• Email
 • Prenta

Merkingar aukefna

Skylt að merkja matvæli með innihaldslýsingu þó með ákveðnum undantekningum. Innihaldslýsing á að veita greinargóðar upplýsingar um samsetningu vörunnar. Öll innihaldsefni eiga að vera tilgreind í minnkandi magni eins og þau eru notuð við framleiðslu vörunnar, þó þarf ekki að magnraða innihaldsefnum sem eru minna en 2% af vörunni og mega þau því koma í hvaða röð sem er í lok innihaldslýsingar.

Merkingar aukefna í matvælum

Reglur um merkingar aukefna er að finna í:
 
 • Reglugerð nr. 1294/2014 (EB/1169/2011) um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda.
  20. grein, lið 1 og 2 í III. viðauka og C-hluta í VII. viðauka.
  Sjá einnig ákvæði varðandi ofnæmis-og óþolsvalda í lið 1 c) í 9. grein og 21. grein og II. Viðauka og 44. grein.
 • EB/1333/2008  sem innleidd er með reglugerð nr. 978/2011:
  24. grein og viðauka V í um merkingu matvæla sem innihalda viss litarefni.
 • Ef aukefni er unnið úr erfðabreyttu hráefni þarf að merkja það skv. reglugerð nr. 1237/2014
  (sjá einnig leiðbeiningar).

Aukefni í innihaldslýsingu eiga að vera merkt með flokksheiti og E-númer eða viðurkenndu heiti. Dæmi: 

   Flokksheiti, E-númer  Flokksheiti, viðurkennt heiti aukefnis 
   Sýra (E 334)
Sýra (vínsýra)
   Litarefni (E 120)
Litarefni (karmín)Viðurkennd heiti aukefna er að finna í B-hluta, Skrá yfir öll aukefni, í viðauka II í EB/1129/2011. Flokksheiti segir til um tilgang með notkun efnanna (s.s. sýra, litarefni og rotvarnarefni) en númer eða viðurkennt heiti er nánari lýsing á því efni sem um er að ræða.

 • Flokksheiti aukefna má finna í C-hlutaí VII viðauka í reglugerð 1294/2014 (EB/1169/2011) um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda. 
 • Listi yfir flokksheiti aukefna, ásamt skilgreiningum, í viðauka I í reglugerð um aukefni.

Merkingar á umbúðum aukefna

Reglur um merkingar á umbúðum aukefna er að finna í
 • 21. og 22.grein í EB/1333/2008 sem innleidd er með reglugerð 978/2011
  fyrir aukefni sem eru seld til fyrirtækja
 • 23. grein í EB/1333/2008 sem innleidd er með reglugerð 978/2011
  fyrir aukefni sem eru seld til neytenda.
Í leiðbeiningum um aukefni er að finna nánari upplýsingar um merkingar aukefna.