Eftirlitsdýralæknir á Akureyri

Aðalskrifstofa Matvælastofnunar
20.03.2017 Fréttir - Lausar stöður

Staða eftirlitsdýralæknis við umdæmisstofu Matvælastofnunar á Akureyri eru laus til umsóknar. Aðsetur annars staðar innan umdæmisins en á Akureyri er samkomulagsatriði. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni felast í heilbrigðiseftirliti í sláturhúsum, eftirlitsstörfum á sviði matvæla, dýraheilbrigðis og dýravelferðar, samskiptum við opinberar stofnanir, ásamt umsjón með tilteknum málaflokkum á verksviði umdæmisstofunnar.

Hæfnikröfur

Leitað er að dýralæknum með starfsleyfi. Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja reynslu af störfum við opinbert eftirlit. Þekking eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur. Gerð er krafa um góða íslenskukunnáttu í ræðu og riti. Nákvæm og fagleg vinnubrögð eru áskilin. Umsækjendur þurfa að geta starfað sjálfstætt og jafnframt búa yfir samstarfshæfni og lipurð í samskiptum. Góð enskukunnátta og almenn tölvukunnátta er kostur.

Nánari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Jónsson, héraðsdýralæknir (olafur.jonsson hjá mast.is), í síma 530 4800. Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2017. Umsókn skal fylgja prófskírteini, starfsferilsskrá og kynningarbréf. Umsókn sendist í tölvupósti á netfangið starf@mast.is og skal skrá „Eftirlitsdýralæknir“ í efnislínu. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Dýralæknafélags Íslands.

Til baka