Fara í efni

Skráargatið

Skráargatið er opinbert samnorrænt merki sem finna má á umbúðum matvara sem uppfylla ákveðin skilyrði varðandi samsetningu næringarefna. Markmiðið með Skráargatinu er að neytendur geti á einfaldan hátt valið hollari matvöru. 

Skráargatið

Hér er að finna upplýsingar fyrir matvælaframleiðendur um hvað felst í Skráargatinu og hvaða skilyrði gilda um notkun þess.

Hvað felst í Skráargatinu?

Skráargatið er opinbert samnorrænt merki sem finna má á umbúðum matvara sem uppfylla ákveðin skilyrði varðandi samsetningu næringarefna. Markmiðið með Skráargatinu er að neytendur geti á einfaldan hátt valið hollari matvöru. 

Vörur sem bera Skráargatið verða að uppfylla eftirfarandi skilyrði varðandi samsetningu næringarefna:

Skráargatsmerktar vörur eru því næringarlega séð betur samsettar m.t.t. þessara næringarefna en aðrar vörur í sama flokki sem uppfylla ekki skilyrði til að bera merkið. 

Skráargatið setur sérstök lágmarkskilyrði fyrir trefjum og heilkorni og hámarksskilyrði fyrir sykri, salti og fitu í 25 matvælaflokkum. Skilyrðin eru mismunandi eftir matvælaflokkum en þá má draga saman í eftirfarandi flokka:

 • Grænmeti, ávextir, ber og hnetur
 • Mjöl, korn og hrísgrjón
 • Grautar, brauð og pasta
 • Mjólk, sýrðar mjólkurvörur og jurtavakostir
 • Ostar og jurtavakostir
 • Fita, fitublöndur og olíur
 • Fiskur, skelfiskur og vörur úr fiski
 • Kjöt, unnar kjötvörur og kjötafurðir
 • Jurtavörur
 • Tilbúnir réttir, samlokur, súpur o.fl.
 • Salatsósur og sósur

Skráargatið er yfirleitt hægt að finna á umbúðum matvara en merkið er líka hægt að nota á ópakkaðan fisk, ávexti, ber, kartöflur og grænmeti. Við markaðssetningu forpakkaðra matvara fylgir almenn krafa um næringargildismerkingu. Þetta á þó ekki við ópakkaðar matvörur.

Framleiðendum og innflytjendum er frjálst að nota Skráargatið á þær vörur sem uppfylla skilyrðin til að bera merkið. 

Auk þess að vera upplýsandi fyrir neytendur er Skráargatið hvatning fyrir matvælaframleiðendur til að þróa hollari vörur og stuðlar þannig að auknu úrvali af hollum matvælum á markaði. Þannig getur Skráargatið stuðlað að heilsusamlegu mataræði sem er í samræmi við opinberar ráðleggingar um mataræði.

Á Íslandi standa Matvælastofnun og Embætti landlæknis á bak við Skráargatið. Matvælastofnun og Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga munu sjá um að farið sé eftir reglum um notkun merkisins. 

Val þitt á matvörum hefur áhrif á heilsu þína

Veldu

Ítarefni

Hvaða reglur gilda um Skráargatið?

Reglugerð nr. 428/2015 um Skráargatið gildir fyrir notkun merkisins við merkingu, auglýsingu og kynningu matvæla.

Reglugerðin byggist á 33 matvælaflokkum sem fram koma í viðauka 2 og eru mismunandi skilyrði um innihald eftirfarandi næringarefna fyrir hvern matvælaflokk:

 • Fitu (hámark)
 • Gerð fitu (hámark mettaðrar fitu)
 • Sykurtegundir; heildarsykurinnihald og viðbættar sykurtegundir (hámark)
 • Salt  (hámark)
 • Trefjar (lágmark)

Fjöldi skilyrða í matvælaflokkunum er breytilegur eftir því hvað á við í viðkomandi matvælaflokki og út frá mikilvægi matvælaflokksins fyrir mataræðið. Í sumum matvælaflokkum eru einnig sett skilyrði um hlutfall af heilkorni og/eða kartöflum og grænmeti ásamt orkuinnihaldi. 

