Fara í efni

Ný samþykkisnúmer til fiskvinnslufyrirtækja, vinnslu- og frystiskipa

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

Með samþykkt laga nr. 143 frá 28. desember 2009 er hafin innleiðing nýrrar löggjafar ESB um matvæli og fóður hér á landi. Einstakir hlutar laganna taka gildi á mismunandi tímum, allt frá 1. mars 2010 til 1. nóv. 2011. Varðandi sjávarafurðir og lifandi samlokur (skelfisk) þá er gildistökutíminn 1. mars 2010.


  Í tengslum við innleiðingu matvælalöggjafar ESB varð nauðsynlegt að gefa út ný leyfisnúmer sem leysa af hólmi gömlu starfs- og vinnsluleyfisnúmerin (IS-númerin) sem öll fiskvinnslufyrirtæki og fiskiskip hafa haft síðan 1993.
 
Veigamestu atriðin sem felast í þessari breytingu eru eftirfarandi:


  • Númerin verða kölluð „samþykkisnúmer“.
  • Hver starfsstöð fær eitt samþykkisnúmer.
  • Samþykkisnúmerið gildir fyrir þær vinnslugreinar sem leyfi er fyrir í starfsstöðinni en nú hefur hver grein sitt vinnsluleyfisnúmer (IS-númer).
  • Hyggist framleiðandi bæta við vinnslugrein innan sömu starfsstöðvar mun hann sækja um samþykki fyrir hinni nýju vinnslugrein undir sama samþykkisnúmeri.
  • Samþykkisnúmerin eru byggð upp af bókstaf fremst og 2ja – 3ja tölustafa númeri, td. A999
  • Afurðir eiga að vera merktar með hinu nýja númeri í sporöskjulaga merki sem nefnist „auðkennismerki“.


Vinnsluskipum og frystiskipum er einnig úthlutað samþykkisnúmerum og fær hvert þeirra eitt númer. Við þessa breytingu falla niður starfsleyfisnúmer (IS-númer) annarra skipa og báta og verður starfsleyfisskráning þeirra tengd við skipaskrárnúmer þeirra.


Númerin munu berast í bréfi á hverja starfsstöð í næstu viku.

Ítarefni
Getum við bætt efni síðunnar?