Starfsfólk

s. 530 4800
StarfsmaðurStarfsheitiSviðNetfang
Agnieszka Lys
Lokaloka

Agnieszka Lys

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
agnieszka.lys[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með útflutningi hrossa, sýnatökum í frumframleiðslu, hleðslustaðfestingum og eftirliti með velferð gæludýra.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
agnieszka.lys[hjá]mast.is
Ana Arévalo Pacheco
Lokaloka

Ana Arévalo Pacheco

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Austurvegi 64, 800 Selfossi
ana.arevalo[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með eldi sláturdýra, ásamt kjötskoðun.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
ana.arevalo[hjá]mast.is
Auður L. Arnþórsdóttir
Lokaloka

Auður L. Arnþórsdóttir

Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
Austurvegi 64, 800 Selfossi
audur.arnthorsdottir[hjá]mast.is
Sóttvarnadýralæknir hefur umsjón með viðbrögðum, vörnum og eftirliti með smitsjúkdómum í dýrum.
Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
audur.arnthorsdottir[hjá]mast.is
Ágústa R. Jónsdóttir
Lokaloka

Ágústa R. Jónsdóttir

Fagsviðsstjóri
Samhæfing
Austurvegi 64, 800 Selfossi
agusta.jonsdottir[hjá]mast.is
Fagsviðsstjóri skipuleggur úttektir erlendra eftirlitsaðila, sinnir Evrópulöggjöf og er tengiliður MAST við ráðuneyti og erlendar stofnanir.
Fagsviðsstjóri
Samhæfing
agusta.jonsdottir[hjá]mast.is
Ásgeir Ragnarsson
Lokaloka

Ásgeir Ragnarsson

Sérfræðingur
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
asgeir.ragnarsson[hjá]mast.is
Sérfræðingur annast eftirlit með fiskvinnslustöðvum og skipum, úttektir vegna leyfisumsókn og eftirfylgni og tekur þátt í aðgerðum til samræmingar eftirlits.
Sérfræðingur
Neytendavernd
asgeir.ragnarsson[hjá]mast.is
Ástfríður Sigurðardóttir
Lokaloka

Ástfríður Sigurðardóttir

Gæðastjóri
Samhæfing
Austurvegi 64, 800 Selfossi
astfridur.sigurdardottir[hjá]mast.is
Gæðastjóri hefur umsjón með gerð gæðahandbókar, ábendingarkerfi og innri úttektum.
Gæðastjóri
Samhæfing
astfridur.sigurdardottir[hjá]mast.is
Bjarki Pjetursson
Lokaloka

Bjarki Pjetursson

Sérfræðingur
Búnaðarstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
bjarki.pjetursson[hjá]mast.is
Sérfræðingur sinnir stjórnsýsluverkefnum sem snúa að framkvæmd á búvörulögum, búnaðarlögum og lögum um búfjárhald.
Sérfræðingur
Búnaðarstofa
bjarki.pjetursson[hjá]mast.is
Bjarki Rafn Kristjánsson
Lokaloka

Bjarki Rafn Kristjánsson

Forstöðumaður
Rekstur
Austurvegi 64, 800 Selfossi
bjarki.kristjansson[hjá]mast.is
Forstöðumaður rekstrar er ábyrgur fyrir daglegri stjórn sviðsins og hefur með yfirumsjón með rekstri stofnunarinnar, s.s. fjármálum, mannauðsmálum, upplýsingatækni, skjalamálum og fræðslumálum ásamt annarri almennri stoðþjónustu.
Forstöðumaður
Rekstur
bjarki.kristjansson[hjá]mast.is
Brigitte Brugger
Lokaloka

Brigitte Brugger

Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
Austurvegi 64, 800 Selfossi
brigitte.brugger[hjá]mast.is
Dýralæknir alifuglasjúkdóma hefur umsjón með heilbrigði og velferð alifugla.
Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
brigitte.brugger[hjá]mast.is
Brynjar Rafn Ómarsson
Lokaloka

Brynjar Rafn Ómarsson

Fagsviðsstjóri
Markaðsstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
brynjar.omarsson[hjá]mast.is
Fagsviðsstjóri plöntuheilbrigðis annast eftirlit með innflutningi og útflutningi á plöntum og plöntuafurðum, eftirlit með ræktun plantna innan lands m.a. með heilbrigði kartöfluútsæðis og vottun vegna viðarumbúða.
Fagsviðsstjóri
Markaðsstofa
brynjar.omarsson[hjá]mast.is
Carlos Mendoza
Lokaloka

Carlos Mendoza

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
carlos.mendoza[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með útflutningi hrossa, sýnatökum í frumframleiðslu, hleðslustaðfestingum og eftirliti með velferð gæludýra.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
carlos.mendoza[hjá]mast.is
Dóra S. Gunnarsdóttir
Lokaloka

Dóra S. Gunnarsdóttir

Forstöðumaður
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
dora.gunnarsdottir[hjá]mast.is
Forstöðumaður matvælaöryggis- og neytendamálasviðs hefur umsjón með aðfanga-, matvæla- og plöntueftirliti stofnunarinnar og yfirumsjón með markaðseftirliti og neytendavernd.
Forstöðumaður
Neytendavernd
dora.gunnarsdottir[hjá]mast.is
Einar Kári Magnússon
Lokaloka