Skráargatið má nota á matvæli ef þau uppfylla sértæku skilyrðin sem gilda fyrir hvern matvælaflokk sem og önnur almenn skilyrði reglugerðarinnar sem eru sameiginleg og gilda fyrir alla 33 matvælaflokkana.

Skráargatið má ekki nota á matvæli sem innihalda:

 • sætuefni (aukefni),
 • samþykkt nýfæði og ný innihaldsefni með sætueiginleika,
 • plöntusteróla, plöntusterólestera, plöntustanóla eða plöntustanólestera,
 • meira en 2 grömm af transfitusýrum í hverjum 100 grömmum af heildarfitumagni, 

Auk þess má ekki merkja matvæli, sem sérstaklega eru ætluð ungbörnum og smábörnum undir 3 ára aldri, með Skráargatinu.

Nánari upplýsingar um skilyrði og kröfur sem gilda um Skráargatið er að finna í Skráargatsreglugerðinni.

Er notkun Skráargatsins leyfisskyld?

Nei, notkun Skráargatsins er ekki leyfisskyld en hins vegar þarf að tilkynna til matvælastofnunar um notkun þess á umbúðum matvæla. 

Skráargatið er skilgreint sem næringarfullyrðing þar sem að merkið miðlar jákvæðum eiginleikum varðandi ákveðin næringarefni í matvælunum sem það bera. Þess vegna verður merkið að vera í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1924/2006 um næringar- og heilsufullyrðingar á matvælum. Sú reglugerð tók gildi á Íslandi 2010 með reglugerð nr. 406/2010.

Skráargatsreglugerðin tekur mið af ákvæðum sem settar eru í reglugerð nr. 406/2010, m.a. kröfum um að matvælaframleiðendur eða dreifingaraðilar á Íslandi tilkynni allar næringar- og heilsufullyrðingar, þ.m.t. Skráargatið til Matvælastofnunar. 

Um er að ræða tilkynningarskyldu en ekki leyfisveitingu. Framleiðendum er frjálst að nota Skráargatið svo framarlega sem vörurnar uppfylla öll skilyrðin til að bera merkið og eru í samræmi við gildandi reglugerð. Tilgangur með tilkynningarskyldunni er að hafa yfirsýn yfir þau matvæli sem bera merkið og markaðssett eru á Íslandi.

Ítarefni

Merking og markaðssetning skráargatsmerktra vara

Merking og markaðssetning vara með Skráargatinu skal fylgja reglum sem settar eru fram í Skráargatsreglugerðinni auk annarra reglna sem gilda almennt um matvæli. Fyrirtæki eru sjálf ábyrg fyrir merkingu og markaðssetningu sinna vara.

Fullyrðingar við markaðssetningu, svo sem í auglýsingum, tilkynningum, bæklingum og plakötum í og fyrir utan verslanir eða sjónvarps- og blaðaauglýsingum eru einnig merkingar. Það þýðir að ekki má nota Skráargatið í markaðssetningu og auglýsingum nema heimilt sé að merkja vöruna með Skráargatinu samkvæmt reglugerð. 

Leyfilegt er að nota plaköt, hillumerkingar og annað efni til að vekja athygli neytenda á úrvali af skráargatsmerktri vöru. Við notkun á Skráargatinu í markaðssetningu, t.d. við hillumerkingar, skulu viðkomandi matvæli einnig vera merkt með Skráargatinu. Þetta á þó ekki við um ópakkaðan fisk, skelfisk, ávexti og grænmeti.

Forpakkaðar og óforpakkaðar matvörur

Skráargatið er mest notað á forpakkaðar vörur. Meginreglan er að merkið skal staðsetja á framhlið umbúða en það má einnig staðsetja annarsstaðar á umbúðum. 

Óforpakkaðar matvörur, sem má merkja með Skráargatinu, eru vörur eins og ávextir, ber, kartöflur og grænmeti sem seldar eru í lausri vigt. Sama á einnig við um fisk og skelfisk sem er seldur úr borði og pakkaður er á sölustað. Þessar vörur má merkja með Skráargatinu t.d. á skilti eða veggspjaldi. Skráargatið má eingöngu setja á forpakkað brauð, þ.e. brauð sem seld eru í pokum með fullri næringargildismerkingu og uppfylla skilyrðin í Skráargatsreglugerðinni. Brauð sem seld eru óforpökkuð í lausu má ekki merkja með Skráargatinu.

