Fara í efni

Endurskoðun lagaumhverfis matvælaeftirlits

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

Ríkisendurskoðun hefur nú birt frétt á vef sínum um eftirfylgni með skýrslu um Matvælastofnun frá nóvember 2013, en þar komu fram ábendingar til Matvælastofnunar og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Niðurstaða Ríkisendurskoðunar er mjög jákvæð fyrir Matvælastofnun, en ein ábending til ráðuneytisins er ítrekuð. 
 
Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur fram að Matvælastofnun hafi brugðist með fullnægjandi hætti við þeim tveimur ábendingum sem beint var til stofnunarinnar í nóvember 2013 og er því ekki ástæða til að ítreka efni þeirra. Stofnunin hafi gripið til viðeigandi aðgerða til að bæta eftirlit og stjórnsýslu á starfssviði sínu og upplýsingagjöf hafi einnig verið bætt. Þá kemur fram að stofnunin hafi sinnt eftirliti sínu á vandaðan hátt og á grundvelli skýrra verklagsreglna. Skýrslur Ríkisendurskoðunar um Matvælastofnun má nálgast á rikisendurskodun.is og í frétt um málið kemur eftirfarandi þar fram:


„Ríkisendurskoðun hvetur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti til að endurskoða lagaramma Matvælastofnunar og kanna hvort sameina eigi allt matvælaeftirlit á eina hendi.


Árið 2013 birti Ríkisendurskoðun úttekt á Matvælastofnun og beindi þar nokkrum ábendingum til Matvælastofnunar og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. Matvælastofnun var hvött til að tryggja skýrt verklag og vandaða stjórnsýsluhætti og gæta meðalhófs við lagatúlkun og eftirlit. Ráðuneytið var á hinn bóginn hvatt til að styðja vel við starfsemi stofnunarinnar og beita sér fyrir því að hún gæti sinnt lögboðnum verkefnum. Eins var ráðuneytið hvatt til að endurskoða þau lög sem vörðuðu Matvælastofnun og setja rammalög um stofnunina sem kvæðu skýrt á um hlutverk hennar. Loks þyrfti ráðuneytið að meta hvort matvælaeftirlit á Íslandi yrði skilvirkara, hagkvæmara og árangursríkara ef það yrði sameinað á eina hendi.


Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar ítrekar stofnunin ábendingu sína til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis sem snýr að endurskoðun lagaramma Matvælastofnunar og fyrirkomulagi matvælaeftirlits. Fram kemur að starfsumhverfi Matvælastofnunar hefur tekið umtalsverðum breytingum frá því að henni var fyrst komið á fót og henni falin ýmis ný verkefni. Er svo komið að 20 mismunandi lög og yfir 300 reglugerðir taka til starfsemi hennar. Að mati Ríkisendurskoðunar er aðkallandi að sett verði heildstæð löggjöf um hlutverk Matvælastofnunar enda sé skýr og gagnsæ löggjöf matvælaeftirlits til hagsbóta fyrir bæði almenning og eftirlitsskylda aðila. Þá hefur enn ekki verið kannað hvort ávinningur væri í því fólginn að fela sama aðila þau verkefni sem lúta að matvælaeftirliti og eru nú annars vegar á verksviði sveitarfélaganna og hins vegar á verksviði Matvælastofnunar.“


Ítarefni
Getum við bætt efni síðunnar?