Fara í efni

Sérfræðingur við eftirlit með vinnslu matvæla óskast

Matvælastofnun leitar að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sérfræðings við opinbert eftirlit með matvælum. Um er að ræða fullt starf með starfsstöð á Ísafirði, en starfið heyrir undir héraðsdýralækni Norðvesturumdæmis. Starfið krefst ferðalaga um landið. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Eftirlit með fiskvinnslum og fiskiskipum
 • Eftirlit með löndunaraðstöðu og aflameðferð
 • Eftirlit með mjólkurvinnslum
 • Eftirlit með kjötvinnslum
 • Eftirlit með fiskeldi
 • Eftirlit með fóðri og áburði
 • Önnur tengd eftirlits- og sérfræðistörf
 • Krafa um menntun í matvælafræði, dýralækningum, líffræði eða aðra menntun sem nýtist í starfi
 • Þekking á HACCP aðferðafræðinni
 • Haldbær þekking og reynsla af vinnu við vinnslu matvæla
 • Reynsla af opinberu eftirliti er kostur
 • Góð íslensku- og enskukunnátta
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Sjálfstæði, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
 • Vilji / hæfni til að starfa í teymi
 • Góð framkoma og lipurð í samskiptum
 • Bílpróf er skilyrði

Hæfnikröfur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Björnsdóttir héraðsdýralæknir Norðvesturumdæmis, sigridur.bjornsdottir@mast.is í síma 530 4800. Umsókn skal fylgja prófskírteini, ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir því hvernig umsækjandi uppfyllir hæfnikröfur. Sótt er um starfið á Starfatorgi.

Umsóknarfrestur er til og með 18. maí n.k. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.  Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra náttúrufræðinga. Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið.


Getum við bætt efni síðunnar?