Skráargatið má jafnframt aðeins setja á forpakkaðar kjötvörur, þ.e. kjöt sem selt er innpakkað og með fullri næringargildismerkingu. Hér verður að fylgja ákvæðum í merkingareglugerð og kjötreglugerð ásamt því sem vörurnar skulu uppfylla skilyrði Skráargatsreglugerðarinnar. Óforpakkað kjöt og kjötvörur má ekki merkja með Skráargatinu.

Merking næringargildis

Notkun  Skráargatsins  í merkingum og markaðssetningu forpakkaðra matvara fylgir krafa um merkingu með næringargildi.  Sú krafa  á ekki við ópakkaðan fisk, skelfisk, ávextir, kartöflur og grænmeti.

Reglur um næringargildismerkingar þurfa að vera í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 sem innleidd var með reglugerð nr. 1294/2014. Matvælastofnun hefur útbúið sérstakar leiðbeiningar um merkingu næringargildis matvæla og vísað er til þeirra.

Ítarefni

Eftirlit með notkun Skráargatsins

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga og Matvælastofnun fara með eftirlit með Skráargatinu og bregðast við brotum á reglum um Skráargatið. Notkun Skráargatsins er valfrjáls og gjaldfrí,  en ávallt verður að uppfylla skilyrðin sem sett eru í reglugerð um Skráargatið.

Eftirlit með notkun Skráargatsins fer fram með reglubundnu eftirliti, úttektum og/eða eftirlitsverkefnum og felst í:

 • Skoðun á vöru og merkingum
 • Skjalaskoðun
 • Sýnatökum til mælinga

Eftirlitsaðilar munu við skjalaskoðun m.a. fara fram á upplýsingar um uppskriftir, hvernig fyrirtækið fékk gildin í næringargildismerkingunni og hvernig það hyggist tryggja og hafa eftirlit með því að merkingarnar séu réttar á vörunum. Eftirlitið getur í staðinn fyrir skjalaskoðunina eða til viðbótar við hana tekið sýni af vörum til efnagreininga.

Það eru matvælafyrirtækin sjálf, þ.e. stjórnendur þeirra, sem bera ábyrgð á að farið sé eftir reglunum um Skráargatið. Það felur líka í sér skyldu til að tryggja og hafa eftirlit með að reglunum sé fylgt.

Hér eru nokkur dæmi um brot á reglum um Skráargatið:

 • Villandi eða röng merking og/eða markaðssetning
 • Merkið notað á matvörur sem tilheyra ekki skilgreindum matvælaflokkum
 • Vara flokkuð í rangan matvælaflokk
 • Rangt útlit merkisins 
 • Sætuefni notað í skráargatsmerkta matvöru
 • Of hátt eða lágt innihald af ákveðnum skilgreindum  næringarefnum fyrir matvælaflokkinn 

Um brot gegn reglugerðinni fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a-e og 31. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.

Ítarefni

Grafísk hönnun Skráargatsins

Skráargatsmerkið er skrásett vörumerki í eigu sænsku matvælastofnunarinnar Livsmedelsverket. Livsmedelsverket hefur gefið leyfi svo aðrir aðilar geti notað vörumerkið svo framarlega sem farið sé eftir gildandi reglum um það. Vörumerkið Skráargatið á alltaf að líta eins út óháð því hvar það er framsett . Ef merkið er notað án þess að fara eftir reglum er það brot á „vörumerkjalögum“.

Ávallt skal fylgja skilyrðum sem fram koma í reglugerðinni um notkun Skráargatsins. Til að tryggja samræmda og rétta meðferð á hönnun merkisins hafa yfirvöld í Svíþjóð (Livsmedelsverket), Noregi (Helsedirektoratet og Mattilsynet) og Danmörku (Fødevarestyrelsen) útbúið ”hönnunarhandbók” þar sem rétt grafísk hönnun Skráargatsins, hvað varðar lit, stærð o.fl. eru útskýrð og sýnd.

