Fara í efni

Nýjustu lög og reglur

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

Eftirfarandi reglugerðir sem varða matvælaöryggi, plöntuheilbrigði, dýraheilbrigði, dýravelferð, áburð og fóður hafa tekið gildi frá 10. október 2013.
 

 

 • Nr. 946/2013 um (25.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru.
 • Nr. 951/2013 um (26.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru.
 • Nr. 975/2013 um manneldiskröfur varðandi aldinsafa og sambærilegar vörur.
 • Nr. 996/2013 um (2.) breytingu á reglugerð nr. 911/2011 um garnaveiki og varnir gegn henni. 
 • Nr. 999/2013 um notkun Skráargatsins við markaðssetningu matvæla.
 • Nr. 1010/2013 um veiðar á ígulkerum.
 • Nr. 1011/2013 um veiðar á kúfskel.
 • Nr. 1012/2013 um veiðar á beitukóngi í gildrur.
 • Nr. 1013/2013 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 795/2013 um veiðar á sæbjúgum.
 • Nr. 1069/2013 um (65.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri.
 • Nr. 1109/2013 um (15.) breytingu á reglugerð nr. 672/2008 um hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri.
 • Nr. 1110/2013 um gildistöku reglugerðar ESB nr. 489/2012 um framkvæmdarreglur vegna beitingar 16. gr. reglugerðar EB nr. 1925/2006 um íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli.
 • Nr. 1124/2013 um (2.) breytingu á reglugerð nr. 41/2012 um gildistöku reglugerðar EB nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar.
 • Nr. 1137/2013 um samræmda eftirlitsáætlun fyrir árin 2013, 2014 og 2015 vegna hámarksgilda varnarefnaleifa og mats á þeim váhrifum sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa í og á matvælum úr jurta- og dýraríkinu.
 • Nr. 1160/2013 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu.
 • Nr. 1187/2013 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1037/2013 um greiðslumark mjólkur á lögbýlum og greiðslur til bænda verðlagsárið 2014.

Ítarefni


Getum við bætt efni síðunnar?