Fara í efni

Birting úrskurða ráðuneytisins

Athugið að þessi frétt er ársgömul eða eldri.

Matvælastofnun hefur hafið birtingu á úrskurðum sem tengjast starfssviði stofnunarinnar skv. upplýsingastefnu sinni. Það sama á við um úrskurði sem varða matvælaeftirlit á vegum heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga. Um er að ræða úrskurði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins þegar eftirlitsþegar kæra aðgerðir Matvælastofnunar eða annarra eftirlitsaðila til ráðuneytisins. Markmið birtingarinnar er að upplýsa eftirlitsaðila, eftirlitsþega og aðra áhugasama um málalyktir og auðvelda þeim aðgengi að lagatúlkunum.

Synjun beingreiðslna staðfest

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur staðfest ákvörðun Matvælastofnunar um að synja mjólkurbúi í Vesturumdæmi um beingreiðslur.  Kærandi gerðist brotlegur við ákveðin ákvæði matvælalaga.  Af þeim sökum stöðvaði Matvælastofnun afhendingu afurða frá býlinu 21. júní 2013 og þar með stöðvuðust beingreiðslur.

Samkvæmt lögum nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu búvöru eru svonefndar beingreiðslur stuðningur við framleiðslu og markaðssetningu fyrir mjólkurafurðir og er hann greiddur úr ríkissjóði til greiðslumarkshafa.  Matvælastofnun heldur skrá yfir greiðslumark lögbýla og handhafa réttar til beingreiðslu samkvæmt því. Í lögunum er að finna bráðabirgðaákvæði sem heimilar Matvælastofnun, við mjög sérstakar aðstæður, að ákveða beingreiðslur til lögbýlis samkvæmt greiðslumarki þess, óháð framleiðslu á lögbýlinu.

Kærandi taldi sig uppfylla skilyrði bráðabirgðaákvæðisins og fór fram á að fá greiddar beingreiðslur árið 2013 og 2014. Ráðuneytið benti hins vegar á að um væri að ræða heimildarákvæði en Matvælastofnun væri ekki skylt að veita undanþágu samkvæmt ákvæðinu.  Undanþáguna bæri að skýra þröngt og ljóst væri að ákvæðinu væri ætlað að veita þeim framleiðendum stuðning sem yrðu fyrir áföllum sem þeir gætu ekki haft áhrif á, eins og t.d. við náttúruhamfarir.  Í málinu lægju ekki fyrir gögn sem sýndu fram á að framleiðsluskilyrði kæranda hefðu raskast vegna ástæðna sem hann hefði ekki getað haft áhrif á.  Ráðuneytið staðfesti því synjun Matvælastofnunar á beingreiðslum.

Ítarefni


Getum við bætt efni síðunnar?