• Email
  • Prenta

Skýrslur

Yfirlit Ársskýrslur

Áburður og fóður

Eftirlit ESA (Eftirlitsstofnun EFTA ríkjanna)

Heilbrigði og velferð dýra

    Almennt - búfé

    Hross

    Eldisfiskur

    Nautgripir

    Skelfiskur

    Svín

    Önnur dýr


Inn- og útflutningurMatvælaöryggi og neytendamál

    Aðskotaefni

Fram til ársins 2002 einskorðaðist eftirlit með varnarefnaleifum í matvælum við ávexti og grænmeti, en árið 2002 voru einnig tekin sýni af ávaxtasafa og barnamat og árið 2003 voru einnig tekin sýni af korni og kornvörum

Áætlun um sýnatöku er gerð árlega. Við gerð hennar er þess gætt að fjöldi sýna endurspegli neyslu. Stuðst er við tölur um framleiðslu og innflutning. Einnig er tekið mið af því í hvaða matvælum aðrar þjóðir finna helst varnarefnaleifar. Á hverju ári leggur Evrópusambandið sérstaka áherslu á greiningu varnarefnaleifa í tilteknum vörum. Við gerð sýnatökuáætlana er þetta einnig haft til hliðsjónar. Þeim fjölda varnarefna sem leitað er að (skimað fyrir) hefur fjölgað nokkuð frá því mælingar hófust og í dag er skimað fyrir 40 efnum. Þau hafa verið valin með tilliti til reynslu erlendis frá, hvaða efni innlendir framleiðendur nota og hvaða áherslur koma frá Evrópusambandinu. Valið er endurskoðað reglulega og stefnt er að því að fjölga þeim varnarefnum sem skimað er fyrir á næstu árum.

    Aukefni og bragðefni

    Dýraafurðir

    Hreinlæti

    Mataræði

    Neysluvatn

    Rekjanleiki

Plöntur og sáðvara

Súnur