Til að flytja inn kartöflur þarf heilbrigðisvottorð

Rauðar kartöflur
15.05.2019 Fréttir - Matvælaöryggi

Matvælastofnun vekur athygli þeirra sem ætla að flytja inn kartöflur að heilbrigðisvottorð (e. phytosanitary certificate) þarf að fylgja öllum sendingum af erlendum kartöflum. Innflutningsvernd á kartöflum hefur verið felld niður á tímabilinu 3. maí til 11. ágúst 2019 þar sem framboð á kartöflum þykir ekki nægjanlegt. Dæmi eru um að Matvælastofnun hafi þurft að hafna innflutningi á kartöflum vegna skorts á heilbrigðisvottorði.

Kartöflur heyra undir reglugerð um inn- og útflutning plantna og plöntuafurða og er innflutningur þeirra skv. 5. gr. reglugerðarinnar heimill ef sendingunni fylgir heilbrigðisvottorð. Útgáfa heilbrigðisvottorðs er vottun á því að varan uppfylli kröfur reglugerðarinnar til þess vöruflokks sem við á hverju sinni.

Heilbrigðisvottorð er gefið út af plöntuheilbrigðisyfirvöldum útflutningslands og gildir einungis fyrir þá sendingu sem það er gefið út fyrir. Á vottorðinu skal koma fram tegund vöru, magn og upplýsingar um innflutningsaðila. Jafnframt má vottorð ekki vera eldra en 14 daga gamalt miðað við útflutningsdag.

Ítarefni

Til baka