• Email
  • Prenta

Eftirlit ESA

Eftirlitsheimsóknir Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA)

Eftirlitsstofnun EFTA ber skylda til þess samkvæmt EES samningi að hafa eftirlit með því að aðildarríki hans (þ.e EFTA ríkin) innleiði löggjöf samningsins og uppfylli þær kröfur sem hún gerir. Þessu hlutverki sinnir ESA með úttektarheimsóknum til ríkjanna þar sem eftirlit opinberra aðila er tekið út á sviði matvæla- og fóðuröryggis, dýraheilbrigðis og dýravelferðar.

Á síðustu árum hefur stofnunin komið í að jafnaði 4 heimsóknir á ári til Íslands. Þrjár heimsóknir eru á áætlun 2018. Á fyrri hluta ársins verða 2 heimsóknir, annars vegar úttekt á innri úttektakerfinu á opinberu eftirliti með matvælum, fóðri, heilbrigði og velferð dýra hér á landi og hins vegar á eftirliti með aukaafurðum dýra. Á seinni hluta ársins er fyrirhuguð úttekt á eftirliti með lyfjaónæmi hér á landi.

  • Innri úttektakerfi                     15.-19. janúar (5 dagar)                       
  • Aukaafurðir dýra                     11.-20. júní  (8 dagar)   

  •  Lyfjaónæmi                            10.-14. september
Undirbúningur heimsókna er í höndum samhæfingarsviðs MAST sem veitir nánari upplýsingar ef óskað er.

Ítarefni