Lógó

Merkið samanstendur af hvítu skráargati á grænum eða svörtum hringlaga grunni og tákninu um skrásett vörumerki (®). Græni liturinn er aðallitur merkisins og hann skal nota ef mögulegt er. Ef umbúðirnar eru í svart-hvítu má nota svartan grunn. Skráargatsmerkið hefur sömu merkingu hvort sem það er á grænum eða svörtum grunni.

Litakóðar: PMS: 356; Euro: X1X0; CMYK: C:100 M:0 Y:100 K:10

Skráargatsmerkið (logó) má nálgast hér

Autt svæði umhverfis Skráargatið

Ávallt skal vera autt svæði umhverfis Skráargatsmerkið. Þar má ekkert annað vera, þ.e. ekki texti eða tákn, annað en táknið fyrir skrásett vörumerki (®). Breidd auða svæðisins er ¼ af þvermáli merkisins (4:1). Myndirnar hér að neðan sýna auða svæðið í hvítum lit en svæðið má vera í hvaða lit sem er. 

Rétt notkun merkisins

Á umbúðum matvæla skal skráargatið vera hvítt á grænum eða svörtum grunni. Táknið um skrásett vörumerki (®) skal alltaf fylgja merkinu. Ef bakgrunnur merkisins (þar með talið auða svæðið umhverfis merkið) er í svipuðum eða sama lit og merkið (grænn eða svartur) má setja hvíta útlínu umhverfis merkið til að greina það frá bakgrunnslitnum. Þannig að ef grænt skráargatsmerki er á grænum bakgrunni má setja hvíta línu umhverfis merkið. Útlínan má ekki vera í öðrum lit, t.d. svört. Skráargatsmerkið má eingöngu nota í þeim litatónum sem skilgreindir eru.

Röng notkun merkisins

Skráargatið í merkinu á að vera hvítt en má ekki vera í öðrum lit, t.d. grátt eða gegnsætt þannig að bakgrunnslitur umbúðanna skíni í gegn. Eins má ekki nota annan lit en grænan eða svartan í hringinn umhverfis hvíta skráargatið. Ekki má nota einstaka hluta merkisins fyrir sig eða sameina þá öðrum hlutum sem ekki tilheyra merkinu. Aldrei má setja svarta línu umhverfis skráargatið sjálft í merkinu. 
Nokkur dæmi um ranga notkun Skráargatsmerkisins eru eftirfarandi:

Slagorð Skráargatsins „Einfalt að velja hollara“ má ekki nota á umbúðum matvara. Slagorðið er eingöngu leyfilegt að nota í almennri markaðssetningu Skráargatsins.

Rétt notkun Skráargatsins - merking vara

Notkun merkisins og staðsetning þess á umbúðum vöru

Algengast er að Skráargatið sé staðsett á framhlið vöru en það má einnig vera annarsstaðar á umbúðum.

Rétt notkun Skráargatsins - merking vara

Í sumum tilfellum má merkja óforpakkaðar vörur með Skráargatinu, t.d. allar tegundir af óunnum ávöxtum og grænmeti, brauð, óunnið kjöt og hráan fisk. Við kynningu á skráargatsmerktum vörum þarf að hafa í huga að ekki sé notuð of víðtæk merking eins og t.d. plaköt með Skráargatinu fyrir ofan grænmetisborð þar sem einnig eru möndlur eða aðrar vörur sem ekki falla undir reglurnar um Skráargatið. Það gæti verið villandi fyrir neytendur. 

Rétt notkun Skráargatsins - merking vara

Nota má plaköt, hillumerkingu og annað efni til að vekja athygli neytenda á úrvali af skráargatsmerktri vöru. Við notkun á Skráargatinu í markaðssetningu, t.d. við hillumerkingar, skulu viðkomandi matvæli einnig vera merkt með Skráargatinu.

Rétt notkun Skráargatsins - merking vara

Ítarefni

Saga Skráargatsins og norrænt samstarf

Skráargatið hefur verið í notkun í Svíþjóð frá árinu 1989 og varð að samnorrænu merki þegar það var tekið upp með reglugerð í Svíþjóð, Noregi og Danmörku þann 17. júní 2009. Ísland gerðist aðili að samstarfinu og innleiddi sömu reglugerð um notkun Skráargatsins þann 12. nóvember 2013.

