Fara í efni

Reglugerð um dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.
    Ný matvælalöggjöf og nýjar reglur um hollustuhætti og eftirlit tóku gildi á Íslandi 1. mars 2010 fyrir fóður– og matvælafyrirtæki, nema fyrirtæki sem vinna afurðir úr búfjárafurðum. Sá hluti löggjafarinnar sem snýr að búfjárafurðum tekur gildi 1. nóvember n.k. Á sama tíma verður umdæmisskrifstofum Matvælastofnunar fækkað úr 14 í 6 og breytingar gerðar á störfum héraðsdýralækna með það að markmiði að koma í veg fyrir hugsanlega hagsmunaárekstra. Þetta er gert með því að aðskilja opinbert eftirlit héraðsdýralækna frá almennri dýralæknaþjónustu og um leið mun hið opinbera veita stuðning til dýralækna sem starfa munu við dýralæknaþjónustu í hinum dreifðari byggðum.

Birt hefur verið reglugerð nr. 846/2011 um dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum. Reglugerðinni er ætlað að tryggja dýraeigendum nauðsynlega almenna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu við dýr á landsvæðum þar sem fjöldi dýra er takmarkaður og/eða verkefni dýralækna eru af skornum skammti. Samkvæmt reglugerðinni getur Matvælastofnun gert þjónustusamning við sjálfstætt starfandi dýralækna, sem munu þá hafa starfsstöð og sinna dýralæknaþjónustu á tilteknum þjónustusvæðum, sem tilgreind eru í reglugerðinni.


Ítarefni
Getum við bætt efni síðunnar?