Fara í efni

Nýjustu lög og reglur

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

Eftirfarandi reglugerðir sem varða matvælaöryggi, plöntuheilbrigði, dýraheilbrigði, dýravelferð, áburð og fóður hafa tekið gildi frá 13. október 2014.
 

 

 • Nr. 907/2014 reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB nr. 206/2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir (EB gerðir 144/2011, 342/2011, 801/2011, 1112/2011, 497/2012, 546/2012, 644/2012, 1036/2013, 1160/2012, 71/2013, 102/2013, 191/2013, 196/2013,482/2013).
 • Nr. 910/2014 reglugerð um velferð hrossa.
 • Nr. 936/2014 reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1254/2008 um heilbrigðiskröfur vegna lagareldisdýra og afurða þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrum (EB gerð 2014/22).
 • Nr. 937/2014 um (28.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru (EB gerð 2010/60).
 • Nr. 938/2014 reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 651/2001 um útrýmingu á riðuveiki og bætur vegna niðurskurðar.
 • Nr. 954/2014 reglugerð um leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna (EB gerðir 155/2014, 175/2014, 40/2014).
 • Nr. 956/2014 reglugerð um (18.) breytingu á reglugerð nr. 672/2008 um hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri (EB gerðir 1317/2014, 36/2014, 51/2014, 61/2014, 79/2014, 1004/2013, 87/2014).
 • Nr. 957/2014 reglugerð um (70.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri (EB gerðir 1365/2013, 1404/2013, 5/2014, 84/2014, 101/2014, 107/2014, 121/2014, 131/2014, 302/2014, 304/2014, 305/2014).
 • Nr. 958/2014 reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 907/2014 um gildistöku reglugerðar ESB nr. 206/2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir (EB gerð 810/2010).
 • Nr. 962/2014 reglugerð um (8.) breytingu á reglugerð nr. 106/2010 um gildistöku reglugerðar EB nr. 882/2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (EB gerð 702/2013).
 • Nr. 963/2014 reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 41/2012 um gildistöku reglugerðar EB nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (EB gerð 630/2013).
 • Nr. 964/2014 reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 327/2010 um gildistöku reglugerðar ESB nr. 1925/2006 um íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli (EB gerð 119/2014)
 • Nr. 965/2014 reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB nr. 907/2013 um setningu reglna um umsóknir er varða notkun á almennum lýsingum (heitum).Nr. 966/2014 reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB nr. 1321/2013 um skrá Sambandsins yfir leyfð reykbragðefni á forstigi framleiðslu, til notkunar sem slík í eða á matvæli og/eða til framleiðslu á afleiddum reykbragðefnum.

Ítarefni


Getum við bætt efni síðunnar?