Fara í efni

Sérgreinadýralæknir heilbrigðiseftirlits

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

Matvælastofnun óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf sérgreinadýralæknis heilbrigðiseftirlits.


Helstu verkefni:


 • Umsjón með eftirliti heilbrigðis sláturdýra

 • Vinna að matvælaöryggi í samvinnu við aðra sérfræðinga stofnunarinnar

 • Samhæfing eftirlits í sláturhúsum, kjötvinnslum og mjólkurstöðvum

 • Eftirlit með að sláturhús, kjötvinnslur og mjólkurstöðvar uppfylli skilyrði um útflutningsleyfi

 • Umsjón með mælingum aðskotaefna- og lyfjaleifa í búfjárafurðum

 • Undirbúningur löggildingar og starfsleyfa vinnslustöðva búfjárafurða

 • Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir innan sinnar sérgreinar

 • Fylgjast með löggjöf og þróun á sínu starfssviði í öðrum ríkjum

 • Upplýsinga- og gagnaöflun ásamt skýrslugerð


Menntunar- og hæfniskröfur:


 • Dýralæknismenntun
 • Framhaldsmenntun í kjötframleiðslu og meðferð sláturafurða æskileg
 • Reynsla á sviði eftirlits með mjólkur- og kjötframleiðslu
 • Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Góð tölvu- og tungumálakunnátta


Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður Örn Hansson (sigurdur.hansson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.hannesson@mast.is) og í síma 530-4800. Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum “heilbrigðiseftirlit” eða með tölvupósti á mast@mast.is en umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2008. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna.


Matvælastofnun tók til starfa 1. janúar 2008 og tók þá yfir verkefni Landbúnaðarstofnunar, matvælasviðs Umhverfisstofnunar og matvælaeftirlitssviðs Fiskistofu. Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, eftirliti og þjónustu við íslenskan landbúnað og sjávarútveg, fyrirtæki og neytendur. Hlutverk stofnunarinnar er að stuðla að öryggi matvæla og neytendavernd, standa vörð um heilbrigði dýra og plantna, stuðla að aukinni velferð dýra, hafa eftirlit með áburði, fóðri, sáðvöru og veiði í ám og vötnum, sinna stjórnsýslu vegna kjötmats, almenns búfjáreftirlits og búvara. Starfsmenn eru um 75 talsins. Nánari upplýsingar er hægt að nálgast á vefsíðu stofnunarinnar, www.mast.is.Getum við bætt efni síðunnar?