Einar Kári Magnússon

Fagsviðsstjóri
Dýraheilsa
Sæmundargötu 1, 550 Sauðárkróki
einar.magnusson[hjá]mast.is
Fagsviðsstjóri sér um fræðslu kjötmatsmanna í sláturhúsum, staðfestir hæfni þeirra, samræmir kjötmatið með eftirliti, sker úr ágreiningi og gerir upplýsingar um kjötmat aðgengilegar.
Fagsviðsstjóri
Dýraheilsa
einar.magnusson[hjá]mast.is
Einar Örn Thorlacius
Lokaloka

Einar Örn Thorlacius

Lögfræðingur
Samhæfing
Austurvegi 64, 800 Selfossi
einar.thorlacius[hjá]mast.is
Lögfræðingur veitir öðrum starfssviðum lögfræðiráðgjöf og sinnir stjórnsýslu í einstökum málum ásamt því að vinna við innleiðingu nýrrar löggjafar á sviði stofnunarinnar.
Lögfræðingur
Samhæfing
einar.thorlacius[hjá]mast.is
Eiríkur Þórkelsson
Lokaloka

Eiríkur Þórkelsson

Sérfræðingur
Dýraheilsa
Austurvegi 64, 800 Selfossi
eirikur.thorkelsson[hjá]mast.is
Sérfræðingur sér um eftirlit með að framleiðsla, meðhöndlun og flutningur og innflutningur á fóðri sé í samræmi við gildandi reglugerðir.
Sérfræðingur
Dýraheilsa
eirikur.thorkelsson[hjá]mast.is
Elín Bergsdóttir
Lokaloka

Elín Bergsdóttir

Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
Stórhöfða 23, 110 Reykjavík
elin.bergsdottir[hjá]mast.is
Dýraeftirlitsmaður hefur eftirlit með dýrahaldi þ.á.m. fóðrun, merkingum og aðbúnaði ásamt móttöku og úrvinnslu tilkynninga um illa meðferð dýra. Einnig öflun og úrvinnslu hagtalna og eftirlit með skráningum dýrahalds.
Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
elin.bergsdottir[hjá]mast.is
Elísabet Fjóludóttir
Lokaloka

Elísabet Fjóludóttir

Héraðsdýralæknir
Umdæmisstofur
Hvanneyrargötu 3, Hvanneyri, 311 Borgarnesi
elisabet.fjoludottir[hjá]mast.is
Héraðsdýralæknir Vesturumdæmis hefur yfirumsjón með heilbrigði og velferð búfjár og annarra dýra, sóttvörnum og framleiðslu búfjárafurða.
Héraðsdýralæknir
Umdæmisstofur
elisabet.fjoludottir[hjá]mast.is
Erna Karen Óskarsdóttir
Lokaloka

Erna Karen Óskarsdóttir

Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
erna.oskarsdottir[hjá]mast.is
Fagsviðsstjóri fiskeldis hefur umsjón með útgáfu rekstrarleyfa og annast eftirlit með fiskeldisstöðvum.
Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
erna.oskarsdottir[hjá]mast.is
Esther Hermannsdóttir
Lokaloka

Esther Hermannsdóttir

Lögfræðingur
Samhæfing
Austurvegi 64, 800 Selfossi
esther.hermannsdottir[hjá]mast.is
Lögfræðingur veitir öðrum starfssviðum lögfræðiráðgjöf og sinnir stjórnsýslu í einstökum málum ásamt því að vinna við innleiðingu nýrrar löggjafar á sviði stofnunarinnar.
Lögfræðingur
Samhæfing
esther.hermannsdottir[hjá]mast.is
Eva Cárdenes Armas
Lokaloka

Eva Cárdenes Armas

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Furuvöllum 1, 600 Akureyri
eva.cardenes[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með mjólkurframleiðslu og eldi sláturdýra, ásamt kjötskoðun.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
eva.cardenes[hjá]mast.is
Eva Gunnarsdóttir
Lokaloka

Eva Gunnarsdóttir

Skjalastjóri og innheimtufulltrúi
Rekstur
Austurvegi 64, 800 Selfossi
eva.gunnarsdottir[hjá]mast.is
Skjalastjóri hefur umsjón með skjalavörslu stofnunarinnar ásamt uppbyggingu og viðhaldi skjalastjórnunarkerfa. Innheimtufulltrúi hefur umsjón með innheimtu gjalda vegna eftirlits og annarrar gjaldskyldrar starfsemi stofnunarinnar.
Skjalastjóri og innheimtufulltrúi
Rekstur
eva.gunnarsdottir[hjá]mast.is
Fidel Canosa Rodriguez
Lokaloka

Fidel Canosa Rodriguez

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
fidel.rodriguez[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með innflutningi gæludýra, útflutningi hrossa, mjólkurframleiðslu, eldi sláturdýra og kjötskoðun.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
fidel.rodriguez[hjá]mast.is
Freydís Dana Sigurðardóttir
Lokaloka

Freydís Dana Sigurðardóttir

Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
Furuvöllum 1, 600 Akureyri
freydis.sigurdardottir[hjá]mast.is
Fagsviðsstjóri sinnir eftirliti með hollustuháttum við framleiðslu búfjárafurða.
Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
freydis.sigurdardottir[hjá]mast.is
Gísli Jónsson
Lokaloka

Gísli Jónsson

Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
gisli.jonsson[hjá]mast.is
Dýralæknir fisksjúkdóma vinnur að bættu heilbrigði og velferð eldisdýra og sjúkdómavörnum.
Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
gisli.jonsson[hjá]mast.is
Grímur Eggert Ólafsson
Lokaloka

