Fara í efni

Eftirlitsdýralæknir fiskeldis - Austurland

Matvælastofnun óskar að ráða metnaðarfullan og jákvæðan einstakling í starf eftirlitsdýralæknis fiskeldis með aðsetur á Suð-Austurlandi. Um fullt starf er að ræða frá 1. september 2020. Eftirlitsdýralæknir vinnur að aukinni velferð og bættu heilbrigði og sjúkdómavörnum eldisfisks. Eftirlitsstaðir eru um land allt en að mestu utan Vestfjarða. Samhliða starfinu gefst starfsmanninum kostur á að sinna almennri dýralæknisþjónusta á S-Austurhluta landsins í formi afleysinga og bakvakta gegn sérstakri þóknun samkvæmt samningum og reglum sem um það gilda.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Eftirlit með heilbrigði og velferð eldisfisks í sjó og á landi, einnig skelfisks
 • Annað tilfallandi eftirlit með fiskeldi hjá stofnuninni
 • Sýnatökur og viðbrögð við niðurstöðum
 • Eftirlit með lúsatalningum og viðbrögðum
 • Þátttaka í teymum sem varða starfið

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Dýralæknir
 • Sértæk þekking eða reynsla af fiskeldi æskileg
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
 • Reynsla af opinberu eftirliti er æskileg
 • Æskilegt að starfsmaður geti tekið afleysingar og bakvaktir vegna dýralæknaþjónustu
 • Öguð vinnubrögð og geta til að starfa sjálfstætt
 • Skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Góð tölvu- og tungumálakunnátta
 • Gott vald á íslensku
 • Ökuréttindi

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurborg Daðadóttir, yfirdýralæknir í síma 530 4800 og sigurborg.dadadottir hjá mast.is. Sótt er um starfið í þjónustugátt á vef Matvælastofnunar undir efnislínunni „Eftirlitsdýralæknir fiskeldis“. Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og afrit af prófskírteinum, ef við á, ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2020. Vakin er athygli á því að umsóknin gildir í 6 mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur út nema umsækjandi ákveði annað. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Dýralæknafélags Íslands. 


Getum við bætt efni síðunnar?