Eftirlitsmaður með velferð og aðbúnaði dýra á Norðausturlandi

Húsakynni MAST
19.12.2018 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun óskar eftir því að ráða eftirlitsmann með velferð og aðbúnaði dýra í Norðaustur-umdæmi með aðsetur á Akureyri. Um fullt eftirlitsstarf er að ræða og æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

Eftirlitsmaður sinnir fyrst og fremst eftirliti með dýrahaldi (þ.á.m.fóðrun og merkingum), móttöku og úrvinnslu tilkynninga um illa meðferð dýra, öflun og úrvinnslu hagtalna, eftirliti með skráningum í gagnagrunna um dýrahald og önnur eftirlitsverkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Háskólamenntun í búvísindum, dýralækningum eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
  • Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
  • Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
  • Reynsla af opinberu eftirliti æskileg
  • Nákvæmni, frumkvæði, fagleg vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
  • Góð almenn tölvukunnátta
  • Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ólafur Jónsson, héraðsdýralæknir, á netfanginu olafur.jonsson hjá mast.is eða Sigurbjörg Ólöf Bergsdóttir, staðgengill héraðsdýralæknis, á netfanginu sigurbjorg.bergsdottir hjá mast.is eða í síma 530 4800. Umsóknir skulu sendar í gegnum þjónustugátt Matvælastofnunar merktar „Eftirlit með velferð dýra“. 

Sótt er um starfið á þjónustugátt MAST á vef stofnunarinnar og skal starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf fylgja umsókn. Umsóknarfrestur er til og með 11. janúar n.k. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknir gilda í 6 mánuði nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og stéttarfélags viðkomandi.

Til baka