Grímur Eggert Ólafsson

Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
grimur.olafsson[hjá]mast.is
Hefur umsjón með snertiefnum matvæla (m.a. umbúðum), næringar- og heilsufullyrðingum, erfðabreyttum matvælum og nýfæði.
Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
grimur.olafsson[hjá]mast.is
Guðlaugur Antonsson
Lokaloka

Guðlaugur Antonsson

Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
Hvanneyrargötu 3, Hvanneyri, 311 Borgarnesi
gudlaugur.antonsson[hjá]mast.is
Dýraeftirlitsmaður hefur eftirlit með dýrahaldi þ.á.m. fóðrun, merkingum og aðbúnaði ásamt móttöku og úrvinnslu tilkynninga um illa meðferð dýra. Einnig öflun og úrvinnslu hagtalna og eftirlit með skráningum dýrahalds.
Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
gudlaugur.antonsson[hjá]mast.is
Guðmundur Valur Stefánsson
Lokaloka

Guðmundur Valur Stefánsson

Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
gudmundur.stefansson[hjá]mast.is
Fagsviðstjóri skeldýra hefur umsjón með útgáfu rekstrarleyfa og annast skeldýraeldi.
Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
gudmundur.stefansson[hjá]mast.is
Guðrún Lind Rúnarsdóttir
Lokaloka

Guðrún Lind Rúnarsdóttir

Fagsviðsstjóri
Dýraheilsa
Austurvegi 64, 800 Selfossi
gudrun.runarsdottir[hjá]mast.is
Sérfræðingur annast lyfjamál og mál sem varða aukaafurðir dýra.
Fagsviðsstjóri
Dýraheilsa
gudrun.runarsdottir[hjá]mast.is
Guðrún Sigríður Sigurjónsdóttir
Lokaloka

Guðrún Sigríður Sigurjónsdóttir

Sérfræðingur
Búnaðarstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
gudrun.sigurjonsdottir[hjá]mast.is
Sérfræðingur sinnir stjórnsýsluverkefnum sem snúa að framkvæmd á búvörulögum, búnaðarlögum og lögum um búfjárhald.
Sérfræðingur
Búnaðarstofa
gudrun.sigurjonsdottir[hjá]mast.is
Gunnar Þorkelsson
Lokaloka

Gunnar Þorkelsson

Héraðsdýralæknir
Umdæmisstofur
Austurvegi 64, 800 Selfossi
gunnar.thorkelsson[hjá]mast.is
Héraðsdýralæknir Suðurumdæmis hefur yfirumsjón með heilbrigði og velferð búfjár og annarra dýra, sóttvörnum og framleiðslu búfjárafurða.
Héraðsdýralæknir
Umdæmisstofur
gunnar.thorkelsson[hjá]mast.is
Halldór Pétur Þorsteinsson
Lokaloka

Halldór Pétur Þorsteinsson

Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
halldor.thorsteinsson[hjá]mast.is
Fagsviðsstjóri hefur umsjón með eftirliti í sjávarútvegi og samræmingum í úttektum, ásamt veitingu vinnsluleyfa til sjávarútvegsfyrirtækja.
Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
halldor.thorsteinsson[hjá]mast.is
Hanna Haardt
Lokaloka

Hanna Haardt

Eftirlitsdýralæknir
Markaðsstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
hanna-haardt[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir
Markaðsstofa
hanna-haardt[hjá]mast.is
Hanne Hansen
Lokaloka

Hanne Hansen

Markaðsstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
hanne.hansen[hjá]mast.is
Markaðsstofa
hanne.hansen[hjá]mast.is
Haukur Bragason
Lokaloka

Haukur Bragason

Sérfræðingur
Markaðsstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
haukur.bragason[hjá]mast.is
Sérfræðingur á sviði inn- og útflutnings matvæla. Eftirlit á landamærastöðvum.
Sérfræðingur
Markaðsstofa
haukur.bragason[hjá]mast.is
Heiðdís Björk Gunnarsdóttir
Lokaloka

Heiðdís Björk Gunnarsdóttir

Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
Furuvöllum 1, 600 Akureyri
heiddis.gunnarsdottir[hjá]mast.is
Dýraeftirlitsmaður hefur eftirlit með dýrahaldi þ.á.m. fóðrun, merkingum og aðbúnaði ásamt móttöku og úrvinnslu tilkynninga um illa meðferð dýra. Einnig öflun og úrvinnslu hagtalna og eftirlit með skráningum dýrahalds.
Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
heiddis.gunnarsdottir[hjá]mast.is
Heiðrún Sigurðardóttir
Lokaloka

Heiðrún Sigurðardóttir

Sérfræðingur
Búnaðarstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
heidrun.sigurdardottir[hjá]mast.is
Sérfræðingur sinnir stjórnsýsluverkefnum sem snúa að framkvæmd á búvörulögum, búnaðarlögum og lögum um búfjárhald.
Sérfræðingur
Búnaðarstofa
heidrun.sigurdardottir[hjá]mast.is
Helga Vala Jensen
Lokaloka

Helga Vala Jensen

Móttökuritari
Markaðsstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
helga.jensen[hjá]mast.is
Skrifstofumaður annast afgreiðslu umsókna gæludýra og almenna skjalavörslu.
Móttökuritari
Markaðsstofa
helga.jensen[hjá]mast.is
Helga Vilborg Sigjónsdóttir
Lokaloka

