Fara í efni

Úflutningur sjávarafurða til 3. ríkja

Gerður er greinarmunur á útflutningi matvæla (dýraafurða) hvort sem varan er flutt til ríkis innan eða utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES). Í EES löndum gildir sama matvælalöggjöfin og því eru matvæli í frjálsu flæði innan svæðisins. Því þarf ekki opinbert heilbrigðisvottorð með dýraafurðum til EES ríkja.

Kröfur sem gerðar eru um vottun vegna afurða sem fluttar eru til þriðju ríkja (landa utan EES) byggjast á skilyrðum sem viðkomandi móttökuríki gerir. Í sumum tilfellum hafa farið fram sérstakar viðræður á milli dýralæknayfirvalda á Íslandi og móttökuríkja og jafnvel úttektir hér á landi áður en skilyrði og vottorðaform eru útfærð.

Opinber heilbrigðisvottorð – til hvers?

Opinber heilbrigðisvottorð vegna útflutnings afurða eru staðfestingar frá yfirvöldum í útflutningslandi til yfirvalda í móttökuríki á eftirfarandi:

 • Að framleiðandinn hafi starfsleyfi og lúti opinberu eftirliti.
 • Að afurðirnar hafi verið framleiddar samkvæmt matvælalöggjöf ESB.
 • Að afurðirnar uppfylli skilyrði móttökuríkis, þ.e. ef viðkomandi móttökuríki gerir sérkröfur.

Ekki er þörf á staðfestingu viðtakanda vöru í móttökuríki á vottorði (drögum) áður en það er gefið út. Hlutverk viðtakanda er að sjá til þess að sendandi á Íslandi sé með rétt nafn og heimilisfang viðtakanda. Þessar upplýsingar ættu að geta legið fyrir tímanlega.

Vottorðabeiðni - upplýsingar í vottorði

 • Framleiðandi, útflytjandi eða miðlari óskar eftir vottorði.
 • Sendandi skal vera með íslenska kennitölu. Aðili með kennitölu á Íslandi getur verið skráður sendandi í heilbrigðisvottorði fyrir hönd erlendra aðila
 • Sá sem óskar eftir vottorði ber ábyrgð á því að allar upplýsingarnar í vottorðinu séu réttar.
 • Þegar um er að ræða sérstakar skráningar í móttökuríki (t.d. Kína, Brasilíu, Víetnam, Tollabandalagið) er sérstaklega mikilvægt að samræmi sé á milli upplýsinga á vottorði og upplýsinga sem viðkomandi framleiðandi er skráður með hjá móttökuríki.
 • Fylla skal út alla nauðsynlega reiti í vottorði áður en beiðni er send.

Vottorðabeiðni umsókn og útgáfa

Umsókn
Vottorðagátt var tekin í notkun 4. desember 2023.

 • Umsækjandi skráir sig í  þjónustugátt MAST með Íslykli eða rafrænum skilríkjum. Leiðbeiningar um innskráningu í þjónustugátt á vegum fyrirtækja.
 • Í flipanum „Umsóknir/Tilkynningar“ skal velja 09 Heilbrigðisvottorð vegna útflutnings > 9.01 Umsókn um útflutningsvottorð.
 • Útgefin vottorð eru afhent í móttöku inn- og útflutningsdeildar að Dalshrauni 1b (3. hæð) í Hafnarfirði á afgreiðslutíma, ellegar send með almennum pósti sé þess óskað.

  Umsókn um vottorð til Bretlands:
 • Fyrir vottorð til Bretlands (frá 31. janúar 2024) eru gefin út rafræn vottorð í gegnum TRACES. Senda skal tilkynningu um vottorð í gegnum þjónustugátt MAST.
 • Í flipanum „Umsóknir/Tilkynningar“ skal velja 09 Heilbrigðisvottorð vegna útflutnings > 9.02 Tilkynning um vottorð í Traces til Bretlands.
 • Nánari upplýsingar má finna á sér upplýsingasíðu um útflutning til Bretlands

Útgáfa vottorða og afgreiðsla

 • Vottorð eru afgreidd á virkum dögum á afgreiðslutíma inn- og útflutningsdeildar, 9:00-15:00.
 • Senda skal inn fullbúna beiðni um vottorð a.m.k. sólarhring (virkir dagar) áður en varan er send úr landi.
 • Allar nauðsynlegar upplýsingar skulu vera til staðar til að hægt sé að gefa út vottorð. Vanti nauðsynlegar upplýsingar i vottorðið verður það ekki gefið út.
 • Vottorð eru afgreidd svo fljótt sem unnt er, en MAST áskilur sér sólarhring til að gefa út vottorð.
 • Styttri afgreiðslutími er mögulegur fyrir ferskar afurðir en þá skal gera inn- og útflutningsdeild viðvart
 • Vottorð skulu gefin út áður en sending fer úr landi. Þegar óskað er eftir vottorði skal gefa upp stað og stund þar sem sendingin verður aðgengileg fyrir skoðun.

 

Algengar ástæður höfnunar vottorða/sendinga í móttökuríki

 • Innsláttarvillur t.d. í heiti afurðar, heiti eða heimilisfangi framleiðanda, gáma- eða innsiglisnúmerum.
 • Misræmi í skráningum framleiðanda í vottorði og á opinberum listum, þ.á.m. í skrám móttökuríkis.
 • Misræmi í merkingum á vörum og starfsstöðvanúmeri í vottorði.
 • Vottorð gefið út eftir að sending fer úr landi (sbr. dagsetningu á farmbréfi).

Gjaldskrá

 • Matvælastofnun innheimtir gjald fyrir hvert útgefið vottorð og yfirlýsingu að upphæð kr. 5.081, sem samsvarar hálfu tímagjaldi.
 • Frekara gjald er innheimt fyrir yfirtökuvottorð og leiðréttingar á áður útgefnum vottorðum.
 • Innheimt er fyrir einn mánuð í senn.
 • Athugið að hér er um að ræða lágmarksgjald sem miðast við að fullnægjandi gögn séu lögð fram innan viðeigandi tímaramma. Sé svo ekki getur það haft aukinn kostnað í för með sér og innheimt er fyrir slíkt skv. tímagjaldi. Sjá nánar gjaldskrá Matvælastofnunar. 

Vottun fiskafurða með erlendan (EES) uppruna

Matvælastofnun getur gefið út heilbrigðisvottorð að uppfylltum tilteknum skilyrðum vegna sjávarafurða sem landað er á Íslandi af vinnsluskipum sem hafa uppruna í ríkjum sem samningar ESB/EES ná yfir. Slík vottun er möguleg á forsendum EES samningsins og matvælalöggjafar ESB og byggir á reglugerð nr. 234/2020 um opinbert eftirtlit (EC/2017/625).

Dæmi um pre-export vottorðaform sem yfirvöld í upprunalandi geta notað í þessum tilgangi:

Ný vottorðagátt

Efni frá kynningu MAST á nýrri vottorðagátt frá 30. nóvember 2023.

 

Uppfært 31.05.2024
Getum við bætt efni síðunnar?