Eftirlitsmaður með velferð og aðbúnaði dýra á Norðurlandi eystra

Aðalskrifstofa Matvælastofnunar
06.02.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun óskar eftir því að ráða eftirlitsmann með velferð og aðbúnaði dýra í Norðaustur-umdæmi með aðsetur á Akureyri. Um fullt eftirlitsstarf er að ræða og æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

Eftirlitsmaður sinnir fyrst og fremst eftirliti með dýrahaldi (þ.á.m.fóðrun og merkingum), móttöku og úrvinnslu tilkynninga um illa meðferð dýra, öflun og úrvinnslu hagtalna, eftirliti með skráningum í gagnagrunna um dýrahald og önnur eftirlitsverkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Háskólamenntun í búvísindum, dýralækningum eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi eða búfræðimenntun
  • Reynsla af búfjárhaldi og umgengni við búfé af öllum tegundum æskileg
  • Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
  • Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
  • Reynsla af opinberu eftirliti æskileg
  • Nákvæmni, frumkvæði, fagleg vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
  • Góð almenn tölvukunnátta
  • Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigurbjörg Ólöf Bergsdóttir, héraðsdýralæknir, á netfanginu sigurbjorg.bergsdottir hjá mast.is eða í síma 530 4800. 

Umsóknir skulu sendar í gegnum þjónustugátt Matvælastofnunar merktar „Eftirlit með velferð dýra“. Starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf skulu fylgja umsókn. Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar n.k. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknir gilda í 6 mánuði nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og stéttarfélags viðkomandi.  

Til baka