious fish disease

Uppfært 04.11.2019
Getum við bætt efni síðunnar?