Sérgreinadýralæknir/fagssviðsstjóri aukaafurða dýra

Aðalskrifstofa Matvælastofnunar
24.01.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan og jákvæðan einstakling í starf sérgreindýralæknis/fagsviðsstjóra með aukaafurðum dýra. Um fullt starf er að ræða á starfsstöð stofnunarinnar á Selfossi. Aukaafurðir dýra ná til allra dýraafurða sem eru ekki ætlaðar til manneldis, t.d slátur- og fiskafskurður, húðir, gærur, dúnn, búfjáráburður og margt fleira. Starfsmaðurinn verður í teymi samstarfsmanna um aukaafurðir dýra og fóður.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Skipulagning á framkvæmd löggjafar um aukaafurðir dýra
 • Samræming eftirlits með geymslu, vinnslu, merkingum og dreifingu aukaafurða dýra 
 • Samræming eftirlits með meðhöndlun og förgun dýrahræja
 • Úrvinnsla niðurstaðna eftirlits með aukaafurðum dýra
 • Samskipti við innlendar stofnanir
 • Vinna að smitvörnum vegna dýrasjúkdóma í samvinnu við aðra sérfræðinga stofnunarinnar
 • Fylgjast með löggjöf og þróun á sínu starfssviði, þ.m.t. erlent samstarf
 • Upplýsinga- og gagnaöflun ásamt skýrslugerð
 • Fræðsla og upplýsingagjöf

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Dýralæknir eða önnur sértæk háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg
 • Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
 • Skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Góð almenn tölvukunnátta 
 • Gott vald á íslensku og ensku

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurborg Daðadóttir, yfirdýralæknir í síma 530 4800 og sigurborg.dadadottir@mast.is. Umsóknir skulu sendar í gegnum þjónustugátt Matvælastofnunar: 11.02 Laust starf – Sérgreinadýralæknir/fagsviðstjóri aukaafurða dýra

Sótt er um starfið á þjónustugátt MAST á vef stofnunarinnar og skal starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf fylgja umsókn. Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar n.k. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknir gilda í 6 mánuði nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og stéttarfélags viðkomandi.  

Til baka