Fara í efni

Viðbrögð við dýrasjúkdómum

Hver sem fær grun um alvarlegan dýrasjúkdóm skal án tafar hafa samband við dýralækni eða MAST.

Telji dýralæknir að um tilkynningarskyldan sjúkdóm geti verið að ræða skal hann tafarlaust gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra útbreiðslu sjúkdómsins, tilkynna um gruninn til Matvælastofnunar og fylgja í kjölfar þess leiðbeiningum hennar um sýnatökur og frekari aðgerðir.

Eftir að MAST hefur móttekið tilkynningu um grun eða staðfestingu á alvarlegum dýrasjúkdómi, metur viðbragðsteymi stofnunarinnar málið og virkjar viðbragðsáætlun stofnunarinnar ef það telur ástæðu til.

Viðbragðsáætlun MAST vegna alvarlegra dýrasjúkdóma, fjallar um hvernig bregðast skuli við þegar upp kemur grunur eða staðfesting liggur fyrir um tilkynningarskyldan sjúkdóm sem tilgreindur eru í 2. og 3. grein reglugerðar nr. 52/2014, áður óþekktan smitsjúkdóm í dýrum hér á landi eða annan alvarlegan sjúkdóm, svo sem eitrun.

Í viðbragðsáætluninni er dregið upp það ferli sem unnið er eftir við uppkomu sjúkdóma sem áætlunin tekur til, en ekki er tilgreint sérstaklega hvernig brugðist skuli við einstökum sjúkdómum.

Ákvarðanir um aðgerðir byggjast á fjölmörgum þáttum sem geta verið ólíkir í hverju tilfelli fyrir sig og þá helst eðli sjúkdómsins, dýrategund og aðstæður á þeim stað sem dýrin dvelja.

Misjafnt er hverjir og hversu margir koma að viðbrögðum við alvarlegum dýrasjúkdómum. Það fer m.a. eftir umfangi málsins, eðli sjúkdómsins, dýrategund og hvar sjúkdómurinn kemur upp. Í viðbragðsáætluninni er aðeins fjallað um hlutverk dýraeigenda eða umráðamanna þeirra, sjálfstætt starfandi dýralækna og starfsfólks MAST.

Viðbragðsáætlun

Stuðningsskjöl

 

 

Uppfært 02.11.2021
Getum við bætt efni síðunnar?