• Email
  • Prenta

Innri úttektir

Í löggjöf um opinbert eftirlit með matvælum, fóðri, heilbrigði og velferð dýra, er kveðið á um að lögbær yfirvöld skuli annast innri úttektir til að tryggja að markmiðum löggjafarinnar sé náð.

Í samræmi við framangreind ákvæði hefur innra úttektakerfi verið þróað sem Matvælastofnun vinnur eftir en það hefur verið staðfest af atvinnuvega- nýsköpunarráðuneyti. Úttektakerfið tekur til alls opinbers eftirlits með matvælum, fóðri, dýraheilbrigði og dýravelferð sem framkvæmt er í landinu og nær því til allra þeirra sem hafa lögbundnu hlutverki að gegna skv. eftirlitslöggjöfinni, s.s. atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Matvælastofnun, heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga, opinberum rannsóknarstofum o.fl.

Hér er að finna upplýsingar um innra úttektakerfið auk úttektaáætlana til margra ára og ársáætlunar. 

Innra úttektakerfið

Landsbundin úttektaáætlun til margra ára (LÚMA)

Árleg innri úttektaáætlun

Nánar um innri úttektir

Gæðaskjöl MAST er varða undirbúning og framkvæmd innri úttekta

Gæðaskjöl MAST er varða úrbætur og eftirfylgni

Leiðbeinandi efni frá NAS-network (National Audit System network)