Fara í efni

Innflutningur katta

Nýjar reglugerðir um innflutning og einangrun hunda og katta tóku gildi 11. mars 2020. Einangrun styttist úr 28 dögum í 14 daga. Helstu breytingar eru dregnar fram í frétt Matvælastofnunar um málið. Ítarlegar upplýsingar og nauðsynlegt gögn er að finna á hér á vefnum.

Gera má ráð fyrir að undirbúningur vegna innflutnings katta til Íslands taki frá nokkrum vikum og allt að 6 mánuðum. Mikilvægt er að innflytjendur kynni sér skilyrði til hlítar til að fyrirbyggja að upp komi vandamál sem verða þess valdandi að innflutningi verði hafnað. Ítarlegar leiðbeiningar er að finna hér á vefnum. Fyrirspurnir eða gögn vegna innflutnings gæludýra skulu berast til petimport@mast.is.

 • Eingöngu er heimilt að flytja kött til íslands frá viðurkenndu útflutningslandi.
 • Innflutningsleyfi útgefið af MAST skal liggja fyrir áður en kötturinn er fluttur til landsins.
 • Innflytjandi skal bóka pláss í einangrunarstöð þar sem kötturinn skal dvelja í að lágmarki 14 daga. 
 • Innflytjandi ber ábyrgð á því að öll innflutningsskilyrði séu uppfyllt. 
 • Allar upplýsingar er að finna í viðeigandi leiðbeiningum (mismunandi fyrir landaflokk 1 og 2)
 • Nota skal viðeigandi vottorðseyðublað (C1 eða C2) vegna innflutningsins.
 • Útfyllt og undirritað vottorð skal senda til MAST til samþykktar í síðasta lagi 5 dögum fyrir innflutning

Umsókn um innflutningsleyfi

 • Fyrsta skrefið í innflutningsferlinu er að sækja um innflutningsleyfi.
 • Sækja skal um innflutningsleyfi í þjónustugátt MAST. Nota skal rafræn skilríki eða íslykil við innskráningu. Þeir sem búsettir eru erlendis og/eða hafa hvorki rafræn skilríki né íslykil geta notað enskt umsóknareyðublað. Eyðublaðið skal fyllt út, undirritað og sent til petimport@mast.is. 
 • Upplýsingar um útflutningsland, kattartegund og örmerki kattar skulu liggja fyrir þegar sótt er um innflutningsleyfi.
 • Þegar umsókn hefur borist Matvælastofnun fær umsækjandi senda greiðslubeiðni vegna eftirlitsgjalds að upphæð kr. 37.400. Gjaldið er vegna umsýslu vegna vottorða, innflutningseftirlits á Keflavíkurflugvelli og útskriftarskoðunar í einangrun.
 • Innflutningsleyfið er háð þeim skilyrðum að kötturinn uppfylli öll skilyrði vegna innflutnings skv. reglugerð nr. 200/2020.
 • Innflutningsleyfið gildir í eitt ár frá útgáfu þess.
 • Innflutningsleyfi eru eingöngu gefin út á ensku.

Einangrunarstöðvar

Á Íslandi eru tvær samþykktar einangrunarstöðvar fyrir hunda og ketti.

 1. Einangrunarstöðin í Reykjanesbæ
 2. Mósel / Allir hundar ehf.  Hellu
 • Innflytjandi skal sjálfur sjá um að bóka pláss í einangrun fyrir sinn kött.
 • Innfluttir kettir skulu dvelja að lágmarki 14 daga í einangrun.
 • Öll dýr sem dvelja samtímis í einangrunarstöð skulu innrituð á 3-5 daga tímabili. Upplýsingar um komudaga/innritunardagsetningar má finna á vefsíðu viðkomandi stöðvar. Taka þarf mið af heilbrigðisskilyrðum (tímafrestum o.þ.h) þegar innflutningsdagsetning er ákvörðuð.
 • Vakni grunur um alvarlegan smitsjúkdóm í dýri í einangrun er Matvælastofnun heimilt að framlengja dvalartími, ýmist allra dýra eða eingöngu þess dýrs sem við á og fer það eftir eðli smitefnis.

Viðurkennd útflutningslönd - landaflokkar 1 og 2

Eingöngu má flytja ketti til Íslands frá viðurkenndu útflutningslandi. Viðurkennd útflutningslönd eru flokkuð í tvo flokka m.t.t. hundaæðis (e. rabies). Kettir sem fyrirhugað er að flytja til landsins skulu hafa dvalið í viðurkenndu útflutn­ings­landi síðustu 6 mánuði fyrir innflutning eða frá fæðingu.

