• Email
  • Prenta

Námskeið

Matvælastofnun hefur verið í samstarfi við Rannsóknaþjónustuna Sýni og Matís um skipulag námskeiða fyrir starfsfólk í fiskiðnaði á Íslandi.  Það er á ábyrgð matvælaframleiðanda að starfsfólk fá nauðsynlega þjálfun um mikilvægi hreinlætis og góðra framleiðsluhátta í matvælafyrirtækjum.  Það er mat Matvælastofnunar (MAST) að þekking á þessum þáttum sé að mörgu leyti ábótavant og að þörf sé á auknu framboði af námskeiðum.  MAST leitaði því til aðila sem hafa boðið upp námskeið á þessu sviði og hafa þeir í samráði við MAST sett upp námskeið sem annars vegar eru ætluð almennum starfsmönnum í fiskvinnslu og hinsvegar ætluð þeim er bera ábyrgð á innra eftirliti fyrirtækjanna.   Upplýsingar um námskeiðin má finna á heimasíðum Matís og Rannsóknarþjónustunnar Sýni. 

 

Matvælastofnum hvetur forsvarsmenn fyrirtækja í fiskiðnaði sem og annarra matvælafyrirtækja til að kynna námskeiðsframboð þessara aðila og stuðla að því að starfsfólk sæki námsskeiðin.  Í matvælareglugerðum ESB (852/2004, II viðauka, XII. kafla)  sem voru innleiddar hér á landi 1. mars 2010 eru skýr ákvæði um að stjórnendur matvælafyrirtækja skulu tryggja að starfsfólk fái nauðsynlega þjálfun í þáttum er varða hollustuhætti í meðferð matvæla. Matvælastofnun ber að fylgja því eftir í eftirliti að starfsfólk fái nauðsynlega þjálfun til að öryggi matvæla sé tryggt. 

Ítarefni:

Önnur námskeið

Starfsfræðslunefnd fiskvinnslunnar heyrir undir sjávarútvegsráðuneytið og hlutverk hennar er að skipuleggja fræðslustarfsemi fyrir starfsfólk í fiskiðnaði. Nefndin stendur fyrir námskeiðahaldi af ýmsu tagi, gefur út námsefni og kynningarbæklinga um sjávarútveg og stuðlar að aukinni gæðavitund starfsfólks í sjávarútvegi með ýmsum hætti.