Fara í efni

Stuðningsgreiðslur við dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum - umsóknarfrestur framlengdur

Matvælastofnun framlengir auglýsingu eftir sjálfstætt starfandi dýralæknum til að taka að sér almenna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu í dreifðum byggðum landsins.  Markmiðið er að tryggja dýraeigendum nauðsynlega almenna þjónustu og bráðaþjónustu við dýr á landssvæðum þar sem fjöldi dýra er takmarkaður og/eða verkefni dýralækna af skornum skammti, sbr. 13. gr. laga nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr. 

Starfið felur í sér að gegna dýralæknisþjónustu fyrir búfé og gæludýr á afmörkuðu landsvæði og að taka að sér tiltekin störf fyrir Matvælastofnun. Gerðir verða tveir samningar, annars vegar þjónustusamningur og hins vegar verkkaupasamningur, hvoru tveggja eru verktakasamningar við Matvælastofnun. Almennri dýralæknaþjónustu tilheyrir einnig að standa vaktir kvöld, nætur og helgidaga, en að tilteknu hámarki. Nýtt og breytt fyrirkomulag felur í sér möguleika til hefðbundinna afleysinga.

Samningar eru gerðir til 5 ára og gilda frá og með 1. maí 2020. Staðaruppbót sem greidd er samkvæmt þjónustusamningi er í formi mánaðarlegrar þóknunar. Hægt er að sækja um fullar staðaruppbætur eða að hluta, með tilheyrandi skerðingu á skyldum. Þóknun fyrir opinber eftirlitsverkefni unnin samkvæmt verkkaupasamningi við Matvælastofnun er tímagjald. 

Dýralæknir sem gerir þjónustusamning skal vera með eða hafa aðgang að starfsstöð innan hlutaðeigandi þjónustusvæðis til að tryggja eftir föngum að dýraeigendur fái þjónustu innan hæfilegs tíma.  Æskilegt er að umsækjandi hafi góða þekkingu á staðháttum og sjúkdómastöðu á viðkomandi svæði.  Gerð er krafa um góða íslenskukunnáttu.

Um eftirfarandi þjónustusvæði er að ræða:

  • Þjónustusvæði 3: Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur, Ísafjarðarbær, Bolungarvíkurkaupstaður og Súðavíkurhreppur. Ein staðaruppbót.
  • Þjónustusvæði 4: Húnaþing vestra (nema fyrrum Bæjarhreppur), Húnavatnshreppur, Blönduósbær, Skagabyggð og Sveitarfélagið Skagaströnd. Ein og hálf staðaruppbót.

Nánari upplýsingar um dýralæknaþjónustuna veitir Sigurborg Daðadóttir yfirdýralæknir á netfanginu sigurborg.dadadottir hjá mast.is  og í síma 530 4800. Jafnframt er hægt að óska eftir því að fá drög að þjónustusamningi og verkkaupasamningi sendan til kynningar.  

Umsóknir skulu sendar í tölvupósti á netfangið starf@mast.is  merktar “Dýralæknir – þjónustusvæði”.  Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2020. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og afrit af prófskírteinum, ef við á, ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.


Getum við bætt efni síðunnar?