Helga Vilborg Sigjónsdóttir

Sérfræðingur
Neytendavernd
Furuvöllum 1, 600 Akureyri
helga.sigjonsdottir[hjá]mast.is
Sérfræðingur annast eftirlit með kjötvinnslum, mjólkurvinnslum, fiskvinnslustöðvum, skipum og fiskeldi, úttektir vegna leyfisumsókn og eftirfylgni og tekur þátt í aðgerðum til samræmingar eftirlits.
Sérfræðingur
Neytendavernd
helga.sigjonsdottir[hjá]mast.is
Herdís M. Guðjónsdóttir
Lokaloka

Herdís M. Guðjónsdóttir

Sérfræðingur
Markaðsstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
herdis.gudjonsdottir[hjá]mast.is
Sérfræðingur annast afgreiðslu umsókna vegna innflutnings á matvælum, hefur yfirumsjón með samræmingu heilbrigðiseftirlitsins á innköllun á matvælum á markaði og er tengiliður Íslands við hraðviðvörunarkerfi Evrópu um matvæli og fóður (RASFF).
Sérfræðingur
Markaðsstofa
herdis.gudjonsdottir[hjá]mast.is
Héðinn Friðjónsson
Lokaloka

Héðinn Friðjónsson

Sérfræðingur
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
hedinn.fridjonsson[hjá]mast.is
Sérfræðingur annast eftirlit með kjötvinnslum og mjólkurstöðvum, eftirfylgni, úttektir og samræmingu og hefur umsjón með tilnefningu tilvísunarrannsóknastofa.
Sérfræðingur
Neytendavernd
hedinn.fridjonsson[hjá]mast.is
Hildur Edda Þórarinsdóttir
Lokaloka

Hildur Edda Þórarinsdóttir

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Hvanneyrargötu 3, Hvanneyri, 311
edda.thorarinsdottir[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með mjólkurframleiðslu og eldi sláturdýra, ásamt kjötskoðun.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
edda.thorarinsdottir[hjá]mast.is
Hjalti Andrason
Lokaloka

Hjalti Andrason

Fræðslustjóri
Rekstur
Austurvegur 64, 800 Selfossi
hjalti.andrason[hjá]mast.is
Fræðslustjóri annast vefumsjón, fjölmiðlatengsl, grafíska hönnun og útgáfu fræðsluefnis, ásamt skipulagningu og kynningu fræðsluviðburða.
Fræðslustjóri
Rekstur
hjalti.andrason[hjá]mast.is
Hrund Hólm
Lokaloka

Hrund Hólm

Sérgreinadýralæknir
Markaðsstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
hrund.holm[hjá]mast.is
Dýralæknir inn- og útflutnings hefur umsjón með heilbrigði inn- og útfluttra lifandi dýra og afurða þeirra.
Sérgreinadýralæknir
Markaðsstofa
hrund.holm[hjá]mast.is
Inger Schiöth
Lokaloka

Inger Schiöth

Bókari
Rekstur
Austurvegi 64, 800 Selfossi
inger[hjá]mast.is
Bókari annast bókhald, uppgjör og afstemmingar og hefur umsjón með ferðareikningum, samþykkt reikninga frá birgjum o.fl. Bókari sér um almenn samskipti við Fjársýslu ríkisins sem sér um greiðsluþjónustu fyrir stofnunina.
Bókari
Rekstur
inger[hjá]mast.is
Ingibjörg Jónsdóttir
Lokaloka

Ingibjörg Jónsdóttir

Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
ingibjorg.jonsdottir[hjá]mast.is
Fagsviðsstjóri. Hefur umsjón með málaflokkunum aðskotaefni, þ.m.t. varnarefnaleifar, opinberar rannsóknastofur og innlendar tilvísunarrannsóknastofur (NRL). Skipuleggur sýnatökur vegna varnarefnaleifa í ávöxtum og grænmeti og vegna lyfjaleifa í lifandi dýrum og dýraafurðum.
Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
ingibjorg.jonsdottir[hjá]mast.is
Ísleifur Arnarson
Lokaloka

Ísleifur Arnarson

Sérfræðingur
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
isleifur.arnarson[hjá]mast.is
Sérfræðingur annast eftirlit með fiskvinnslustöðvum og skipum, úttektir vegna leyfisumsókn og eftirfylgni og tekur þátt í aðgerðum til samræmingar eftirlits.
Sérfræðingur
Neytendavernd
isleifur.arnarson[hjá]mast.is
Jóhanna Guðrún Snæfeld Magnúsdóttir
Lokaloka

Jóhanna Guðrún Snæfeld Magnúsdóttir

Sérfræðingur
Búnaðarstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
johanna.magnusdottir[hjá]mast.is
Sérfræðingur sinnir stjórnsýsluverkefnum sem snúa að framkvæmd á búvörulögum, búnaðarlögum og lögum um búfjárhald.
Sérfræðingur
Búnaðarstofa
johanna.magnusdottir[hjá]mast.is
Jón Ágúst Gunnlaugsson
Lokaloka

Jón Ágúst Gunnlaugsson

Fagsviðsstjóri
Samhæfing
Austurvegi 64, 800 Selfossi
jon.agust.gunnlaugsson[hjá]mast.is
Fagsviðsstjóri annast samræmingu á framkvæmd opinbers eftirlits Matvælastofnunar með aðföngum, lagarafurðum, og búfjárafurðum og úrvinnslu þeirra (frá frumframleiðslu til tilbúinna vara).
Fagsviðsstjóri
Samhæfing
jon.agust.gunnlaugsson[hjá]mast.is
Jón Baldur Lorange
Lokaloka

