Fara í efni

Kína - útflutningur matvæla

Kínversk yfirvöld setja ströng skilyrði fyrir erlenda framleiðendur matvæla sem ætla að flytja afurðir sínar til Kína. 

Frá 1. janúar 2022 þurfa allir erlendir framleiðendur matvæla að skrá sig í CIFER (China Import Food Enterprises Registration) undir Single Window gáttinni áður en þeir hefja útflutning til Kína.

Matvælastofnun leggur áherslu á ábyrgð framleiðenda að kynna sér vel það regluverk sem gildir í Kína varðandi erlenda framleiðendur og matvæli. Það er á ábyrgð framleiðenda að uppfylla allar kröfur. Á þessari síðu má nálgast ýmsar upplýsingar varðandi kröfur Kínverja og skráningarferlið.

Matvælastofnun hefur milligöngu um skráningu framleiðenda af ákveðnum afurðum og er það stjórnvald á Íslandi sem ber ákveðna ábyrgð á eftirliti með þeim sem hyggjast flytja matvæli til Kína.

GACC (General Administration of Customs of the People's Republic of China) er það stjórnvald í Kína sem fer með umsjón með málaflokknum.

Flokkar matvæla

Framleiðendum er bent á að nota upplýsingar úr kínversku tollskránni til að ákvarða í hvaða afurðarflokk þeirra afurðir falla. Eftirfarandi flokkun er notuð til ákvörðunar um hvers konar skráning í CIFER sé nauðsynleg. Sjá nánar í Tilskipun 248.

Mikil áhætta

Matvælastofnun hefur milligöngu um skráningu Í CIFER

Meðal áhætta

Matvælastofnun hefur milligöngu um skráningu í CIFER

Lítil áhætta

Fyrirtæki sjá sjálf um skráningu í CIFER

Kjöt og kjötafurðir
Lagarafurðir (sjávar og ferksvatns-afurðir)
Mjólkurafurðir
Hreiður

Garnir

Býafurðir
Egg og eggjaafurðir
Olíur og fitur
Fyllt brauðmeti
Korn
Malað korn og malt
Ferskt og þurrkað grænmeti og þurrkaðar baunir
Óristaðar kaffibaunir kakóbaunir
Bragðbætar (condiment)
Hnetur og fræ
Matvæli fyrir sérstaka hópa (special dietary purpose)
Functional foods (heilsufæði)

Vörur sem eru ekki flokkaðar með mikla eða meðal áhættu eru álitnar með litla áhættu. Framleiðendur þeirra afurða sækja sjálfir um leyfi til útflutnings til Kína í Single Window.

Framleiðendur þurfa auk þess að vera með viðskiptaaðila (innflytjanda) í Kína og þau tengsl þarf að skrá sérstaklega. Matvælastofnun kemur ekki að þessari skráningu.

Afurðaskráning, samþykktar afurðir og samningar

Listi yfir samþykktar afurðir (lagarafurðir)

Aðeins má flytja til Kína afurðir af þeim tegundum sem tilgreindar eru í lista yfir samþykktar afurðir. Listinn er í höndum kínverskra yfirvalda og byggist á sögu um viðskipti með afurðir og/eða umsóknum Íslands um viðbætur á listann.

Skráning afurða í CIFER

Framleiðendur þurfa að skrá þær vörur sem þeir vilja flytja til Kína með afar nákvæmum hætti í leyfi sitt (í skráningarkerfinu CIFER).
Sú skráning felur í sér að þekkja þarf viðeigandi kínversk tollskrárnúmer (HS/CIQ kóða), latnesk heiti tegundar sem afurðin er unnin úr o.fl.

Framleiðandi hefur eingöngu leyfi til útflutnings til Kína fyrir þeim afurðum sem skráðar eru í CIFER og því mikilvægt að huga vel og tímanlega að skráningum í CIFER.

Leiðbeiningar fyrir útflytjendur og framleiðendur um hvernig hægt er að fletta upp afurðaskráningum framleiðenda.

Samningar

Framleiðendur skulu kanna hvort milliríkjasamningur sé nauðsynlegur grundvöllur fyrir útflutningi afurða þeirra til Kína. Samningar sem þegar eru í gildi milli Íslands og Kína eru um:
Síld
5 fiskar
Eldisafurðir
Lambakjöt
Fiskimjöl og lýsi
Ull

 Skráningarferlið

Starfsleyfi á Íslandi

 • Fyrirtæki sem hafa ekki starfsleyfi til framleiðslu á Íslandi byrja á því að sækja um starfsleyfi í þjónustugátt MAST eða hjá heilbrigðiseftirlitinu í sínu umdæmi.

Útflutningsleyfi til Kína

 • Framleiðendur með starfsleyfi á Íslandi sækja um leyfi til útflutnings til Kína í þjónustugátt Matvælastofnunar  - Umsókn 4.36

Umsókn í Single Window

 • Matvælastofnun veitir framleiðanda aðgang að CIFER Single Window skráningarkerfinu. Aðeins einn aðgangur er búinn til fyrir hvert starfsstöðvarnúmer.
 • Nafn og heimilisfang skal vera skráð í nefnifalli.
 • Framleiðendur skrá inn ýmsar upplýsingar um fyrirtækið, afurðir sem þeir hyggjast flytja út (HS og CIQ kóðar) og hlaða inn gögnum sem óskað er eftir (stjörnumerkt) s.s. teikningum, starfsleyfi, yfirlýsingu o.fl. Allar upplýsingar og gögn þurfa að vera á ensku eða kínversku.

