Fara í efni

Nýjustu lög og reglur

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

Matvælastofnun birtir reglulega yfirlit yfir nýjustu lög og reglur sem varða starfssvið stofnunarinnar. Eftirfarandi reglugerðir um matvælaöryggi, plöntuheilbrigði, dýraheilbrigði, dýravelferð, áburð og/eða fóður hafa tekið gildi frá 18. júní 2015.

Dýraheilbrigði og -velferð

 • Nr. 529/2015
  Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1276/2014 um velferð svína.
 • Nr. 626/2015
  Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 401/2012 um fiskeldi.
 • Nr. 661/2015
  Reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð nr. 539/2000, um heimildir dýralækna til að ávísa lyfjum.
 • Nr. 931/2015
  Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 401/2012 um fiskeldi.
 • Nr. 940/2015
  Reglugerð um beitingu og hámark dagsekta í opinberu eftirliti með velferð dýra.
 • Nr. 956/2015
  Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 167/2015 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu.
 • Nr. 987/2015
  Reglugerð um (5.) breytingu á reglugerð nr. 41/2012 um gildistöku reglugerðar EB nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar

Innflutningur

 • Nr. 569/2015
  Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 907/2014 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir.
 • Nr. 707/2015
  Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 560/2014 um gildistöku reglugerðar EB nr. 798/2008 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir.
 • Nr. 708/2015
  Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 835/2010 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009 um framkvæmd reglugerðar EB nr. 882/2004 að því er varðar aukið, opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu.
 • Nr. 850/2015
  Reglugerð um innflutning erfðaefnis holdanauta og kröfur um útbúnað einangrunarstöðva.
 • Nr. 919/2015
  Reglugerð um (5.) breytingu á reglugerð nr. 835/2010 um gildistöku reglugerðar EB nr. 669/2009 um framkvæmd reglugerðar EB nr. 882/2004 að því er varðar aukið, opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu.
 • Nr. 1029/2015
  Reglugerð um brottfall reglugerðar nr. 312/2011 um gildistöku EB nr. 1135/2009 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á tilteknum vörum, sem eru upprunnar í Kína eða sendar þaðan, og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/798/EB.
 • Nr. 1030/2015
  Reglugerð um sérstök skilyrði sem gilda um innflutning á gúargúmmíi, sem er upprunnið á Indlandi eða sent þaðan, vegna mengunaráhættu af völdum pentaklórfenóls og díoxína.
 • Nr. 1031/2015
  Reglugerð um (5.) breytingu á reglugerð nr. 560/2014 um gildistöku reglugerðar EB nr. 798/2008 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir.
 • Nr. 1032/2015
  Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 846/2014 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru upprunnin í Japan eða send þaðan, í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinu.
 • Nr. 1219/2015
  Reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð nr. 835/2010 um gildistöku reglugerðar EB nr. 669/2009 um framkvæmd reglugerðar EB nr. 882/2004 að því er varðar aukið, opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu.

Matvæli og matvælasnertiefni

 • Nr. 684/2015
  Reglugerð um kröfur um miðlun upplýsinga til neytenda um að matvæli séu glútenlaus eða glútenskert.
 • Nr. 948/2015
  Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 684/2015 um kröfur um miðlun upplýsinga til neytenda um að matvæli séu glútenlaus eða glútenskert.
 • Nr. 949/2015
  Reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB 2015/539 um leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna og um breytingu á reglugerð ESB nr. 432/2012.
 • Nr. 951/2015
  Reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB 2015/402 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna.
 • Nr. 952/2015
  Reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB 2015/391 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þroskunar og heilbrigðis barna.
 • Nr. 953/2015
  Reglugerð um (7.) breytingu á reglugerð nr. 397/2013 um gildistöku reglugerðar ESB nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð EB nr. 1333/2008.
 • Nr. 954/2015
  Reglugerð um (12.) breytingu á reglugerð nr. 978/2011 um gildistöku reglugerðar EB nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum.
 • Nr. 955/2015
  Reglugerð um (21.) breytingu á reglugerð nr. 672/2008 um hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri.
 • Nr. 983/2015
  Reglugerð um (14.) breytingu á reglugerð nr. 104/2010 um gildistöku reglugerðar EB nr. 853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu.
 • Nr. 984/2015
  Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 136/2010 um gildistöku reglugerðar EB nr. 2075/2005 um sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti.
 • Nr. 985/2015
  Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 187/2015 um bragðefni og tiltekin innihaldsefni matvæla sem hafa bragðgefandi eiginleika til notkunar í og á matvæli.
 • Nr. 986/2015
  Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 374/2012 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli.
 • Nr. 990/2015
  Reglugerð um nýfæði.

Fóður, áburður, sáðvara

 • Nr. 950/2015
  Reglugerð um (74.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri.
 • Nr. 988/2015
  Reglugerð um (75.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri

Annað

 • Nr. 536/2015
  Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1160/2013 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu.
 • Nr. 842/2015
  Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 567/2012 um gjaldskrá fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi Matvælastofnunar.
 • Nr. 898/2015
  Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 1100/2014 um greiðslumark sauðfjár á lögbýlum 2015.
 • Nr. 899/2015
  Reglugerð um brottfall reglugerðar nr. 504/1998 um vistvæna landbúnaðarframleiðslu, með síðari breytingum.
 • Nr. 1220/2015
  Reglugerð um greiðslumark mjólkur á lögbýlum og greiðslur til bænda verðlagsárið 2016.
 • Nr. 1221/2015
  Reglugerð um greiðslumark sauðfjár á lögbýlum 2016.
 • Nr. 1222/2015
  Reglugerð um beingreiðslur í garðyrkju árið 2016.

Ítarefni


Getum við bætt efni síðunnar?