Fara í efni

Brexit - útflutningur til Bretlands

29.12.2020: Samningur ESB og Bretlands hefur ekki áhrif á heilbrigðisskilyrði vegna útflutnings dýraafurða frá Íslandi til Bretlands og skulu dýraafurðir og önnur eftirlitsskyld matvæli sem flutt eru til Bretlands standast kröfur breskra yfirvalda.

Þann 31. desember 2020 lýkur aðlögunartímabili vegna útgöngu Bretlands úr ESB. Ef ekki nást sérstakir samningar um annað mun Bretland verða skilgreint sem þriðja ríki gagnvart ESB/EES frá og með 1. janúar 2021. Það felur m.a. í sér að dýraafurðir (búfjár- og sjávarafurðir) verða ekki lengur í frjálsu flæði á milli Bretlands og EES og þar með Íslands.

Afurðir sem fluttar eru frá Íslandi til Bretlands skulu uppfylla skilyrði breskra yfirvalda

Þessar leiðbeiningar eru þýddar af vefnum gov.uk; guidance: importing animals, animal products and high-risk food and feed not of animal origin from 1 January 2021

Innleiðing innflutningseftirlits með dýraafurðum til Bretlands mun fara fram í þremur þrepum.

Frá og með 1. janúar 2021

 • Lifandi dýr (þ.m.t. kímefni/erfðaefni): innflutningur skal skráður í IPAFFS. Þetta gildir þó ekki um gæludýr sem flutt eru til Bretlands með fylgd.
 • Aukaafurðir í áhættuflokki 1 og 2: sækja skal um leyfi fyrirfram hjá DEFRA og forskrá sendinguna í IPAFFS.
 • Afurðir/vörur sem lúta sérstöku eftirliti (products subject to safeguard measures) skulu forskráðar í IPAFFS og þeim skal fylgja heilbrigðisvottorð.

Frá og með 1. apríl 2021 - Frestað til 1. október 2021

 • Til viðbótar við ofangreint skulu allar dýraafurðir (búfjárafurðir, sjávarafurðir, ABP flokkur 3) skráðar og vottaðar.
 • Sendingar skulu forskráðar í IPAFFS af innflytjanda (í Bretlandi). Skrá skal sendingar í síðasta lagi 24 tímum fyrir áætlaða komu til Bretlands.
 • Sendingum skal fylgja heilbrigðisvottorð – upplýsingar og eyðublöð á vef breskra yfirvalda

Frá og með 1. júlí 2021 - Frestað til 1. janúar 2022

 • Til viðbótar við ofangreint skulu allar dýraafurðir (og tilteknar aukaafurðir) berast til Bretlands um samþykktan innflutningsstað og á samþykkta landamæraeftirlitsstöð (BCP) svo þær geti undirgengist innflutningseftirlit (auðkenna-, skjala- og vöruskoðun eftir því sem við á).
 • Afurðum skal fylgja heilbrigðisvottorð (áætlað að taka í noktun ný vottorðsform sérstaklega útgefin af breskum yfirvöldum)
 • Reglugerð ESB nr. 2019/2007 kveður á um hvaða vörur skulu berast á BCP.
 • Sendingar skulu forskráðar í IPAFFS af innflytjanda.
 • Áhættusöm matvæli og fóður sem ekki eru dýraafurðir og lúta sérstöku eftirliti skulu skráð í IPAFFS

 Skilgreiningar

 • IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system). Skráningarkerfi breskra yfirvalda fyrir innflutning lifandi dýra, dýraafurða og annarra áhættusamra matvæla  til Bretlands. Notað til þess að tilkynna APHA um innflutning eftirlitsskyldra afurða til Bretlands.
 • DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) – landbúnaðarráðuneyti Bretlands
 • APHA (Animal and plant health agency) – stofnun sem fer með eftirlit með löggjöf varðandi dýra- og plöntuheilbrigði (sambærileg Matvælastofnun)
 • BCP (Border control post) - landamæraeftirlitsstöð: eftirlitsstöð staðsett við þar sem landamæraskoðun/innflutningseftirlit á sendingum fer fram. Landamæraeftirlitsstöðvar eru skilgreindar m.t.t. vörutegunda/lifandi dýra sem stöðin getur tekið við. Yfirlit yfir landamæraeftirlitsstöðvar í Bretlandi.
Uppfært 16.03.2021
Getum við bætt efni síðunnar?