Gátlisti

 • Framleiðendur skulu fara yfir  gátlista sem vísar í viðeigandi reglur í Kína. Þessum gátlista þarf að svara og hann skal undirritaður af ábyrgðarmanni fyrirtækisins. Matvælastofnun staðfestir upplýsingarnar og áframsendir gátlistann til yfirvalda Kína þegar umsóknin telst fullunnin.
 • Framleiðendur þurfa að kynna sér vel þær kröfur sem eru gerðar eru í Kína til erlendra framleiðenda.

Úttekt

 • Matvælastofnun gerir úttekt á fyrirtækinu skv. kínverskum kröfum með áðurnefndan gátlista til grundvallar. Niðurstaða úttektarinnar ákvarðar hvort Matvælastofnun mæli með skráningu fyrirtækisins við kínversk yfirvöld eða hvort þurfi að gera lagfæringar áður. Þegar fyrirtækið telst uppfylla allar kröfur og allar upplýsingar eru til staðar í umsókninni er umsóknin send til kínverskra yfirvalda, með fylgigögnum.
 • Allur tilfallandi kostnaður af úttektinni greiðist af umsækjanda.

Myndbandsúttekt

 • Í einhverjum tilfellum munu kínversk yfirvöld óska eftir myndbandsúttekt á umsækjendum.
 • Umsækjandi þarf þá að standa straum af kostnaði t.d. vegna tækjaleigu eða annars svo hægt sé að framkvæma myndbandsúttektina á viðeigandi hátt.

Umsókn samþykkt - leyfi veitt

 • Þegar kínversk yfirvöld hafa samþykkt fyrirtækið fær fyrirtækið kínverskt skráningarnúmer.

Umsókn um breytingu

 • Þegar þarf að breyta upplýsingum þarf að sækja um breytingu á leyfi (modification application). 
 • Þessi umsókn á við t.d. þegar þarf að bæta við nýjum afurðum í leyfið, uppfæra gögn o.s.frv.
 • Allir forskráðir framleiðendur (sem voru á lista fyrir 1. janúar 2022) þurftu að uppfæra skráningu sína með breytingarumsókn. GACC gaf almennan frest til 30. júní 2023 til þess að uppfæra skráningar. Ýmsar upplýsingar vantaði og mikilvægt er að tryggja réttar upplýsingar.
 • Þær upplýsingar sem þarf að skrá eru m.a.:
  • Upplýsingar um tengiliði og stjórnendur
  • Nákvæmar upplýsingar um vörur sem framleiðandi vill flytja út (leyfi einskorðast við afurðir sem eru skráðar). Til þess þarf upplýsingar um kínversk tollskrárnúmer
  • Upplýsingar um vinnslu og mannauð
 • Með breytingarumsókn þurfa eftirfarin gögn að fylgja:
  • Afrit af starfsleyfi
  • Útfylltur og undirritaður gátlisti.
  • Útfyllt og undirituð yfirlýsing framleiðanda
  • Teikning af húsnæði
  • Flæðirit fyrir skráðar afurðir

Umsókn um endurnýjun

 • Leyfi er gefið út í fimm ár í senn. Þremur til sex mánuðum áður en leyfið rennur út þurfa framleiðendur að sækja um endurnýjun á leyfinu sínu. Upplýsingar um gildistíma skráninga er að finna á ciferquery.singlewindow.cn 
 • Með endurnýjunarumsókn þarf að fylgja ný  yfirlýsing frá framleiðanda (e. declaration of conformity for continued registration, hægt að nálgast inn í CIFER) og útfylltur og undirritaður gátlisti.

Merkingar

Framleiðenum er bent á að kynna sér vel þær kröfur sem gerðar eru um merkingar. Tilskipun 249 fer m.a. yfir þær kröfur sem eru gerðar til merkinga ákveðinna afurðaflokka, bæði innri og ytri umbúða.

Lög og reglugerðir

 Gott að hafa í huga

Þegar farið er inn á CIFER birtist heimasíðan á kínversku, en hægt er að velja tungumál með hnappi í efra hægra horninu. Gott er þó að þýða heimasíðuna yfir á ensku, t.d. með Google translate tóli. 

Handbók fyrir CIFER. Nýjasta útgáfa er ávallt aðgengileg inn á CIFER.

Upplýsingafundir

Inn-og útflutningsdeild Matvælastofnunar hefur staðið upplýsingafundum fyrir framleiðendur um CIFER kerfið í tvígang. Tilefnið var að aðstoða og hvetja framleiðendur til þess að vinna í skráningum sínum.
Áhugasömum framleiðendum er bent á að einnig er hægt að nálgast upptöku af fyrri fundinum með því að hafa samband við Inn-og útflutningsdeild.

28.02.24  Glærur af CIFER kynningarfundi - Pétur Yang

28.02.24  Glærur af CIFER kynningarfundi - Mast

03.10.22 Glærur af CIFER upplýsingarfundi

06.02.23 Glærur af CIFER upplýsingafundi 6/2/23

Uppfært 03.07.2024
Getum við bætt efni síðunnar?