Fara í efni

Innflutningur fæðubótarefna/orkudrykkja

Innflutningur fæðubótarefna

Hér eru nokkur mikilvæg atriði sem þeir sem hyggjast flytja inn fæðubótarefni til markaðssetningar, þurfa að huga að áður en innflutningur hefst.

Starfsleyfi

Allir þeir sem flytja inn fæðubótarefni til markaðssetningar og dreifingar skulu hafa starfsleyfi frá viðkomandi heilbrigðiseftirliti í samræmi við 9. g r. laga nr. 93/1995, um matvæli. Starfsleyfi skal fengið áður en innflutningur hefst. Sjá upplýsingasíðu Matvælastofnunar um eftirlit með fæðubótarefnum og starfsleyfi.

Tilkynningaskylda

Þegar fæðubótarefni er flutt inn til markaðssetningar í fyrsta sinn skal tilkynna það til Matvælastofnunar í gegnum Þjónustugátt MAST. Ekki skal tilkynnt í hvert skipti sem vara er flutt inn, heldur eingöngu í fyrsta sinn.

Eru innihaldsefni í vörunni leyfileg?

Vítamín og steinefni

Athuga þarf hvort vítamín og steinefni sem eru í vörunni séu á lista yfir leyfileg vítamín og steinefni og hvort þau séu á þeim efnafræði formum sem eru leyfileg. 

Einnig þarf að athuga hvort magn vítamína eða steinefna í þeim daglega neysluskammti sem ráðlagður er á umbúðum vörunnar sé ekki hærra en efri öryggismörk fyrir vítamín og steinefni.

Hér má finna nánari upplýsingar um vítamín og steinefni í fæðubótarefnum

Önnur innihaldsefni en vítamín og steinefni

Athuga þarf hvort varan inniheldur

  • Efni sem eru skilgreind sem lyf (t.d. Glúkósamín, Melatónín eða N-Acetyl-Cystein)
  • Efni sem eru flokkuð sem B á listum Lyfjastofnunar eða efni sem orðið hafa til þess að vara hefur verið felld undir lyfjalög. Sjá upplýsingasíðu Matvælastofnunar um önnur efni í fæðubótarefnum.
  • Efni sem ekki hafa verið tekin til flokkunar en kunna að flokkast sem lyf.
  • Koffín innan hámarksgildis í fæðubótarefnum (300 mg í dagskammti). Ef koffínmagn er yfir hámarki þarf að sækja um leyfi  áður en innflutningur hefst.

Er fæðubótarefnið dýraafurð?

Þá eru ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla um innflutning á dýraafurðum frá ríkjum innan EES og utan EES.

Nootropics

Annað

Að lokum skal nefna að það eru nokkur önnur atriði sem innflytjendur þurfa að huga að áður en þeir markaðssetja vöru t.d. að almennar merkingar og sérmerkingar fæðubótarefna séu í samræmi við reglur, að því að fullyrðingar, sem notaðar eru í markaðssetningu, uppfylli reglur og hvort aukefni sem notuð eru í vöruna eru leyfileg. Helstu lög og reglur sem varða fæðubótarefni - sjá Lög og reglugerðir.

Innflutningur orkudrykkja

Upplýsingar fyrir innflytjendur eða framleiðendur um markaðssetningu orkudrykkja

Á Íslandi eru svokallaðir orkudrykkir flokkaðir og skilgreindir sem almenn matvæli. Þetta þýðir að reglugerðir um almenn matvæli gilda einnig fyrir þessa drykki. Innflytjendur og framleiðendur þurfa að kynna sér gildandi reglugerðir vel áður en orkudrykkir eru settir á markað hérlendis. Undantekning frá þessu er orkuskot (e. Energy shot) en orkuskot flokkast á Íslandi sem fæðubótarefni og skal skoða reglur sem gilda skv. reglugerð nr. 624/2004 um fæðubótarefni.  

Reglur um koffínmagn

Hámarksmagn koffíns í orkudrykkjum (óáfengum drykkjarvörum) er 320 mg/l samkvæmt reglugerð nr. 453/2014 um 3. breytingu á reglugerð nr. 327/2010  um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins nr. 1925/2006.

Hámarksgildið tekur til heildarmagns koffíns í vörum og breytir þá engu hvort um er að ræða íblöndun hreins koffíns, útdrátta (e. extract) eða náttúrulega koffíngjafa. 

Óheimilt er að framleiða, markaðssetja eða flytja inn orkudrykki þar sem heildarmagnið er meira en 320 mg/l nema með sérstöku leyfi frá Matvælastofnun. Sjá upplýsingasíðu Matvælastofnunar um umsóknarferlið.

Merkingar

Fyrir orkudrykki sem innihalda 150 mg/l af koffíni eða meira eru sérstakar kröfur um að vörurnar séu merktar með orðunum „Inniheldur mikið af koffíni.  Ekki æskilegt fyrir börn eða barnshafandi konur eða konur með barn á brjósti“ og þar á eftir upplýsingar um magn koffíns í mg/100 mL. Þessar merkingar skulu vera á íslensku.

Reglur um íblöndun bætiefna

Samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 327/2010 um íblöndun bætiefna í matvæli skulu matvælaframleiðendur og innflytjendur tilkynna markaðssetningu orkudrykkja sem eru bættir með vítamínum til Matvælastofnunar.

Önnur efni en vítamín og steinefni

Flestir svokallaðir orkudrykkir innihalda auk koffíns önnur efni sem talin eru hafa einhvers konar virkni á líkamann. Virkni efna á líkamann getur verið breytileg t.d. eftir því hversu mikið er af efnunum í drykknum. Sérstaklega hafa útdrættir (e. extract ) úr plöntum mismunandi virkni og sum þeirra geta virkað eins og lyf. Leiki vafi á því hvort einstök efni eða efnasambönd teljist lyf sker Lyfjastofnun úr. Innflytjendur eða framleiðendur þurfa að kanna hvort efni í svokölluðum orkudrykkjum hafa verið skilgreind sem lyf eða ekki áður en orkudrykkir eru settir á markað hérlendis. 

Lyfjastofnun gefur út lista með vöruflokkun sem er uppfærður reglulega:

Uppfært 03.02.2020
Getum við bætt efni síðunnar?