Sérfræðingur við eftirlit með fiskeldi og sjávarafurðum

Aðalskrifstofa Matvælastofnunar
08.02.2017 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun leitar að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sérfræðings í opinbert eftirlit með fiskeldi og sjávarafurðum á Vestfjörðum. Um fullt starf er að ræða og krefst starfið ferðalaga um Vestfirði sem og til annarra landssvæða. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Eftirlit með búnaði, rekstri og umhverfisþáttum í fiskeldi
 • Eftirlit með fiskiskipum, aflameðferð og fiskvinnslum
 • Önnur tengd sérfræðistörf

Hæfnikröfur

 • Krafa um háskólagráðu í matvælafræði, líffræði, fiskeldisfræði eða sjávarútvegsfræði
 • Haldbær þekking og reynsla af vinnu við fiskeldi eða sjávarútveg
 • Þekking á HACCP aðferðafræðinni
 • Reynsla af opinberu eftirliti er kostur
 • Góð íslensku- og enskukunnátta
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Sjálfstæði, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
 • Góð framkoma og lipurð í samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dóra S. Gunnarsdóttir, forstöðumaður Neytendaverndar, í síma 530 4800. Umsókn skal fylgja prófskírteini, ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir því hvernig umsækjandi uppfyllir hæfnikröfur. Umsóknir skal senda i tölvupósti á netfangið starf@mast.is merkt „Fiskeftirlit Vestfirðir“.

Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar n.k. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknin gildir í 6 mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur út nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Til baka