Sérfræðingur við eftirlit með vinnslu matvæla

Aðalskrifstofa Matvælastofnunar
27.08.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun leitar að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sérfræðings í opinberu eftirliti með sjávarafurðum, mjólkur- og kjötframleiðslu með starfsstöð á Selfossi. Um fullt starf er að ræða og krefst starfið einhverra ferða um landið. Umsækjandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 2. janúar nk.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Eftirlit með fiskeldi, fiskvinnslum og fiskiskipum
 • Eftirlit með löndunaraðstöðu og aflameðferð
 • Eftirlit með mjólkurvinnslum
 • Eftirlit með kjötvinnslum
 • Önnur tengd eftirlits- og sérfræðistörf

Hæfnikröfur

 • Krafa um háskólamenntun í matvælafræði, líffræði eða aðra menntun sem nýtist í starfi
 • Þekking á HACCP aðferðafræðinni nauðsynleg
 • Þekking á lögum og reglum á sviði matvæla er æskileg
 • Reynsla af opinberu eftirliti er kostur
 • Góð íslensku- og enskukunnátta
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Sjálfstæði, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
 • Góð framkoma og lipurð í samskiptum
 • Þekking á og vilji til teymisvinnu
 • Bílpróf er skilyrði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Halldór P. Þorsteinsson, halldor.thorsteinsson hjá mast.is í síma 530 4800. Umsókn skal fylgja prófskírteini, ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir því hvernig umsækjandi uppfyllir hæfnikröfur. Sótt er um starfið í þjónustugátt Matvælastofnunar

Umsóknarfrestur er til og með 16. september n.k. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Til baka