Livsmedelsverket (Svíþjóð), Fødevarestyrelsen (Danmörku), Helsedirektoratet og Mattilsynet (Noregi) og nú Embætti Landlæknis og Matvælastofnun standa í sameiningu að Skráargatinu og því má segja að það sé opinbert samnorrænt merki.

Sameiginlegt norrænt fyrirkomulag er kostur fyrir neytendur, iðnað og verslun. Margar stórar matvælakeðjur og framleiðendur hafa starfsemi í fleiru en einu Norðurlandanna auk þess sem mikil viðskipti eru á milli landanna. Fyrirkomulag merkisins er einnig talið styrkja skoðanaskipti milli neytendasamtaka, atvinnugreina og yfirvalda.

Endurskoðun reglugerðar

Mikilvægt er að leggja áherslu á að Skráargatsreglugerðin er lifandi reglugerð og því er það mikilvægt að skilyrðin séu sett þannig að þau hvetji til vöruþróunar. Yfirvöld munu endurskoða matvælaflokka og skilyrði Skráargatsins þegar þekking á næringu og/eða breytingar á matvælamarkaði gefa tilefni til. Þetta er mikilvægt til þess að tryggja að Skráargatið geti einnig hjálpað neytendum framtíðarinnar að velja það sem betra er innan hvers matvælaflokks.

Reglugerð um notkun Skráargatsins hefur frá árinu 2011 verið í endurskoðun á hinum Norðurlöndum en fulltrúar Matvælastofnunar og Embættis landlæknis tóku þátt í endurskoðuninni fyrst sem áheyrnarfulltrúar en síðar með fullri aðild að samstarfinu. 

Gildistaka að nýrri reglugerð

Stefnt er að því að ný reglugerð um Skráargatið taki gildi um leið og ný upplýsingareglugerð EB nr. 1169/2011, þ.e. þann 13. desember 2014. Löndin munu fara sameiginlega yfir umsagnirnar og lokahönd á reglugerðina verður væntanlega lögð í apríl. Einnig er stefnt að því að tilkynna nýja reglugerð um Skráargatið, þ.e. þær breytingar sem á gerðar verða á henni til EB fyrir 1. maí nk. Sameiginlegar leiðbeiningar verða settar saman síðar.

Skráargatið í 25 ár 

 • 1989  Skráargatið er formlega sett af stað í Svíþjóð.
 • 2009  Skráargatið verður að sameiginlegu merki í Svíþjóð, Danmörku og Noregi.
 • 2011  Endurskoðun á reglugerð um Skráargatið hefst á haustmánuðum.
 • 2013  Ísland innleiðir reglugerð um Skráargatið þann 12. nóvember.
 • 2014  Endurskoðun reglugerðar um Skráargatið mun væntanlega ljúka í apríl. 
 • 2014  Nýja reglugerð um Skráargatið tekur væntanlega gildi 13. desember.
 • 2015  Núverandi og ný, endurskoðuð reglugerð munu gilda samhliða hvor annarri.
 • 2016  Nýja, endurskoðaða reglugerðin um Skráargatið mun gilda ein frá 1. janúar.

Ítarefni

Listi yfir Skáargatsmerktar vörur

Listi hér að neðan sýnir vörur sem bera merki Skráargatið sbr. reglugerð nr. 999/2013 (enn í gildi) og reglugerð nr. 428/2015 og tilkynntar voru til Matvælastofnunar, sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 406/2010 um næringar- og heilsufullyrðingar. Þessi listi er eingöngu til upplýsingar en segir ekki til um réttmæti vörunnar né er samþykki Matvælastofnunar fyrir hinni tilkynntu vöru.

Eftirlit á Íslandi er í höndum Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og Matvælastofnunar og skulu ábendingar, ef einhverjar eru, berast til Matvælastofnunar og/eða heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga. 

