• Email
  • Prenta

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga

Landinu er skipt í 10 heilbrigðiseftirlitssvæði. Á þeim svæðum sjá viðeigandi sveitarfélög um heilbrigðiseftirlit, undir yfirumsjón MAST. Heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga má skipta í heilbrigðisnefndir og heilbrigðisfulltrúa. Heilbrigðisfulltrúar starfa sem fulltrúar viðkomandi heilbrigðisnefndar. Þeir hafa umsjón með starfsleyfisgerð og eftirliti með efnavörum, hollustuháttum, matvælum, umhverfisgæðum og mengandi starfsemi  innan heilbrigðiseftirlitssvæða.

     
Heilbrigðiseftirlitssvæði Símanúmer
     
  Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis (HHK) 550 5400
  Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (HER) 411 1111
  Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis (HKJ)
525 6795
  Heilbrigðiseftirlit Vesturlands (HVL)
431 2740 / 2750
  Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða (HVF)
456 7087
  Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra (HNV) 453 5400
  Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra (HNE) 462 4431
  Heilbrigðiseftirlit Austurlands (HAUST) 474 1235
  Heilbrigðiseftirlit Suðurlands (HSL)
480 8250
  Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja (HSN)
420 3288
  Smellið á heiti svæðis til að komast á tilheyrandi vefsíðu.

 

Ítarefni