• Email
  • Prenta

Eldhúsáhöld frá Kína

Innflutningur eldhúsáhalda úr melamín og/eða fjölamíð plasti frá Kína og Hong Kong

Með „eldhúsáhöld úr melamín eða fjölamíð plasti“ er átt við alla hluti sem eru að öllu leyti eða að hluta úr viðkomandi plastefnum og er ætlað að komast í snertingu við matvæli. Þessar vörur falla í tollflokk nr. 3924.1000; Borðbúnaður og eldhúsbúnaður úr plasti.

https://vefskil.tollur.is/tollalinan/tav/

Um innflutning viðkomandi eldhúsáhalda gildir reglugerð ESB nr. 284/2011 (innleidd með reglugerð nr. 167/2014) sem fjallar um sérstök skilyrði og nákvæmar verklagsreglur vegna innflutnings þeirra.

Framkvæmd 

Allar sendingar sem innihalda eldhúsáhöld úr fyrrnefndum plastefnum og koma frá Kína, Hong Kong eða öðrum þriðju ríkjum og eru uppunnar í Kína eða Hong Kong fara í sérstakt eftirlit og innihald sendingarinnar fer ekki á markað hérlendis fyrr en að loknu eftirliti og samþykki af hálfu Matvælastofnunar. Vörur sem eru upprunnar í Kína og Hong Kong en koma frá öðrum löndum á EES svæðinu lenda ekki í þessu eftirliti enda hefur það þegar farið fram þegar vörurnar komu fyrst inn á svæðið. 

Innflytjendur þurfa að tilkynna Matvælastofnun um komu sendinga sem innihalda fyrrnefndar vörur eigi síðar en 2 virkum dögum fyrir komu þeirra til landsins. Rafrænt eyðublað fyrir tilkynningarnar er aðgengilegt í gegnum Þjónustugátt stofnunarinnar.

Eyðublaðið sem fyllt er út í þjónustugátt er í senn bæði tilkynning til Matvælastofnunar um komu sendingarinnar og yfirlýsing um að vörur í sendingunni losi ekki efni yfir hámarksgildum

  • Eldhúsáhöld úr fjölamíð plasti mega ekki losa frá sér eingrend arómatísk amíð í matvæli í mælanlegu magni og því skal heildar magn þeirra vera undir 0,01 mg/kg, sem eru greiningarmörk.
  • Eldhúsáhöld úr melamíni mega ekki losa í matvæli formaldehýð í meira magni en 15 mg/kg.

Með eyðublaðinu þurfa að fylgja rannsóknaniðurstöður sem staðfesta þetta. 

Mikilvægt er að eyðublaðið sé vandlega útfyllt og að nauðsynleg gögn (rannsóknaniðurstöður) séu send með. Ef innflytjendur láta hjá líða að senda gögn með sendingum sem sýna fram á skaðleysi fyrrnefndra eldhúsáhalda getur Matvælastofnun ekki veitt samþykki sitt fyrir innflutningnum og ekki mun reynast mögulegt að koma sendingunni á markað.

Framlögð skjöl (yfirlýsing um samræmi og rannsóknaniðurstöður) eru skoðuð vegna allra sendinga með fyrrnefndum vörum. Jafnframt mun stofnunin taka sýni til staðfestingar af 10% allra slíkra sendinga. Sýnin verða greind á rannsóknarstofu Fødevarestyrelsen (danska matvælastofnunin), sem einnig greinir öll samskonar sýni vegna eftirlits þar í landi ásamt sýnum frá Svíþjóð.

Kostnaður

Innflytjandi greiðir kostnað vegna skjalaskoðunar á þeim gögnum sem þurfa að fylgja sendingum og kostnað vegna sýnatöku og greininga á sýnum. Kostnaður vegna skjalaskoðunar og við sýnatöku er samkvæmt gjaldskrá Matvælastofnunar, en áætlaður kostnaður vegna greininga á sýnum er um 35.000-40.000 kr. fyrir fjölamíð sýni og 30.000-35.000 kr. fyrir melamín sýni. Kostnaður við greiningar er við efri mörkin í þeim tilfellum sem sýni greinist yfir mörkum.

Ítarefni