Fara í efni

Tröllaskagahólf skilgreint sem sýkt hólf

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

Í ljósi staðfestra riðutilfella í Tröllaskagahólfi er hólfið nú skilgreint í heild sinni sem riðusýkt hólf næstu 20 árin frá síðasta staðfesta tilfelli. Þegar riðuveiki er staðfest taka gildi ýmsar takmarkanir sbr. reglugerð um útrýmingu á riðuveiki, til dæmis er nú óheimilt að:

 • Flytja sauðfé til lífs milli hjarða.
 • Flytja milli bæja innan hólfsins hvaðeina, sem getur borið smitefni milli staða, svo sem hey, heyköggla og hálm, húsdýraáburð, túnþökur og gróðurmold nema með leyfi héraðsdýralæknis og að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:
  a. hey sé allt í plöstuðum stórböggum eða rúllu,
  b. þökur séu aðeins notaðar á svæðum þar sem sauðfé kemst ekki að.
 • Flytja ull á milli bæja nema með leyfi héraðsdýralæknis.
 • Flytja fjárklippur, markatengur, lyfjadælur og annan tækjabúnað, sem óhreinkast hefur af fé eða hugsanlega smitmengast á annan hátt á sýktu svæði, til nota í landbúnaði á ósýktu svæði, án vottorðs frá héraðsdýralækni um að fullnægjandi sótthreinsun hafi átt sér stað.
 • Athugið að aðilar sem fara milli sóttvarnarsvæða, sýktra svæða, áhættusvæða eða ósýktra svæða, með tækjabúnað til landbúnaðarstarfa skulu fá leyfi héraðsdýralæknis og vottorð um að fullnægjandi sótthreinsun hafi átt sér stað. Þessi tæki og önnur sem óhreinkast af sauðfé á sýktum svæðum skulu sótthreinsuð samkvæmt fyrirmælum héraðsdýralæknis að lokinni notkun á hverjum stað/jörð.

Tröllaskagahólf bætist því í listann yfir sýkt varnarhólf á landinu en þau eru nú sex talsins:

Sýkt varnarhólf:

 • Vatnsneshólf
 • Húna- og Skagahólf
 • Tröllaskagahólf
 • Suðurfjarðahólf
 • Hreppa- Skeiða- og Flóahólf
 • Biskupstungnahólf

Allir flutningar á fé milli hjarða innan þessara svæða og frá þeim (yfir varnarlínur) eru bannaðir, sbr. reglugerð. Til að kaupa líffé inn á sýkt varnarsvæði þarf að sækja um leyfi til MAST, sbr. reglugerð nr. 550/2008. 

Eftirfarandi hólf teljast sem ósýkt varnarhólf:

 • Vesturlandshólf
 • Dalahólf
 • Vestfjarðahólf vestra
 • Miðfjarðarhólf
 • Grímseyjarhólf
 • Eyjafjarðarhólf
 • Norðausturhólf (önnur svæði hólfsins en líflambasöluhlutinn)
 • Héraðshólf
 • Austfjarðahólf
 • Suðausturlandshólf
 • Eyjafjalla- og Vestur-Skaftafellssýsluhólf
 • Rangárvallahólf
 • Grímsnes- og Laugardalshólf
 • Vestmannaeyjahólf
 • Líflambasöluhólf
  - Snæfellsneshólf
  - Vestfjarðahólf eystra
  - Norðausturhólf (N-Þingeyjarsýsluhluta hólfsins)
  - Öræfahólf

Engar takmarkanir eru settar á flutninga með lifandi fé milli hjarða innan þessara svæða. Hinsvegar þarf að sækja um til MAST ef flytja á fé inn á þessi svæði sbr. reglugerð nr. 550/2008 um flutning líflamba milli landsvæða, með síðari breytingum. Líflambasöluhólfin eru einu svæðin sem flytja má líflömb frá, yfir varnarlínur, með leyfi frá Matvælastofnun. Hvorki er leyfilegt að flytja líffé inn í þessi líflambasöluhólf né á milli þeirra til að verja þau eftir fremsta megni gegn smitsjúkdómum.

Eitt varnarhólf er svæðisskipt eftir sjúkdómastöðu innan hólfsins en það er Landnámshólf. Það þýðir þá að sýktu svæði hólfsins fylgja sömu reglum og hólfin sem teljast sýkt í heild:

 • Landnámshólf:
  - Sýkt svæði: Sveitarfélögin Ölfus, Hveragerði og Árborg og Grafningur í Grímsnes- og Grafningshreppi.
  - Ósýkt svæði: Önnur svæði í hólfinu.

Ítarefni


Getum við bætt efni síðunnar?