Jón Baldur Lorange

Framkvæmdastjóri
Búnaðarstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
jon.lorange[hjá]mast.is
Framkvæmdastjóri hefur yfirumsjón með rekstri skrifstofu búnaðarmála, m.a. stuðningsgreiðslum til bænda í tengslum við búvörusamninga og búnaðarlagasamning skv. búvöru- og búnaðarlögum.
Framkvæmdastjóri
Búnaðarstofa
jon.lorange[hjá]mast.is
Jón Gíslason
Lokaloka

Jón Gíslason

Forstjóri
Austurvegi 64, 800 Selfossi
jon.gislason[hjá]mast.is
Forstjóri fer með yfirstjórn stofnunarinnar og ber faglega og rekstrarlega ábyrgð á störfum hennar.
Forstjóri
jon.gislason[hjá]mast.is
Jón Kolbeinn Jónsson
Lokaloka

Jón Kolbeinn Jónsson

Héraðsdýralæknir
Umdæmisstofur
Sæmundargötu 1, 550 Sauðárkróki
jon.jonsson[hjá]mast.is
Héraðsdýralæknir Norðvesturumdæmis hefur yfirumsjón með heilbrigði og velferð búfjár og annarra dýra, sóttvörnum og framleiðslu búfjárafurða.
Héraðsdýralæknir
Umdæmisstofur
jon.jonsson[hjá]mast.is
Jónína Þ. Stefánsdóttir
Lokaloka

Jónína Þ. Stefánsdóttir

Fagsviðsstjóri
Samhæfing
Austurvegi 64, 800 Selfossi
jonina.stefansdottir[hjá]mast.is
Fagsviðsstjóri hefur umsjón með áhættugreiningu á framleiðslugreinum fóðurs og matvæla. Hann annast samantekt eftirlitsáætlana og niðurstaðna eftirlits stofnunarinnar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.
Fagsviðsstjóri
Samhæfing
jonina.stefansdottir[hjá]mast.is
Katrín Guðjónsdóttir
Lokaloka

Katrín Guðjónsdóttir

Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
katrin.gudjonsdottir[hjá]mast.is
Hefur umsjón með málaflokkunum merkingar matvæla, aukefni, bragðefni og ensím.
Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
katrin.gudjonsdottir[hjá]mast.is
Klara Wika
Lokaloka

Klara Wika

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Sæmundargötu 1, 550 Sauðárkróki
klara.wika[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með mjólkurframleiðslu og eldi sláturdýra, ásamt kjötskoðun.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
klara.wika[hjá]mast.is
Konráð Konráðsson
Lokaloka

Konráð Konráðsson

Héraðsdýralæknir
Umdæmisstofur
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
konrad.konradsson[hjá]mast.is
Héraðsdýralæknir Suðvesturumdæmis hefur yfirumsjón með heilbrigði og velferð búfjár og annarra dýra, sóttvörnum og framleiðslu búfjárafurða í umdæminu.
Héraðsdýralæknir
Umdæmisstofur
konrad.konradsson[hjá]mast.is
Kristina Valkovicova
Lokaloka

Kristina Valkovicova

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Austurvegi 64, 800 Selfossi
kristina.valkovicova[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með mjólkurframleiðslu og eldi sláturdýra, ásamt kjötskoðun.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
kristina.valkovicova[hjá]mast.is
Kristín Hreinsdóttir
Lokaloka

Kristín Hreinsdóttir

Mannauðsstjóri
Rekstur
Austurvegi 64, 800 Selfossi
kristin.hreinsdottir[hjá]mast.is
Mannauðsstjóri ber ábyrgð á stefnumótun í mannauðsmálum, hefur umsjón með ráðningum, starfsmannasamtölum, starfsþróunaráætlunum, fræðslu starfsmanna og er stjórnendum og starfsmönnum til stuðnings og ráðgjafar í mannauðsmálum.
Mannauðsstjóri
Rekstur
kristin.hreinsdottir[hjá]mast.is
Kristín Silja Guðlaugsdóttir
Lokaloka

Kristín Silja Guðlaugsdóttir

Eftirlitsdýralæknir
Markaðsstofa
Austurvegi 64, 800 Selfossi
kristin.gudlaugsdottir[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir sjúkdómaeftirliti í fiskeldi, ásamt eftirliti með inn- og útflutningi dýra og dýraafurða.
Eftirlitsdýralæknir
Markaðsstofa
kristin.gudlaugsdottir[hjá]mast.is
Kristín Þórhallsdóttir
Lokaloka

Kristín Þórhallsdóttir

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Hvanneyrargötu 3, Hvanneyri, 311
kristin.thorhallsdottir[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með mjólkurframleiðslu og eldi sláturdýra, ásamt kjötskoðun.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
kristin.thorhallsdottir[hjá]mast.is
Linda Björk Ómarsdóttir
Lokaloka

Linda Björk Ómarsdóttir

Móttökuritari
Rekstur
Austurvegi 64, 800 Selfossi
linda.omarsdottir[hjá]mast.is
Móttökuritari annast símsvörun og móttöku ásamt því að sjá um ýmis innkaup og pantanir og veita starfsmönnum almenna aðstoð og þjónustu.
Móttökuritari
Rekstur
linda.omarsdottir[hjá]mast.is
María Ragna Lúðvígsdóttir
Lokaloka

