Fara í efni

Sérgreinadýralæknir/fagsviðsstjóri aukaafurða dýra

Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan og jákvæðan einstakling í starf sérgreindýralæknis/fagsviðsstjóra aukaafurða dýra. Um fullt starf er að ræða á aðalskrifstofu stofnunarinnar á Selfossi eða annarri starfstöð stofnunarinnar utan höfuðborgarsvæðisins. Aukaafurðir dýra ná til allra dýraafurða sem eru ekki ætlaðar til manneldis, t.d slátur- og fiskafskurður, húðir, gærur, dúnn, búfjáráburður og margt fleira. Starfsmaðurinn verður í teymi samstarfsmanna um aukaafurðir dýra og fóður.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Skipulagning á framkvæmd löggjafar um aukaafurðir dýra
 • Samræming eftirlits með söfnun, geymslu, vinnslu, merkingum og dreifingu aukaafurða dýra
 • Samræming eftirlits með meðhöndlun og förgun dýrahræja
 • Úrvinnsla niðurstaðna eftirlits með aukaafurðum dýra
 • Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir varðandi málaflokkinn
 • Vinna að smitvörnum vegna dýrasjúkdóma í samvinnu við aðra sérfræðinga stofnunarinnar í tengslum við málaflokkinn
 • Fylgjast með löggjöf og þróun á sínu starfssviði, þ.m.t. erlendu samstarfi
 • Upplýsinga- og gagnaöflun ásamt skýrslugerð
 • Fræðsla og upplýsingagjöf innan og utan stofnunar

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Dýralæknir eða önnur sértæk háskólamenntun á sviði raungreina sem nýtist í starfi.
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg
 • Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Gott vald á íslensku og ensku

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorvaldur H. Þórðarson, sviðstjóri samhæfingar í síma 530 4800, thorvaldur.thordarson@mast.is Sótt er um starfið á Starfatorgi. Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og afrit af prófskírteinum ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2023. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.


Getum við bætt efni síðunnar?