MálsnúmerTilkynnandiVöruheitiFlokkur
1606263
Síld og Fiskur ehf
Ali Grísasnitsel
Flokkur 23
1606264
Síld og Fiskur ehf
Grísalundir
Flokkur 23
1606368
Sild og Fiskur ehf
Ali Grísakjöt læri strimlar
Flokkur 23
1606370
Sild og Fiskur ehf
Ali Grísagúllas
Flokkur 23
Mast12020088
Ferskar kjötvörur ehf.
Bónus reykt lúxusskinka
Flokkur 24c
Mast12020088
Ferskar kjötvörur ehf.
Bónus lúxusskinka
Flokkur 24c
Mast14060022
Norðlenska matborðið ehf.
Hamborgarhryggur álegg
Flokkur 24c
Mast14060022
Norðlenska matborðið ehf.
Skinka álegg
Flokkur 24c
Mast14060022
Norðlenska matborðið ehf.
Skinka reykt álegg
Flokkur 24c
Mast14060038
Eggert Kristjánsson hf.
Maísstubbar (frosin vara)
Flokkur 1
Mast14060071
Reykjagarður hf.
Ferskur Bónuskjúklingur - Kjúklingabringur
Flokkur 23
Mast14060071
Reykjagarður hf.
Holta úrbeinuð læri skinnlaus
Flokkur 23
Mast14060071
Reykjagarður hf.
Holta Kjúklingalundir
Flokkur 23
Mast14060071
Reykjagarður hf.
Holta Kjúklingaleggir
Flokkur 23
Mast14060071
Reykjagarður hf.
Holta Læri með legg
Flokkur 23
Mast14060071
Reykjagarður hf.
Holta Kjúklingalæri
Flokkur 23
Mast14060071
Reykjagarður hf.
Holta Kjúklingabringur
Flokkur 23
Mast14060074
Mjólka ehf.
Sýrður fimm 5%
Flokkur 14a
Mast14060096
Ísfugl ehf.
Kjúklingaleggir
Flokkur 23
Mast14060096
Ísfugl ehf.
Kjúklingalæri
Flokkur 23
Mast14060096
Ísfugl ehf.
Kankúnsneiðar m/sítrónugrasi
Flokkur 24a
Mast14060096
Ísfugl ehf.
Kalkúnsneiðar Indverskar
Flokkur 24a
Mast14060096
Ísfugl ehf.
Kalkúnalundir
Flokkur 24a
Mast14060096
Ísfugl ehf.
Kalkúnsneiðar French garden
Flokkur 24a
Mast14060096
Ísfugl ehf.
Frosin kalkúnabringa
Flokkur 24a
Mast14060096
Ísfugl ehf.
Kalkúnabringa
Flokkur 24a
Mast14060096
Ísfugl ehf.
Kjúklingabringa, 100%
Flokkur 23
Mast14060096
Ísfugl ehf.
Kjúklingabringur
Flokkur 24a
Mast14090293
Grímur Kokkur ehf.
Heilsuréttir fjölskyldunnar -Indverskar grænmetisbollur m/döðlumauk og jógurtsósu
 