María Ragna Lúðvígsdóttir

Upplýsingatæknistjóri
Rekstur
Austurvegi 64, 800 Selfossi
maria.ludvigsdottir[hjá]mast.is
Upplýsingatæknistjóri hefur umsjón með upplýsingakerfum stofnunarinnar.
Upplýsingatæknistjóri
Rekstur
maria.ludvigsdottir[hjá]mast.is
Michal Seman
Lokaloka

Michal Seman

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
michal.seman[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með innflutningi gæludýra, útflutningi hrossa, mjólkurframleiðslu, eldi sláturdýra og kjötskoðun.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
michal.seman[hjá]mast.is
Miroslav Urban
Lokaloka

Miroslav Urban

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Furuvöllum 1, 600 Akureyri
miroslav.urban[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með mjólkurframleiðslu og eldi sláturdýra, ásamt kjötskoðun.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
miroslav.urban[hjá]mast.is
Nanna Elísabet Eddudóttir
Lokaloka

Nanna Elísabet Eddudóttir

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
nanna.eddudottir[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með útflutningi hrossa, sýnatökum í frumframleiðslu, hleðslustaðfestingum og eftirliti með velferð gæludýra.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
nanna.eddudottir[hjá]mast.is
Óðinn Örn Jóhannsson
Lokaloka

Óðinn Örn Jóhannsson

Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
Austurvegi 64, 800 Selfossi
odinn.johannsson[hjá]mast.is
Dýraeftirlitsmaður hefur eftirlit með dýrahaldi þ.á.m. fóðrun, merkingum og aðbúnaði ásamt móttöku og úrvinnslu tilkynninga um illa meðferð dýra. Einnig öflun og úrvinnslu hagtalna og eftirlit með skráningum dýrahalds.
Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
odinn.johannsson[hjá]mast.is
Ólafur Jónsson
Lokaloka

Ólafur Jónsson

Héraðsdýralæknir
Umdæmisstofur
Furuvöllum 1, 600 Akureyri
olafur.jonsson[hjá]mast.is
Héraðsdýralæknir Norðausturumdæmis hefur yfirumsjón með heilbrigði og velferð búfjár og annarra dýra, sóttvörnum og framleiðslu búfjárafurða í umdæminu.
Héraðsdýralæknir
Umdæmisstofur
olafur.jonsson[hjá]mast.is
Ómar Sigurvin Jónsson
Lokaloka

Ómar Sigurvin Jónsson

Fagsviðsstjóri
Búnaðarstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
omar.jonsson[hjá]mast.is
Fagsviðsstjóri ber ábyrgð á umsýslu fjármuna vegna greiðslna samkvæmt búvörusamningum og sér um skrár vegna greiðslumarks og afurðatalna.
Fagsviðsstjóri
Búnaðarstofa
omar.jonsson[hjá]mast.is
Rikard Thorstensen
Lokaloka

Rikard Thorstensen

Sérfræðingur
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
rikard.thorstensen[hjá]mast.is
Sérfræðingur annast eftirlit með fiskvinnslustöðvum og skipum, úttektir vegna leyfisumsókn og eftirfylgni og tekur þátt í aðgerðum til samræmingar eftirlits.
Sérfræðingur
Neytendavernd
rikard.thorstensen[hjá]mast.is
Robert Wika
Lokaloka

Robert Wika

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Sæmundargötu 1, 550 Sauðárkróki
robert.wika[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með mjólkurframleiðslu og eldi sláturdýra, ásamt kjötskoðun.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
robert.wika[hjá]mast.is
Rúnar Tryggvason
Lokaloka

Rúnar Tryggvason

Sérfræðingur
Neytendavernd
Furuvöllum 1, 600 Akureyri
runar.tryggvason[hjá]mast.is
Sérfræðingur annast eftirlit með fiskvinnslustöðvum og skipum, úttektir vegna leyfisumsókn og eftirfylgni og tekur þátt í aðgerðum til samræmingar eftirlits.
Sérfræðingur
Neytendavernd
runar.tryggvason[hjá]mast.is
Sif Sigurðardóttir
Lokaloka

Sif Sigurðardóttir

Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
Furuvöllum 1, 600 Akureyri
sif.sigurdardottir[hjá]mast.is
Dýralæknir heilbrigðiseftirlits annast eftirlit með búfjárafurðum, úttektir og samræmingu á slátrun og eftirliti í sláturhúsum og mjólkurstöðvum.
Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
sif.sigurdardottir[hjá]mast.is
Sigmar J. Halldórsson
Lokaloka

Sigmar J. Halldórsson

Sérfræðingur
Markaðsstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
sigmar.halldorsson[hjá]mast.is
Sérfræðingur sinnir eftirliti vegna innflutnings á fiski og fiskafurðum.
Sérfræðingur
Markaðsstofa
sigmar.halldorsson[hjá]mast.is
Sigríður Björnsdóttir
Lokaloka

Sigríður Björnsdóttir

Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
Hólum, 551 Sauðárkróki
sigridur.bjornsdottir[hjá]mast.is
Dýralæknir hrossasjúkdóma hefur umsjón með heilbrigði og velferð hrossa.
Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
sigridur.bjornsdottir[hjá]mast.is
Sigríður Gísladóttir
Lokaloka

Sigríður Gísladóttir

Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
Árnagötu 2-4, 400 Ísafirði
sigridur.gisladottir[hjá]mast.is
Dýralæknir loðdýrasjúkdóma hefur umsjón með heilbrigði og velferð loðdýra og sinnir eftirliti með heilbrigði og velferð lagareldisdýra.
Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
sigridur.gisladottir[hjá]mast.is
Sigrún Bjarnadóttir
Lokaloka

