Fara í efni

Sérleyfismarkaðir

Kröfur sem gerðar eru um vottun vegna afurða sem fluttar eru til ríkja utan EES byggjast á skilyrðum sem viðkomandi móttökuríki gerir. Í sumum tilfellum hafa farið fram sérstakar viðræður á milli dýralæknayfirvalda á Íslandi og móttökuríkja og jafnvel úttektir hér á landi áður en skilyrði og vottorðaform eru útfærð.

Útflutningur kjöts til Rússlands

Þann 1. júlí 2010 fengu fyrstu íslensku sláturhúsin leyfi til að flytja kinda- og hrosskjöt til Rússlands. 
 
Rússenska matvælastofnunin, Rosselkhoznadzor,  hefur birt á heimasíðu sinni lista yfir fyrirtæki sem hafa útflutningsleyfi á Rússlandsmarkað
 
Rússnesk yfirvöld leggja mikla áherslu á að rússneskar reglur varðandi slátrun og meðferð sláturafurða séu aðgengilegar á skiljanlegu máli fyrir stjórnendur og eftirlitsmenn í hverju sláturhúsi sem hefur útflutningsleyfi fyrir kjöt á Rússlandsmarkað. Á heimasíðu Evrópusambandsins má finna á ensku nokkrar helstu rússneskar reglur varðandi slátrun og meðferð sláturafurða
 
Stjórnendur þeirra sláturhúsa sem eru á lista vegna slátrunar á Rússlandsmarkað og viðkomandi héraðs- og eftirlitsdýralæknar þurfa að kynna sér þessar reglur og framfylgja þeim. 
 
Sláturleyfishafar þurfa að útbúa skjal í innra eftirlitskerfi sláturhússins þar sem lýst er hvernig sláturhúsið hyggst uppfylla sérstakar  rússneskar kröfur, t.d. hvernig tryggt sé að einungis kjöt sem ætlað er á Rússlandsmarkað fari þangað. Í því samhengi skal sérstaklega bent á kröfur varðandi tríkínurannsóknir á hrossakjöti og rannsóknir vegna salmonellu og öðrum örverum á kjötskrokkum. 
 
Eftirlitsdýralæknarnir þurfa að hafa skýrt verklag um hvernig haga skal eftirliti með að unnið sé eftir þessum reglum. 
 
Rússneskir eftirlitsmenn geta komið í eftirlitsheimsókn hvenær sem er og þá þarf að vera unnt að sýna fram á að stjórnendur sláturhúsa og eftirlitsaðilar hafi kynnt sér reglurnar og vinni eftir þeim. Í aðildarlöndum Evrópusambandsins hafa sláturhús verið tekin út af lista ef þessar kröfur hafa ekki verið uppfylltar. 14.07.10

Ítarefni

Útflutningur til Tollabandalags Rússlands, Hvítarússlands...

... Kasakstans, Kirgistans og Armeníu (e. Eurasian Economic Union - EAEU):

Löggjöf Tollabandalagsins

Fyrirtæki með leyfi

Gátlisti og leiðbeiningar

Útflutningur til Kína

Leiðbeiningar um skráningu fiskvinnslna, viðskiptaaðila og fiskafurða fyrir Kínamarkað

Skráningar skiptast í þrennt:

  1. Skráning fyrirtækja sem framleiða fiskafurðir sem ætlaðar eru fyrir Kínamarkað.
  2. Skráning viðskiptaaðila, þ.e. útflytjenda („exporters / traders“) á Íslandi og innflytjenda („importers“) í Kína.
  3. Skráning fiskafurða miðað við fisktegundir og vinnsluaðferð vegna útflutnings til Kína. 

1. Skráning fiskvinnslna

Framleiðslufyrirtæki sem framleiða fiskafurðir sem fluttar eru til Kína, þurfa að vera skráðar hjá yfirvöldum í Kína.  Matvælastofnun (MAST) hefur milligöngu um skráningu.  Umsókn um skráningu er send MAST í gegnum þjónustugátt.

Vakin er athygli á að ekki er heimilt að flytja út nema frá þeim fiskvinnslum sem eru á lista. 

2. Skráning viðskiptaaðila

Viðskiptaaðilar sem koma að Kínaviðskiptum, (þ.e. útflytjendur á Íslandi og innflytjendur í Kína), skulu vera skráðir hjá innflutningsyfirvöldum í Kína. Skráning þessi er í gegnum kínverska heimasíðu og er þeim sem ætla að skráð sig bent á að fá aðstoð hjá viðskiptafélaga í Kína eða öðrum þar sem hluti skráningar kann að vera á kínversku. Nauðsynlegt er að varðveita númer sem verður til við þessa skráningu, þar sem það gildir hver sem viðtakandinn er af vörunni.

3. Skráning fiskafurða 

Í gildi er listi yfir þær afurðategundir sem flytja má út frá Íslandi til Kína (listinn er í vinnslu).  Umsóknir um nýjar afurðategundir fara í sérstak áhættumat í Kína.  Hluti af slíku mati er síðan úttekt hér á landi af hálfu kínverskra yfirvalda. Kostnaður vegna slíkrar úttektar skal greiðast af viðkomandi hagsmunaaðilum.

Það skal tekið fram að ekki er ætlast til að fyrirtæki skrái sig og vörur sínar til vonar og vara, eða í því falli að til viðskipta kunni að koma á næstu árum. Það getur leitt til vandkvæða, því kínversk yfirvöld munu sannreyna upplýsingar þessar.

Ennfremur er mikilvægt að allar skráningar séu réttar  og nákvæmar.

Útflutningur til Hong Kong

Uppfært 28.09.2020
Getum við bætt efni síðunnar?