Fara í efni

Fræðslustjóri - Nýtt starf hjá Matvælastofnun

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf fræðslustjóra. Um nýtt starf er að ræða og gefst viðkomandi tækifæri til að taka þátt í mótun þess í samvinnu við yfirstjórn stofnunarinnar.

Helstu verkefni:

 • Umsjón með fræðslu- og kynningarmálum
 • Umsjón með upplýsingagjöf til almennings
 • Umsjón með vefsíðu og innraneti
 • Skipulag fræðslu- og símenntunar starfsmanna
 • Samskipti við fjölmiðla og innlendar og erlendar stofnanir
 • Önnur verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af fræðslu- og kynningarmálum æskileg
 • Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Góð tölvukunnátta skilyrði
 • Gott vald á íslensku og ensku
 • Frumkvæði og metnaður til að takast á við ný verkefni í síbreytilegu umhverfi

Starfsmaður mun starfa á aðalskrifstofu Matvælastofnunar á Selfossi. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. Um fullt starf er að ræða frá og með 1. apríl 2008.

Nánari upplýsingar um starfið veita Jón Gíslason (jon.gislason@mast.is) og  Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.hannesson@mast.is) í síma 530-4800. Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum upplýsingum skal skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum “Fræðslustjóri” eða með tölvupósti á mast@mast.is.  Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar 2008.

Matvælastofnun tók til starfa 1. janúar 2008 og tók þá yfir verkefni Landbúnaðarstofnunar, matvælasviðs Umhverfisstofnunar og matvælaeftirlitssviðs Fiskistofu. Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, eftirliti og þjónustu við íslenskan landbúnað og sjávarútveg, fyrirtæki og neytendur. Hlutverk stofnunarinnar er að stuðla að öryggi matvæla og neytendavernd, standa vörð um heilbrigði dýra og plantna, stuðla að aukinni velferð dýra, hafa eftirlit með áburði, fóðri, sáðvöru og veiði í ám og vötnum, sinna stjórnsýslu vegna kjötmats, almenns búfjáreftirlits og búvara. Starfsmenn eru um 75 talsins. Nánari upplýsingar er hægt að nálgast á vefsíðu stofnunarinnar, www.mast.is.


Getum við bætt efni síðunnar?