Mast14090293
Grímur Kokkur ehf.
Heilsuréttir fjölskyldunnar - Grænmetislasagna
Flokkur 26
Mast14090293
Grímur Kokkur ehf.
Heilsuréttir fjölskyldunnar -Gulrótabuff
Flokkur 31
Mast14110160
Síld og Fiskur ehf
Ali lúxus skinka
Flokkur 24c
Mast14110160
Síld og Fiskur ehf
Ali hunangsskinka, silkiskorin
Flokkur 24c
Mast14110160
Síld og Fiskur ehf
Ali skinkustrimlar
Flokkur 24c
Mast14110160
Síld og Fiskur ehf
Ali skinka
Flokkur 24c
Mast14110160
Síld og Fiskur ehf
Ali skinka reykt
Flokkur 24c
Mast14110160
Síld og Fiskur ehf
Ali hunangsskinka
Flokkur 24c
Mast14110160
Síld og Fiskur ehf
Ali skinka, silkiskorin
Flokkur 24c
Mast14110160
Síld og Fiskur ehf
Ali skinka reykt silkiskorin
Flokkur 24c
Mast15010284
Kjarnafæði hf.
Skinka 1. fl. Bréf
Flokkur 24c
Mast15010284
Kjarnafæði hf.
Krakkabúðingur
Flokkur 24b
Mast15010284
Kjarnafæði hf.
Kjúklingaálegg bréf
Flokkur 24c
Mast15010284
Kjarnafæði hf.
Kjúklingaálegg léttreykt bréf
Flokkur 24c
Mast15010284
Kjarnafæði hf.
Léttreykt brauðskinka bréf
Flokkur 24c
Mast15010292
Sómi ehf.
Sómi Hyrnur - Kjúklingur
Flokkur 28
Mast15010292
Sómi ehf.
Sómi Bakki - Brún hrísgrjón kjúklingur
Flokkur 26
Mast15010292
Sómi ehf.
Sómi Samloka - Heilsubiti
Flokkur 28
Mast15010294
Ísam ehf.
Myllan Lífskorn m/tröllahöfrum og chia fræjum
Flokkur 8a
Mast15010318
Gæðabakstur/Ömmubakstur ehf.
Heilkorna flatkökur
Flokkur 8a
Mast15010318
Gæðabakstur/Ömmubakstur ehf.
Heilkornabrauð
Flokkur 8a
Mast15010318
Gæðabakstur/Ömmubakstur ehf.
Bónus Heilkorna rúgbrauð
Flokkur 8b
Mast15010318
Gæðabakstur/Ömmubakstur ehf.
Heilkorna pizzadeig
Flokkur 8a
Mast15010318
Gæðabakstur/Ömmubakstur ehf.
Heilkorna kubbur
Flokkur 8a
Mast15010318
Gæðabakstur/Ömmubakstur ehf.
Heilkorna rúgbrauð
Flokkur 8b
Mast15010328
Ísam ehf.
Myllan Heilkona brauð
Flokkur 8a
Mast15010328
Ísam ehf.
Myllan Speltpítsadeig
Flokkur 8a
Mast15010328
Ísam ehf.
Myllan Gróf hamborgarabrauð
Flokkur 8a
Mast15010328
Ísam ehf.
Myllan Maltbrauð
Flokkur 8b
Mast15010328
Ísam ehf.
Myllan Bæjarasólkjarnabrauð
Flokkur 8a
Mast15010328
Ísam ehf.
Myllan Lífskorn, sesamfræ og hörfræ
Flokkur 8a
Mast15010328
Ísam ehf.
Myllan Lífskorn, rúgur
Flokkur 8b
Mast15010328
Ísam ehf.
Myllan Lífskornabollur
Flokkur 8a
Mast15010328
Ísam ehf.
Myllan Danskt rúgbrauð
Flokkur 8b
Mast15010377
Síld og Fiskur ehf
Bónus silkiskorin skinka
Flokkur 24c
Mast15010377
Síld og Fiskur ehf
Bónus silkiskorin skinka reykt
Flokkur 24c
Mast15010381
Gæðabakstur/Ömmubakstur ehf.
Orkukubbur fjölkornabrauð
Flokkur 8a
Mast15010381
Gæðabakstur/Ömmubakstur ehf.
Breiðholtsbakarí kraftbrauð
Flokkur 8a
Mast15010445
Sómi ehf.
Júmbó - Hrígrjón og kjúklingur (tilbúinn réttur)
Flokkur 26
Mast15010445
Sómi ehf.
Júmbó Hollustusamloka
Flokkur 28
Mast15010445
Sómi ehf.
Bónus - Hrísgrjón og kjúklingur (tilbúinn réttur)
Flokkur 26
Mast15090068
Reykjagarður hf.
Heimshorn Holta - Saffran kjúklingabringur
Flokkur 24a
Mast15090069
Reykjagarður hf
Heimshorn Holta - Argentínu kjúklingabringur
Flokkur 24a
Mast15090070
Reykjagarður hf
Heimshorn Holta - Tandoori kjúklingabringur
Flokkur 24a
Mast15090071
Reykjagarður hf
Heimshorn Holta - Fajitas kjúklingabringur
Flokkur 24a
Mast15090072
Reykjagarður hf
Heimshorn Holta - Barbecue kjúklingabringur
Flokkur 24a
Mast15090241
Katla Matvælaiðja ehf
Heilkornabrauð
Flokkur 8a
Mast15090306
Sómi ehf
Vefja- Indversk hollusta
Flokkur 28
Mast15090306
Sómi ehf
Hummus
Flokkur 25

 

Uppfært 27.02.2020
Getum við bætt efni síðunnar?