Sigrún Bjarnadóttir

Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
Austurvegi 64, 800 Selfossi
sigrun.bjarnadottir[hjá]mast.is
Dýralæknir nautgripa- og sauðfjarsjúkdóma hefur umsjón með heilbrigði, velferð og aðbúnaði nautgripa, sauðfjár og geita og er umsagnaraðili vegna flutninga yfir sóttvarnarlínur.
Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
sigrun.bjarnadottir[hjá]mast.is
Sigrún Hrönn Halldórsdóttir
Lokaloka

Sigrún Hrönn Halldórsdóttir

Sérfræðingur
Markaðsstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
sigrun.halldorsdottir[hjá]mast.is
Sérfræðingur sinnir eftirliti vegna innflutnings á fiski og fiskafurðum.
Sérfræðingur
Markaðsstofa
sigrun.halldorsdottir[hjá]mast.is
Sigrún Ólafsdóttir
Lokaloka

Sigrún Ólafsdóttir

Sérfræðingur
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
sigrun.olafsdottir[hjá]mast.is
Sérfræðingur hefur umsjón með löggjöf um neysluvatn, ölkelduvatn og matvælaeftirlit, ásamt því að vera tengiliður MAST við Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga.
Sérfræðingur
Neytendavernd
sigrun.olafsdottir[hjá]mast.is
Sigurbjörg Ólöf Bergsdóttir
Lokaloka

Sigurbjörg Ólöf Bergsdóttir

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Furuvöllum 1, 600 Akureyri
sigurbjorg.bergsdottir[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með mjólkurframleiðslu og eldi sláturdýra, ásamt kjötskoðun.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
sigurbjorg.bergsdottir[hjá]mast.is
Sigurborg Daðadóttir
Lokaloka

Sigurborg Daðadóttir

Yfirdýralæknir
Dýraheilsa
Austurvegi 64, 800 Selfossi
sigurborg.dadadottir[hjá]mast.is
Yfirdýralæknir hefur yfirumsjón með dýraheilbrigði og velferð dýra auk smitvarna vegna dýrasjúkdóma.
Yfirdýralæknir
Dýraheilsa
sigurborg.dadadottir[hjá]mast.is
Sigurður Örn Hansson
Lokaloka

Sigurður Örn Hansson

Sérfræðingur
Markaðsstofa
Austurvegi 64, 800 Selfossi
sigurdur.hansson[hjá]mast.is
Sérfræðingur
Markaðsstofa
sigurdur.hansson[hjá]mast.is
Sigurjón Njarðarson
Lokaloka

Sigurjón Njarðarson

Fulltrúi yfirdýralæknis
Dýraheilsa
Austurvegi 64, 800 Selfossi
sigurjon.njardarson[hjá]mast.is
Fulltrúi yfirdýralæknis sinnir allri almennri aðstoð við skrifstofu yfirdýralæknis s.s. móttöku erinda, fundarboð o.fl.
Fulltrúi yfirdýralæknis
Dýraheilsa
sigurjon.njardarson[hjá]mast.is
Silja Unnarsdóttir
Lokaloka

Silja Unnarsdóttir

Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
Austurvegi 64, 800 Selfossi
silja.unnarsdottir[hjá]mast.is
Dýralæknir alifugla- og svínasjúkdóma og súna hefur umsjón með heilbrigði og velferð alifugla og svína og fylgist með súnum og súnuvöldum og lyfjaónæmi þeirra með söfnun, greiningu og birtingu upplýsinga.
Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
silja.unnarsdottir[hjá]mast.is
Snorri Karl Birgisson
Lokaloka

Snorri Karl Birgisson

Sérfræðingur
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
snorri.birgisson[hjá]mast.is
Sérfræðingur annast eftirlit með fiskvinnslustöðvum og skipum, úttektir vegna leyfisumsókn og eftirfylgni og tekur þátt í aðgerðum til samræmingar eftirlits.
Sérfræðingur
Neytendavernd
snorri.birgisson[hjá]mast.is
Svava Liv Edgarsdóttir
Lokaloka

Svava Liv Edgarsdóttir

Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
svava.edgarsdottir[hjá]mast.is
Hefur umsjón með málaflokkunum örverufræðileg viðmið, erfðabreytt matvæli og nýfæði.
Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
svava.edgarsdottir[hjá]mast.is
Svetlana Ponkratova
Lokaloka

Svetlana Ponkratova

Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
Austurvegi 64, 800 Selfossi
svetlana.ponkratova[hjá]mast.is
Eftirlitsdýralæknir sinnir lögboðnum eftirlitsstörfum undir stjórn viðkomandi héraðsdýralæknis, m.a. eftirliti með mjólkurframleiðslu og eldi sláturdýra, ásamt kjötskoðun.
Eftirlitsdýralæknir
Umdæmisstofur
svetlana.ponkratova[hjá]mast.is
Tinna Dögg Guðlaugsdóttir
Lokaloka

Tinna Dögg Guðlaugsdóttir

Sérfræðingur og launafulltrúi
Rekstur
Austurvegi 64, 800 Selfossi
tinna.gudlaugsdottir[hjá]mast.is
Sérfræðingur á rekstrarsviði aðstoðar forstöðumann sviðsins og sinnir ýmsum sérverkefnum. Launafulltrúi hefur umsjón með launavinnslu stofnunarinnar og veitir aðstoð vegna tímaskráningarkerfis.
Sérfræðingur og launafulltrúi
Rekstur
tinna.gudlaugsdottir[hjá]mast.is
Valgeir Bjarnason
Lokaloka