Landaflokkur 1

 • Lönd þar sem hundaæði hefur aldrei greinst
 • Lönd sem uppfylla skilgreiningu OIE á rabies free country, m.a. má hundaæði ekki hafa komið upp í landinu sl. 2 ár. 
 • Austurríki, Ástralía, Belgía, Bretland, Búlgaría, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland, Færeyjar, Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Japan, Króatía, Kýpur, Lettland, Liechtenstein, Litháen, Lúxemborg, Malta, Noregur (að Svalbarða frátöldum), Portúgal, Sameinuðu arabísku furstadæmin, Serbía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn,  Sviss,  Svíþjóð, Tékkland, Ungverjaland, Þýskaland.

Landaflokkur 2

 • Lönd þar sem hundaæði finnst og er tilkynningarskylt og haldið vel í skefjum.
 • Bandaríkin, Grænland, Kanada, Pólland, Rúmenía, Singapore, Tyrkland.

Lönd sem teljast ekki til viðurkenndra útflutningslanda

 • Lönd þar sem hundaæði er landlægt og ekki tilkynningarskylt.
 • Lönd þar sem hundaæði er landlægt og tillkynningarskylt en enn mikið vandamál.
 • Lönd þar sem ítrekað hafa komið upp vandamál varðandi vottorð og önnur gögn vegna innflutnings dýra.
 • Lönd þar sem alvarlegir dýrasjúkdómar koma upp sem ekki er mögulegt að verjast með bólusetningum, sýnatökum eða með einangrun.
 • Lönd sem ekki hafa verið metin m.t.t. ofangreindra viðmiða. 
 • Eftirtalin lönd hafa verið metin en teljast ekki til viðurkenndra útflutningslanda: Filippseyjar, Hvíta-Rússland, Indland, Kína, Mexíkó, Rússland, Tæland og Úkraína.

Innflutningur gæludýra vegna búferlaflutninga frá landi sem ekki telst til viðurkenndra útflutningslanda 

Matvælastofnun getur heimilað innflutning á hundi eða ketti frá landi sem ekki telst til viðurkennds útflutningslands, ef um er að ræða búferlaflutninga og dýrið hefur verið í eigu og umsjá innflytjanda í a.m.k. sex mánuði fyrir innflutning. Þessu til staðfestingar skal leggja fram gögn sem Matvælastofnun metur gild. Hundur eða köttur sem fluttur er til Íslands á þessum forsendum skal uppfylla heilbrigðisskilyrði samkvæmt landaflokki 2. Sækja skal um leyfi til innflutnings í þjónustugátt MAST (umsókn nr. 2.33).

Reglulegt endurmat viðurkenndra útflutningslanda

Viðauki við reglugerð nr. 200/2020 um innflutning hunda og katta verður endurskoðaður tvisvar á ári (í september og í mars). Lönd sem þegar eru í viðaukanum eru þá endurmetin og sjúkdómastaða þeirra könnuð. Auk þess verða tekin til skoðunar lönd sem stofnunin hefur fengið sérstakar beiðnir um að meta, svo og lönd sem áður hafa verið metin en ekki viðurkennd. Stuðst er við sjúkdómalista á vef OIE (Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar) sem er uppfærður reglulega auk vísindagreina um dýrasjúkdóma. Ef niðurstaða matsins felur í sér að gera þurfi breytingar á viðaukanum, þ.e. fjarlægja eða bæta við nýjum löndum eða flytja lönd á milli landaflokka, mun Matvælastofnun senda erindi þess efnis til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

Hægt er að óska eftir mati Matvælastofnunar á viðurkenndum útflutningslöndum sem ekki er að finna á viðauka við gildandi reglugerð um innflutning hunda og katta. Senda skal rökstudda beiðni þess efnis til petimport@mast.is.

Innflutningur katta frá landaflokki 1 - leiðbeiningar og vottorð

Hér má sækja ítarlegar leiðbeiningar um innflutning katta frá landi í landaflokki 1. Nauðsynlegt er að kynna sér leiðbeiningarnar vel þegar innflutningur er undirbúinn. 

