Fara í efni

Evrópuskýrsla um leifar varnarefna í matvælum

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA) birti í júlí fyrstu árlegu skýrslu sína um varnarefnaleifar í matvælum. Skýrslan gefur yfirlit yfir þær leifar af varnarefnum, það eru leifar af plöntulyfjum (skordýraeitur og sveppalyf), illgresiseyðum og stýriefnum, sem fundust í matvælum árið 2007 og metur hugsanleg áhrif þeirra á heilsu neytenda.

Í skýrslunni eru teknar saman niðurstöður eftirlits með varnarefnaleifum í öllum 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins og tveimur EFTA ríkjum, þ.e. Noregi og Íslandi. Í allt voru 74.000 sýni greind af 350 ólíkum matvörum og í hverju sýni eru mælt fyrir leifum fjölmargra varnarefna. Af þessum sýnum voru 96% innan leyfilegra hámarksgilda varnarefna, en 4% höfðu leifar eins eða fleirri varnarefna yfir hámarksgildum. 

Hámarksgildi varnarefnaleifa er sett bæði til að verja neytendur og til að tryggja örugga notkun efnanna með minnsta magni sem dugar til að ná tilætluðum árangri. EFSA tekur fram að þó leifar finnist í matvælum og jafnvel þegar leifar efnis greinast yfir hámarksgildum, þá þýðir það ekki endilega að matvælin séu varasöm fyrir neytendur. Þegar leifar greinast yfir hámarksgildum þarf að gera áhættumat og meta hvort leifarnar í því magni sem greinst hefur feli í sér hugsanlega hættu fyrir neytendur miðað við neyslumynstur á vörunni.

 
Í skýrslunni kemur fram að lífrænt ræktaðar vörur greindust líka með leifar varnarefna yfir hámarksgildum. Ekki eru sérstök hámarksgildi fyrir lífrænt ræktaðar vörur í reglugerðum ESB og þar með í EES-reglum, heldur gilda sömu reglur fyrir hefðbundna ræktun og lífræna ræktun. Í niðurstöðum kom fram að tvö sýni af lífrænt ræktuðum kornvörum og 26 sýni af lífrænt ræktuðum ávöxtum og grænmeti innihéldu leifar varnarefna yfir hámarksgildum (0,62% af kornvöru og 1,09% af ávöxtum og grænmeti).

Í lok skýrslunnar setur EFSA fram röð ráðlegginga fyrir eftirlitsáætlanir framtíðarinnar til að stuðla að því að opinberir eftirlitsaðilar fái nákvæmari niðurstöður og geti gert nákvæmara áhættumat vegna neytendaverndar.


Ítarefni
Getum við bætt efni síðunnar?