Fara í efni

Úrskurður um aðgang að gögnum um rekstrarleyfi

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

Úrskurðarnefnd um upplýsingamál hefur kveðið upp úrskurð um aðgang að gögnum um rekstrarleyfi Arnarlax ehf. vegna laxeldis í Arnarfirði. Matvælastofnun hafði áður hafnað beiðni um aðgang að gögnum og var ákvörðun stofnunarinnar kærð til úrskurðanefndar. Í úrskurðinum er fjallað um rétt til aðgangs að gögnum sem innihalda upplýsingar um:

  • Eignarhald 
  • Fagþekkingu starfsmanna og gæðakerfi 
  • Eigin fjármögnun
  • Rekstraráætlun vegna eldisins
  • Ábyrgðaryfirlýsingu vegna rekstrarleyfisins

Nefndin taldi litla hættu á því að rekstrarleyfishafi verði fyrir tjóni ef aðgangur er veittur að upplýsingum um eignarhald og að slíkar upplýsingarnar vörðuðu ekki svo mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni fyrirtækisins að leynd um þær gangi framar lögbundnum rétti almennings til aðgangs að upplýsingum skv. lögum um upplýsingarétt um umhverfismál. Jafnframt taldi nefndin að kærandi ætti með sömu rökum rétt á gögnum um gæðakerfi fyrirtækisins. Afhenda bæri því skýrslur um búnað, uppsetningu og vottun hans, jafnvel þótt upplýsingar um kaup einkaaðila á búnaði til nota í starfsemi geti talist til viðkvæmra upplýsinga um rekstur hans í skilningi 9. gr. upplýsingalaga. Hins vegar verði almenningur að geta kynnt sér slíkar upplýsingar og ekki yrði séð að fyrirtækið myndi verða fyrir tjóni yrði þær gerðar opinberar, þó með þeirri undantekningu að fjarlægðar skyldu upplýsingar um kaup fyrirtækisins á tilteknum vörum frá erlendum birgja. Taldi nefndin að eðlilegt væri að aðilar geti upplýst stjórnvöld um innkaup sín án þess að eiga á hættu að slíkar upplýsingar væru afhentar öðrum.

Úrskurðarnefndin féllst á að upplýsingar sem bárust um eigin fjármögnun teldust til viðkvæmra upplýsinga um rekstrarstöðu fyrirtækisins og varði viðskiptahagsmuni þess í skilningi 9. gr. upplýsingalaga. Þá taldi nefndin að rekstraráætlun sem fyrirtækið lagði fram teldist tvímælalaust til viðkvæmra upplýsinga um rekstrar- og samkeppnisstöðu fyrirtækisins sem sanngjarnt og eðlilegt væri að leynt færi á grundvelli 9. gr. en í áætluninni voru raktar helstu staðreyndir og ályktanir sem áætlunin hvíldi á, eignir félagsins og skuldir og upplýsingar um fjármögnun þess. Í úrskurðinum segir að þó almenningur hafi nokkra hagsmuni af aðgangi að skjalinu verði þeir að víkja fyrir þeim hagsmunum fyrirtækisins að samkeppnisaðilar geti ekki kynnt sér áætlanir fyrirtækisins og forsendur þess fyrir tilteknum ráðstöfunum. Ákvörðun um að synja um aðgang var staðfest. Sama átti við um ábyrgðaryfirlýsingu vegna trygginga. 

Matvælastofnun hefur afhent þann hluta umræddra gagna sem bar að afhenda skv. úrskurði úrskurðarnefndar um upplýsingamál og mun hafa úrskurðinn til hliðsjónar við afgreiðslu sambærilegra umsókna í framtíðinni. 


Getum við bætt efni síðunnar?