Valgeir Bjarnason

Fagsviðsstjóri
Dýraheilsa
Austurvegi 64, 800 Selfossi
valgeir.bjarnason[hjá]mast.is
Sérfræðingur áburðar og fóðurefirlits hefur eftirlit með gæðum og öryggi áburðar og fóðurs á markað.
Fagsviðsstjóri
Dýraheilsa
valgeir.bjarnason[hjá]mast.is
Vigdís Tryggvadóttir
Lokaloka

Vigdís Tryggvadóttir

Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
Austurvegi 64, 800 Selfossi
vigdis.tryggvadottir[hjá]mast.is
Dýralæknir svínasjúkdóma og súna hefur umsjón með heilbrigði og velferð svína og fylgist með súnum og súnuvöldum og lyfjaónæmi þeirra með söfnun, greiningu og birtingu upplýsinga.
Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
vigdis.tryggvadottir[hjá]mast.is
Viktor S. Pálsson
Lokaloka

Viktor S. Pálsson

Forstöðumaður
Samhæfing
Austurvegi 64, 800 Selfossi
viktor.palsson[hjá]mast.is
Forstöðumaður stjórnsýslusviðs hefur yfirumsjón með stjórnsýslu stofnunarinnar, þ.m.t. löggjöf, lögfræðileg ráðgjöf, framkvæmd búvörusamninga og samskipti við innlendar og erlendar stofnanir.
Forstöðumaður
Samhæfing
viktor.palsson[hjá]mast.is
Wija Ariyani
Lokaloka

Wija Ariyani

Héraðsdýralæknir
Umdæmisstofur
Tjarnarbraut 39b, 700 Egilsstöðum
wija.ariyani[hjá]mast.is
Héraðsdýralæknir Austurumdæmis hefur yfirumsjón með heilbrigði og velferð búfjár og annarra dýra, sóttvörnum og framleiðslu búfjárafurða í umdæminu.
Héraðsdýralæknir
Umdæmisstofur
wija.ariyani[hjá]mast.is
Zulema Sullca Porta
Lokaloka

Zulema Sullca Porta

Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
Austurvegi 64, 800 Selfossi
zulema.porta[hjá]mast.is
Hefur umsjón með málaflokkunum fæðubótarefni, íblöndun matvæla (þ.m.t. íblöndun koffíns í matvæli), barnamatur og ungbarna- og stoðblöndur.
Fagsviðsstjóri
Neytendavernd
zulema.porta[hjá]mast.is
Þorsteinn Bergsson
Lokaloka

Þorsteinn Bergsson

Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
Tjarnarbraut 39A, 700 Egilsstöðum
thorsteinn.bergsson[hjá]mast.is
Dýraeftirlitsmaður hefur eftirlit með dýrahaldi þ.á.m. fóðrun, merkingum og aðbúnaði ásamt móttöku og úrvinnslu tilkynninga um illa meðferð dýra. Einnig öflun og úrvinnslu hagtalna og eftirlit með skráningum dýrahalds.
Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
thorsteinn.bergsson[hjá]mast.is
Þorvaldur H. Þórðarson
Lokaloka

Þorvaldur H. Þórðarson

Framkvæmdastjóri
Markaðsstofa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
thorvaldur.thordarson[hjá]mast.is
Framkvæmdastjóri hefur yfirumsjón með rekstri skrifstofu inn- og útflutningsmála, inn- og útflutningi matvæla, lifandi dýra, fóðurs, áburðar, plantna, sáðvöru og rekstri landamærastöðva.
Framkvæmdastjóri
Markaðsstofa
thorvaldur.thordarson[hjá]mast.is
Þóra J. Jónasdóttir
Lokaloka

Þóra J. Jónasdóttir

Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
thora.jonasdottir[hjá]mast.is
Dýralæknir gæludýra og dýravelferðar hefur umsjón með heilbrigði og velferð gæludýra, og tekur þátt í stefnumótun, umsjón og eftirliti með velferð allra dýrategunda sem falla undir lög um velferð dýra.
Sérgreinadýralæknir
Dýraheilsa
thora.jonasdottir[hjá]mast.is
Þórdís Karlsdóttir
Lokaloka

Þórdís Karlsdóttir

Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði
thordis.karlsdottir[hjá]mast.is
Dýraeftirlitsmaður hefur eftirlit með dýrahaldi þ.á.m. fóðrun, merkingum og aðbúnaði ásamt móttöku og úrvinnslu tilkynninga um illa meðferð dýra. Einnig öflun og úrvinnslu hagtalna og eftirlit með skráningum dýrahalds.
Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
thordis.karlsdottir[hjá]mast.is
Þórður Pálsson
Lokaloka

Þórður Pálsson

Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
Sæmundargötu 1, 550 Sauðárkróki
thordur.palsson[hjá]mast.is
Dýraeftirlitsmaður hefur eftirlit með dýrahaldi þ.á.m. fóðrun, merkingum og aðbúnaði ásamt móttöku og úrvinnslu tilkynninga um illa meðferð dýra. Einnig öflun og úrvinnslu hagtalna og eftirlit með skráningum dýrahalds.
Dýraeftirlitsmaður
Umdæmisstofur
thordur.palsson[hjá]mast.is