Sérfræðingur í búnaðarmálum

Matvaelastofnun Dalshrauni
22.08.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun leitar að dugmiklum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sérfræðings á Búnaðarstofu Matvælastofnunar með starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu. Um 100% starf er að ræða tímabundið til 30. júní 2020 með möguleika á áframhaldandi ráðningu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. október 2019.

Helstu verkefni og ábyrgð

Stjórnsýsluverkefni sem snúa að framkvæmd á búvörulögum, búnaðarlögum og lögum um búfjárhald. Umsýsla með stuðningsgreiðslur í landbúnaði þar sem notast er við rafræna stjórnsýslu. Samskipti, tölfræðiúrvinnsla og upplýsingagjöf.

Hæfnikröfur

  • BSc. eða MSc. í búvísindum eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
  • Áhugi og haldgóð þekking á landbúnaði er kostur
  • Menntun, þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg
  • Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri
  • Skipulagshæfileikar og drifkraftur
  • Samstarfshæfni og lipurð í samskiptum
  • Góð þjónustulund og lausnamiðuð vinnubrögð
  • Skapandi hugsun og færni í teymisvinnu
  • Mikil reynsla og færni í vinnu í vefumhverfi og rafrænni stjórnsýslu er kostur

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Baldur Lorange, framkvæmdastjóri Búnaðarstofu Matvæla-stofnunar, jon.lorange hjá mast.is og í síma 530 4800. Umsóknarfrestur er til og með 9. september 2019. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá, kynningarbréf og prófskírteini. Sótt er um starfið í þjónustugátt Matvælastofnunar. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Umsóknin gildir í 6 mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur út nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Til baka