Fara í efni

Stuðningsgreiðslur til sauðfjárbænda: Uppgjör '17 og áætlun '18

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

Búnaðarstofa Matvælastofnunar vonast til að hægt verði að ganga frá ársuppgjöri stuðningsgreiðslna til sauðfjárbænda fyrir árið 2017 í dag 1. febrúar. Í ársuppgjöri verða greiðslur til framleiðenda leiðréttar í samræmi við raunverulega framleiðslu ársins 2017 og vegna annarra breytinga á forsendum heildargreiðslna, svo sem ef þeir standast ekki skilyrði fyrir álagsgreiðslu í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu. Ef bú uppfyllir ekki skilyrði fyrir stuðningsgreiðslum er Matvælastofnun heimilt að endurkrefja nýjan framleiðanda um allar ofgreiddar stuðningsgreiðslur fyrir búið ef skipt hefur verið um handhafa á árinu. Þá er rétt að vekja athygli á því að ef handhafaskipti eru ekki tilkynnt til Matvælastofnunar með réttum hætti áður en lokauppgjör fer fram þá ber Matvælastofnun ekki að endurkrefja fyrri handhafa um ofgreiddar stuðningsgreiðslur fyrir búið.

Matvælastofnun er heimilt að skuldajafna endurgreiðslukröfu vegna greiðslna af öðrum stuðningsgreiðslum skv. samningi um starfsskilyrði í sauðfjárrækt.

Ársáætlun fyrir heildarstuðning til framleiðenda í sauðfjárrækt verður síðan tilbúin í næstu viku og verður þá í kjölfarið gengið frá fyrstu greiðslu ársins, fyrir janúar og febrúar. Stefnt er að því að ganga frá greiðslu beingreiðslna fyrir janúar og febrúar á morgun 2. febrúar, en annars strax eftir helgina.

Í samræmi við reglugerð nr. 1183/2017 um stuðning við sauðfjárrækt skal Matvælastofnun gera ársáætlun eigi síðar en 15. febrúar um heildargreiðslur allra framleiðenda, sem eiga rétt á greiðslum skv. 3. gr. Athugasemdir við áætlunina skulu berast stofnuninni innan 20 daga frá dagsetningu þeirra. Heildargreiðslur hvers framleiðanda skulu áætlaðar miðað við framleiðslu fyrra árs, fjölda vetrarfóðraðra kinda á haustskýrslu í Bústofni, skráð greiðslumark í ærgildum í upphafi árs og fjárlög hvers árs.

Heildargreiðslur taka til beingreiðslna, býlisstuðnings, gæðastýringargreiðslna samkvæmt gildandi reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu með síðari breytingum, greiðslna fyrir ullarnýtingu og greiðslna vegna svæðisbundins stuðnings. Heildargreiðslu ársins verður deilt í 12 jafna hluta. Tvöföld greiðsla skal greidd í febrúar, mars og apríl en fellur þó niður á móti í janúar, nóvember og desember.

Matvælastofnun er heimilt að halda eftir 7% af framlögum vegna gæðastýringar og ullarnýtingar og 2% vegna beingreiðslna, svæðisbundins stuðnings og býlisstuðnings við gerð ársáætlunar sem verða greidd þegar heildarframleiðsla liggur fyrir. Árið 2017 var heimilt að halda eftir 15% af framlögum vegna gæðastýringar og ullarnýtingar.

Heildargreiðslur til nýliða skal áætla út frá ærgildum og fjölda vetrarfóðraðra kinda samkvæmt haustskýrslu í Bústofni. Miða skal við að hver vetrarfóðruð ær tveggja vetra og eldri skili 20 kg af lambakjöti og hver veturgömul ær 10 kg. Jafnframt skal miða við að sérhver vetrarfóðruð kind skili 1,6 kg af hreinni ull. Skiptingu framleiðslu í flokka skal miða við framleiðslu á landsvísu árið á undan. Ef nýliði tekur við búi í fullum rekstri er Matvælastofnun heimilt að áætla greiðslur miðað við síðasta framleiðsluár fyrri eiganda.

Matvælastofnun er heimilt að leiðrétta ársáætlun um heildargreiðslur til framleiðenda ef forsendur greiðslna breytast á árinu.

Að síðustu er minnt á að hver framleiðandi getur ekki fengið ársframlög sem nema hærra hlutfalli en 0,4% af árlegum heildarframlögum samkvæmt samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar.


Getum við bætt efni síðunnar?