Fara í efni

Úttekt á eftirliti með aflífun dýra

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) birti í dag skýrslu vegna úttektar á opinberu eftirliti með vernd dýra við aflífun. Úttektin fór fram 5. - 9. maí 2014 og hafði það að markmiði að kanna hvort eftirlit með aflífun sé í samræmi við matvælalöggjöf ESB sem tók gildi hér á landi hinn 1. nóvember 2011, einkum reglugerð EB 1099/2009 um vernd dýra við aflífun sem tók gildi 1. janúar 2013, til að forða dýrum frá óþarfa þjáningum í sláturhúsum. Þessi úttekt ESA er sú fyrsta hér á landi er varðar dýravelferð.

Samkvæmt niðurstöðum úttektarinnar hafa reglur um aflífun dýra verið innleiddar á viðeigandi hátt í íslenskt regluverk og hefur eftirlitsaðili með vald til beitingar þvingunarúrræða verið skilgreindur. Þá hafa héraðsdýralæknar hlotið viðeigandi fræðslu vegna eftirlits með aflífun dýra en þjálfun annarra eftirlitsmanna var í sumum tilfellum ekki fullnægjandi. ESA ályktar að aflífun dýra í sláturhúsum hérlendis uppfylli almennt kröfur löggjafarinnar en að rafdeyfing kjúklinga uppfyllti á tímapunkti eftirlits ekki öll ákvæði reglugerðar um aflífun dýra og að eftirfylgni vegna skráðra frávika eftirlitsaðila var ekki alltaf tryggð. Jafnframt er það mat ESA að innra eftirlit sláturhúsa sé enn ekki alveg fullnægjandi m.t.t. skráningar verklags og lykilmæliþátta við aflífun og m.t.t. daglegs eftirlits sláturleyfishafa með framkvæmd hennar.

Matvælastofnun hefur móttekið athugasemdir ESA og lagt fram úrbótaáætlun. Eftirlit Matvælastofnunar er áhættumiðað og framkvæmt skv. skoðunarhandbókum stofnunarinnar þar sem ferli við eftirfylgni er skilgreint þegar upp koma frávik. Gerð og endurskoðun skoðunarhandbóka um daglegt eftirlit í sláturhúsum stendur yfir, bókinni er varðar slátrun ferfætlinga er lokið og hún endurútgefin, en bókin um slátrun alifugla er í vinnslu. Í skoðunarhandbókunum er m.a. tekið mið af fjölda nýrra breytinga á löggjöf um dýravelferð og skerpt á þeim atriðum sem ESA telur ábótavant í eftirliti. Starfsþjálfun eftirlitsmanna MAST verður aukin. Þá hefur Matvælastofnun þegar sent tilmæli til sláturleyfishafa um nauðsynlegar úrbætur með hliðsjón af athugasemdum ESA til að framkvæmd aflífunar uppfylli kröfur laga og reglugerða er lúta að velferð dýra á tímapunkti aflífunar.

Ítarefni


Getum við bætt efni síðunnar?