Fara í efni

Stuðningsgreiðslur við dýralæknaþjónustu á Austurlandi - Hlutasamningur (50%) laus til umsóknar

Matvælastofnun auglýsir eftir sjálfstætt starfandi dýralækni til að taka að sér almenna dýralækna­þjónustu og bráðaþjónustu í dreifðum byggðum á Austurlandi. Markmiðið er að tryggja dýraeigendum nauðsynlega almenna þjónustu og bráðaþjónustu við dýr á landssvæðum þar sem fjöldi dýra er takmarkaður og/eða verkefni dýralækna af skornum skammti, sbr. 13. gr. laga nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr.

Starfið felur í sér að gegna dýralæknisþjónustu að hálfu leiti fyrir búfé og gæludýr á Austurlandi og að taka að sér tiltekin störf fyrir Matvælastofnun. Gerðir verða tveir samningar, annars vegar þjónustu­samningur og hins vegar verkkaupasamningur, hvoru tveggja eru verktakasamningar við Matvæla­stofnun. Almennri dýralæknaþjónustu tilheyrir einnig að standa vaktir kvöld, nætur og helgidaga, en að tilteknu hámarki.

Samningur er gerður til og með 30. apríl 2025. Staðaruppbót sem greidd er samkvæmt þjónustusamningi er í formi mánaðarlegrar þóknunar. Að þessu sinni er um að ræða hálfan samning, með tilheyrandi skerðingu á skyldum. Þóknun fyrir opinber eftirlitsverkefni unnin samkvæmt verkkaupasamningi við Matvælastofnun er tímagjald.

Dýralæknir sem gerir þjónustusamning skal vera með eða hafa aðgang að starfsstöð innan þjónustusvæðisins til að tryggja eftir föngum að dýraeigendur fái þjónustu innan hæfilegs tíma. Æskilegt er að umsækjandi hafi góða þekkingu á staðháttum og sjúkdómastöðu á viðkomandi svæði. Gerð er krafa um góða íslenskukunnáttu.

Tvær staðaruppbætur eru greiddar inn á þjónustusvæðið og er hálf staða nú laus til umsóknar. Gert er ráð fyrir nánu samstarfi dýralækna sem þiggja staðaruppbætur á svæðinu.

Um eftirfarandi þjónustusvæði er að ræða:

Þjónustusvæði 7: Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, Borgarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður, Fjarðarbyggð, Fáskrúðsfjörður, Stöðvarfjörður og Djúpavogshreppur (að Hamarsá).

Nánari upplýsingar um dýralæknaþjónustuna veitir Þorvaldur H. Þórðarson, settur yfirdýralæknir thorvaldur.thordarson@mast.is og í síma 530 4800. Jafnframt er hægt að óska eftir því að fá drög að þjónustusamningi og verkkaupasamningi send til kynningar.

Umsóknir skulu sendar í tölvupósti á netfangið starf@mast.is merktar “Dýralæknir – þjónustusvæði 7”. Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2024. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og afrit af prófskírteinum, ef við á, ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, hvernig samstarfi umsækjandi hyggst koma á við núverandi þjónustudýralækni og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.


Getum við bætt efni síðunnar?