Fara í efni

Úttekt ESA á eftirliti með plöntuverndarvörum, efnaleifum og sjálfbærri notkun.

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur birt skýrslu með niðurstöðum úttektar sem framkvæmd var dagana 15. til 24. nóvember 2021. Tilgangur úttektarinnar var að staðfesta að opinbert eftirlit með plöntuverndarvörum, efnaleifum og sjálfbærri notkun plöntuverndarvara væri framkvæmt í samræmi við löggjöf EES. Megin niðurstöður úttektarinnar eru að Ísland hefur innleitt viðeigandi löggjöf EES og sett upp eftirlitskerfi fyrir hluta af kröfum löggjafarinnar en að styrkja þurfi ákveðin atriði varðandi framkvæmd eftirlitsins.

Í niðurstöðum ESA kemur fram að eftirlitskerfi fyrir markaðssetningu plöntuverndarvara sé fullnægjandi sem og þjálfunar- og vottunarkerfi fyrir einstaklinga sem nota plöntuverndarvörur í atvinnuskyni. Einnig er til staðar eftirlitskerfi fyrir efnaleifar plöntuverndarvara við ræktun og geymslu matvæla.

Gerðar eru kröfur til úrbóta fyrir þau atriði sem ESA bendir á að nauðsynlegt sé að styrkja fyrir framkvæmd eftirlits hér á landi og þarf Ísland að bregðast við þeim. Bæta þarf verulega eftirlit með notkun plöntuverndarvara hjá þeim sem nota vörurnar til að tryggja örugga notkun og að hún sé í samræmi við gildandi reglur, þannig að dregið sé úr áhættu fyrir heilsu manna eða umhverfi. Endurskoða þarf hlutverk stjórnvalda sem koma að eftirliti með notkun plöntuverndarvara til þess að unnt sé að koma á fót skilvirku eftirlitskerfi. Við eftirlit með efnaleifum plöntuverndarvara við ræktun og geymslu matvæla þarf að efla sýnatökubúnað, bæta verklag bæði við sýnatökur og viðbrögð þegar frávik koma fram til þess að auka skilvirkni og áhrif eftirlitskerfisins.

Niðurstöður eftirlits ESA eru settar fram í lokaskýrslu og með skýrslunni fylgir tímasett úrbótaáætlun frá stjórnvöldum og eftirlitsaðilum hérlendis. Vinna við úrbætur er nú þegar hafin.


Getum við bætt efni síðunnar?