Vottorðseyðublað C1 skal nota vegna innflutnings katta frá landi í landaflokki 1. Eyðublaðið er rithæft og mælt er með því að skrá sem mestar upplýsingar í tölvu. Allir reitir vottorðsins skulu vera fylltir út, dagsettir og undirritaðir þar sem við á. 

Senda skal skannað afrit af fullkáruðu, undirrituðu vottorði með opinberri áritun í síðasta lagi 5 dögum fyrir áætlaða innflutningsdagsetningu kattarins, til samþykktar, til petimport@mast.is. 

Innflutningur katta frá landaflokki 2 - leiðbeiningar og vottorð

Hér má sækja ítarlegar leiðbeiningar um innflutning katta frá landi í landaflokki 2. Nauðsynlegt er að kynna sér leiðbeiningarnar vel þegar innflutningur er undirbúinn. 

Vottorðseyðublað C2 skal nota vegna innflutnings katta frá landi í landaflokki 2. Eyðublaðið er rithæft og mælt er með því að skrá sem mestar upplýsingar í tölvu. Allir reitir vottorðsins skulu vera fylltir út, dagsettir og undirritaðir þar sem við á. 

Senda skal skannað afrit af fullkáruðu, undirrituðu vottorði með opinberri áritun í síðasta lagi 5 dögum fyrir áætlaða innflutningsdagsetningu kattarins, til samþykktar, til petimport@mast.is. 

Innflutningur katta frá landi sem ekki er viðurkennt

Til þess að flytja kött til Íslands frá landi sem ekki er í viðauka við reglugerð nr. 200/2020, skal flytja köttinn fyrst til lands í landaflokki 1 eða 2 og fylgja svo leiðbeiningum um innflutning þaðan. 

Hægt er að sækja um sérstakt mat Matvælastofnunar á því hvort landið geti talist viðurkennt útflutningsland. Nánari upplýsingar er að finna í kaflanum „Reglulegt endurmat viðurkenndra útflutningslanda“ undir „Viðurkennd útflutningslönd“

Matvælastofnun getur heimilað innflutning á hundi eða ketti frá landi sem ekki telst til viðurkennds útflutningslands, ef um er að ræða búferlaflutninga og dýrið hefur verið í eigu og umsjá innflytjanda í a.m.k. sex mánuði fyrir innflutning. Þessu til staðfestingar skal leggja fram gögn sem Matvælastofnun metur gild. Hundur eða köttur sem fluttur er til Íslands á þessum forsendum skal uppfylla heilbrigðisskilyrði samkvæmt landaflokki 2. Sækja skal um leyfi til innflutnings í þjónustugátt MAST (umsókn nr. 2.33).

Viðurkenndar rannsóknarstofur vegna hundaæðis

Allir kettir sem fluttir eru til landsins skulu vera bólusettir gegn hundaæði. Í fyrsta lagi 30 dögum eftir bólusetningu skal taka blóðsýni og senda á rannsóknarstofu þar sem mótefnamæling m.t.t. hundaæðis fer fram. Mælist mótefni jafnt og/eða hærra en 0,5 a.e./ml er heimilt að flytja dýrið til landsins. Ath! ef kötturinn kemur frá landi í landaflokki 2 þá má flytja hann til landsins í fyrsta lagi 90 dögum eftir sýnatöku. Ekki er krafa um slíkan biðtíma ef kötturinn kemur frá landi í landaflokki 1. 

Eingöngu eru teknar gildar rannsóknarniðurstöður vegna hundaæðismótefnamælinga frá viðurkenndum rannsóknarstofum. Evrópusambandið birtir lista yfir þær rannsóknarstofur sem uppfylla skilyrði hvað þetta varðar. Bæði er um að ræða rannsóknarstofur innan og utan ESB. Athugið að nota má hvaða viðurkenndu rannsóknarstofu sem er, ekki er nauðsynlegt að nota rannsóknarstofu í viðkomandi útflutningslandi. 

Viðurkenndar rannsóknarstofur m.t.t. mælinga á hundaæðismótefni

Lög og reglugerðir

Reglugerðir um innflutning og einangrun hunda og katta eru settar með stoð í eftirfarandi lögum:

Gildandi reglugerðir um innflutning og einangrun hunda og katta tóku gildi 11. mars 2020. Breytingarreglugerð nr. 1152/2020 tók gildi 11. nóvember 2020 og felur í sér fyrstu endurskoðun á viðauka I um viðurkennd útflutningslönd. 

Uppfært 29.03.2021
Getum við bætt efni síðunnar?