Fara í efni

Skrifstofur / umdæmi

Aðalskrifstofa

Aðalskrifstofa Matvælastofnunar er staðsett að Austurvegi 64 á Selfossi. Þar starfa þrjú svið: Neytendavernd og fiskeldi, Dýraheilsa og Samhæfing og þjónusta. 

Matvælafræðingar og næringarfræðingar starfa á sviði Neytendaverndar og fiskeldis við matvælaöryggi og neytendamál og einnig stjórnsýslu í samvinnu við lögfræðinga stofnunarinnar. Sérgreinadýralæknar starfa á sviði Dýraheilsu við heilbrigði og velferð dýra, kjötmat og stjórnsýslu. Þá hefur MAST líffræðinga með sérmenntun á sviði dýraeftirlits, plöntuheilbrigðis, sáðvara, fóðurmála og áburðareftirlits. Á komandi árum má síðan gera ráð fyrir að stofnunin hafi aukna þörf fyrir sérmenntað starfsfólk á framangreindum sviðum því verkefnum MAST fjölgar í takt við auknar kröfur sem gerðar eru á sviði dýra- og plöntuheilbrigðis og sívaxandi áherslu sem lögð er á dýravelferð, matvælaöryggi og neytendavernd.

Markaðsstofa

Markaðsstofa stofnunarinnar er á Dalshrauni 1b í Hafnarfirði. Markaðsstofa annast stjórnsýslu og eftirlit með inn- og útflutningi og opnun markaða. Á Markaðsstofu starfa dýralæknar, líffræðingar og matvælafræðingar. 

Umdæmisstofur

Landinu er skipt í fjögur umdæmi. Í hverju umdæmi er umdæmisstofa MAST þar sem héraðsdýralæknir sinnir opinberu eftirliti með heilbrigði og velferð dýra og framleiðslu búfjárafurða á svæðinu.

Umdæmi 2021

Héraðsdýralæknar

Í sínu umdæmi hafa héraðsdýralæknar eftirlit með sláturdýrum, sláturafurðum og afurðastöðvum, ásamt eftirliti með heilbrigði, hirðingu, aðbúnaði og aðstöðu nautgripa á búum þar sem framleidd er mjólk til sölu. Héraðsdýralæknar sinna framkvæmd sóttvarnaaðgerða og fylgjast með viðhaldi varnargirðinga í umdæminu. Þeir hafa eftirlit með búfé og öðrum dýrum eftir því sem lög ákveða. Einnig halda þeir skrá yfir alla eftirlitsskylda aðila í sínu umdæmi og sinna eftirliti með þeim samkvæmt sérstakri eftirlitsáætlun, sem er endurskoðuð um hver áramót. Héraðsdýralæknar vinna einnig önnur störf sem MAST felur þeim á hverjum tíma.

Símanúmer héraðsdýralækna og heimilisföng umdæmisstofa:

 • Héraðsdýralæknir í Suðvesturumdæmi: 894 0240
  Dalshrauni 1b, 220 Hafnarfirði
 • Héraðsdýralæknir í Norðvesturumdæmi: 893 0824
  Sæmundargata 1, 550 Sauðárkróki
 • Héraðsdýralæknir í Norðausturumdæmi: 858 0860
  Furuvöllum 1, 600 Akureyri
 • Héraðsdýralæknir í Suðurumdæmi: 839 8300
  Austurvegi 64, 800 Selfossi

Umdæmi

Umdæmin eru þessi: 

 • Suðvesturumdæmi: 
  Akraneskaupstaður, Borgarbyggð, Eyja- og Miklaholtshreppur, Garðabær, Grindavíkurbær, Grundarfjarðarbær, Hafnarfjarðarkaupstaður, Helgafellssveit, Hvalfjarðarsveit, Kjósarhreppur, Kópavogsbær , Mosfellsbær, Reykjanesbær, Reykjavíkurborg, Seltjarnarnesbær, Skorradalshreppur, Snæfellsbær, Stykkishólmsbær, Suðurnesjabær og Sveitarfélagið Vogar. 
 • Norðvesturumdæmi: 
  Akrahreppur, Árneshreppur, Blönduósbær, Bolungarvíkurkaupstaður, Dalabyggð, Húnavatnshreppur, Húnaþing vestra, Ísafjarðarbær, Kaldrananeshreppur, Reykhólahreppur, Skagabyggð, Strandabyggð, Súðavíkurhreppur, Sveitarfélagið Skagafjörður, Sveitarfélagið Skagaströnd, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð.
 • Norðausturumdæmi: 
  Akureyrarbær, Dalvíkurbyggð, Eyjafjarðarsveit, Fjallabyggð, Fjarðarbyggð, Fljótsdalshreppur,Grýtubakkahreppur, Hörgársveit, Langanesbyggð, Múlaþing (að Hamarsfjarðarlínu), Norðurþing, Skútustaðahreppur, Svalbarðshreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Tjörneshreppur Vopnafjarðarhreppur og Þingeyjarsveit.
 • Suðurumdæmi:
  Ásahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur, Hveragerðisbær, Múlaþing sunnan Hamarsfjarðarlínu, Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Skaftárhreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Sveitarfélagið Árborg, Sveitarfélagið Hornafjörður, Sveitarfélagið Ölfus og Vestmannaeyjabær.

Eftirlitsdýralæknar

Eftirlitsdýralæknar hafa starfsaðstöðu á viðkomandi umdæmisstofu og starfa undir stjórn héraðsdýralæknis umdæmisins við lögboðin eftirlitsstörf, m.a. kjötskoðun, eftirlit með mjólkurframleiðslu og eldi sláturdýra. 

Dýraeftirlitsmenn

Dýraeftirlitsmenn hafa eftirlit með dýrahaldi þ.á.m. fóðrun, merkingum og aðbúnaði ásamt móttöku og úrvinnslu tilkynninga um illa meðferð dýra. Einnig annast þeir öflun og úrvinnslu hagtalna og eftirlit með skráningum dýrahalds.

Ítarefni

Uppfært 23.09.2021
Getum við bætt efni síðunnar?